Liseye geçişteki bu yeni sistemin Özel Ege öğrencileri için sınavsız bir sistem olduğunu düşünebilir miyim?

Evet. Liseye kayıt için öğrencilerimiz, merkezi bir sınava girmeksizin ortak sınav ve ilköğretim yıl sonu not ortalamaları dikkate alınarak liseye kayıt hakkı elde edebilirler. Böylelikle kimsenin kimseye rakip olmadığı sınavsız bir sistemden söz edebiliriz.

Diğer okullardan Özel Ege Lisesine gelmek isteyen öğrenciler için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Diğer okullardan Özel Ege Lisesine gelmek isteyen öğrenciler için 24 Mart 2018 Cumartesi günü Özel Ege Lisesi Liseye Geçiş Sınavı (ÖEL LİGES) yapacağız. Yeni öğrencilerin LİGES sonucunda kayıt hakkı elde edebilmesi için Özel Ege Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin akademik durumlarından daha aşağıda olmadığından emin olmaya çalışacağız.

Öğrencim 24 Mart’ta yapılan LİGES’e giremedi. Başka bir tarihte girme şansı olacak mı?

Evet.  Mart 2018 sınavına katılamayan öğrencilere -kontenjanda yer kalması kaydıyla- daha sonra yine LİGES’e katılma hakkı vereceğiz.

Öğrencim Özel Ege öğrencisi. Liseye kayıt hakkı kazanamazsa LİGES’e girebilir mi?

LİGES sadece diğer okullardan gelen öğrenciler için uygulanan bir sınavdır.  Eski öğrenciler, kontenjanda yer olursa, 9. sınıfın başlamasını izleyen birkaç ay içinde (genellikle kasım ayı içinde) yapılacak Okul Giriş Sınavı’na girebilir.

LİGES hangi derslerden oluşuyor?

LİGES, Türkçede 35, matematikte 35 ve fen bilimlerinde 30 olmak üzere toplam 100 soru içeriyor.

LİGES’te yanlış cevap doğru cevabı götürecek mi?

Evet.  Dört seçenekli olan bu sınavda üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

LİGES sınav süresi ne kadar olacak?

150 dakika.

Merkezi sınavda açık uçlu soru olmayacağı duyuruldu. LİGES’te açık uçlu soru olacak mı?

Hayır

Merkezi sınavda 8. sınıf konularını içeren sorularının sorulacağı duyuruldu. Peki LİGES’te durum nedir?

LİGES’te de sorular 8. sınıf müfredatından oluşuyor.

Öğrencim LİGES’e girdi. Sonuçları ne zaman öğrenebilirim?

Sınav sonuçları sınavı takip eden kısa zaman içinde okul sayfamızdan duyurulacak.Bunun bir haftayı aşmayacağını umuyoruz.

 

Öğrencimin merkezi sınava girmesini istiyorum. Sınava giremeyecek mi?

Elbette girebilir. Fakat merkezi sınav sonuçları Özel Ege Lisesinin kayıt bitiş tarihinden sonra açıklanıyor. Merkezi sınava girdiği hâlde Özel Ege Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz, kayıt koşullarını sağlasa bile merkezin sınav sonuçlarının açıklanacağı haziran ayında eğer kontenjanda yer varsa ve burs hakkı olmaksızın kayıt yaptırabilecek.

Merkezi sınavda mahalli yerleştirme sistemi dikkate alınıyor. LİGES’e girebilmek için velinin ikâmet adresi önemli mi?

Hayır

Özel Ege Ortaokulu bitiminde hangi seviyedeki öğrenciler liseye kayıt hakkı kazanmaktadır?

Genelleme yaparsak, ortak sınav ortalaması yüzde 80 ve üzeri olan öğrencilerimizin, okulumuzun geçmiş yıllarda kayıt için belirlediği TEOG sınavı TMF taban puan ortalamasını rahatlıkla geçtiğini gözlemledik.

 

Ortaokulu bitiren öğrencilerin yaklaşık yüzde kaçı liseye geçme hakkı kazanmaktadır?

Özel Ege Ortaokulunu bitiren öğrencilerimizin yaklaşık %75’i Özel Ege Lisesine geçiş hakkı kazanmaktadır.

İlköğretimi bitiren öğrencilerin ortalama “Özel Egelilik süresi” ne kadardır?

2013-2014    :  6,21 yıl
2014-2015    :  6,65 yıl
2015-2016    :  6,41 yıl
2016-2017    :  7,14 yıl şeklindedir.
 

İlköğretime öğrenci kabulünde nasıl seçim yapıyorsunuz?

Anasınıfı ve ilkokul 1., 2. ve 3. sınıflarda hiçbir seçim yapmadan öğrenci kabulü yapıyoruz. Kayıt öncesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimi öğrencilerle ön görüşme yapıyor. İlkokul 4. sınıf ve daha üst sınıflarda Özel Egeli olmak isteyen öğrencileri de Okul Giriş Sınavı ile alıyoruz.

Öğrenciler liseye geçişte burs alabilecek mi?

Lisede ihtiyaç ve başarının bir arada değerlendirildiği bir burs kriteri uyguluyoruz.  Öğrencinin akademik durumu belli bir seviyenin üstünde olmadığında, sadece ailenin ekonomik durumu burs alması için yeterli olmuyor. Öğrencilere belli puanların karşılığında otomatik olarak belirlenmiş burslar da verilmiyor. Kısacası tüm şartların değerlendirildiği bir burs modelimiz var.

Burs talebim var. Nasıl başvuru yapabilirim?

Özel Egeli öğrenciler kayıt takviminde belirtilen tarihler içerisinde, LİGES’e girecek öğrenciler ise sınavdan önce burs başvurularını eksiksiz olarak tamamlamalıdır. Sonrasında burs başvurusu talebi ne yazık ki alınmamaktadır.

İngilizce öğretiminde okulun durumu nedir?

İlköğretimi Özel Ege’de bitiren öğrencilerimiz lisede yabancı dil üst kur sınıflarında yer alıyor. Diğer okullardan gelen öğrencilerle karşılaştırıldığında aradaki makasın büyük olduğu görülüyor. Ancak tüm öğrencilerimizin lise mezuniyetlerine kadar yabancı dil kazanımları geliştiriliyor. Lise öğrencilerimiz AP (Advanced Placement)  matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar bilimi, İngilizce dil ve anlatım, Alman dili ve kültürü, Fransız dili ve kültürü dersleriyle üniversite düzeyinde bilgi ve beceriler kazanma şansı buluyor. Liseden mezun olan öğrencilerimizden her yıl belli sayıda -ve yurt dışına gitmek isteyen- öğrenci yabancı üniversitelerden kabul alıyor ve yurt içi üniversitelerinin hazırlık sınıflarını direkt geçiyor.

 

Özel Ege Ortaokulundan liseye geçen öğrencilerle dışarıdan liseye gelen öğrencilerin yüzde kaçının en düşük kur seviyesinde olduğunu görmek istediğimizde şu bilgiler karşımıza çıkıyor (ki, dışarıdan gelen öğrencilerimizin bir kısmı özel okullardan gelmektedir).

 

                    ESKİ ÖĞRENCİLER        YENİ ÖĞRENCİLER
2014-2015          %16,07                                %25,00
2015-2016          %16,36                                %32,61
2016-2017          %  5,41                                %43,43
2017-2018          %  7,89                                %42,45

 

Belirtmeliyiz ki bir öğrenci lisede en düşük seviyede bile yola çıksa yol boyunca üst kurlara doğru (intermediate, upper- intermediate, advanced gibi) yol almaktadır.İngilizceyle ilgili olarak birkaç hususa daha dikkat çekilmelidir:

 

  • Eğitimde %100 başarı kavramı çok iddialı bir söylemdir.  Ortaokulu Özel Ege’de okuyarak liseye geçen öğrencilerimizde de en alt kurda yabancı dil seviyesinde olanlar vardır.  Ancak; i) sayıları istisnai derecede azdır ve ii)dışarıdan gelen öğrencilerle karşılaştırıldığında arada ciddi bir makas bulunmaktadır.

 

  • En alt kurda liseye başlasa bile öğrencilerin büyük kısmı lisenin ilerleyen yıllarında yabancı dilde üst seviyelere gelebilmektedir.Örneğin, neredeyse hiç İngilizce bilmeden liseye resmî okullardan gelen eski mezunlarımız arasında üniversite sınavında yabancı dilde ülke derecesi elde eden öğrencilerimiz olduğu gibi yurt dışına gitmemiş, dışarıdan hiçbir destek almamış olan ve yalnızca ÖEL’deki İngilizce öğretimi sonrasında TOEFL’da 100 ve üstü skor elde eden mezunlarımız da var.

 

  • Bunlara ek olarak yabancı dille öğretim yapılan Türk üniversitelerine giden çocuklarımızın tamamına yakınının hazırlık sınıfı okumaksızın doğrudan birinci sınıfa devam ettiklerini görüyoruz (gönüllü hazırlık okuyarak bir yıl dinlenmek isteyen gençlerimiz hariç!)

 

  • Yabancı üniversitelere giden mezunlarımızın da İngilizceye hiç takılmadan yola devam ettiklerini biliyoruz.  TOEFL sınavına girerek yabancı üniversitelere giden veya sınava girip yurt dışına gitmeyen mezunlarımızın genellikle 100 ve üstü skorlar aldıklarını görüyoruz (TOEFL skorları, yabancı dilde öğretim yapan Türk üniversitelerinin hazırlık sınıfını atlamaya da imkân vermektedir).  Amerikan üniversitelerinin büyük bir kısmı TOEFL’da 84-92 aralığını yeterli görürken sadece en iddialı grubun (Harvard, Yale, Princeton, MIT, Stanford ve benzerleri) uluslararası öğrencilerden 100 talep ettiğini biliyoruz.  Bu bilgiler çocuklarımızın İngilizce seviyesi hakkında fikir vermektedir.