Akademik yetersizlik nedeniyle öğrencilerin okuldan kaydı siliniyor mu?

Bir okulun herhangi bir öğrencisinin kaydını silme hakkı kesinlikle yoktur. Okulumuzda akademik başarısı düşük olan -kısıtlı sayıdaki- öğrencilerin aileleriyle gerekli durumlarda görüşülerek tedbirler alınmaktadır. Başarı düzeyi düşük olan öğrencilerden bazıları öğrenim yaşamlarına burada devam ederken dileyenler okul değiştirmeyi tercih etmektedir.

Okul giriş sınavında kayıt hakkı kazanamayan bir öğrenci tekrar sınava girebilir mi?

2017-2018 öğretim yılından itibaren Özel Ege Lisesi Okul Giriş Sınavı (OGS) için öğrencilere bir eğitim-öğretim yılında yalnızca bir defa sınav hakkı verilmektedir.

Kardeş indirimi uygulaması var mı?

Okulumuzda kardeş indirimi bulunmamaktadır.

Eğitim ücretlerini neye göre belirliyorsunuz?

Okulumuz, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde de yer aldığı üzere, öğrencilere sunmayı hedeflediği eğitim ve öğretim imkânlarına, kurumumuzun fiziksel ve akademik gelişmesine imkân verecek yatırım ve hizmetlere ve ülkemizin ekonomik gerçeklerine bakarak ücret belirlemektedir. Ücretler belirlenirken öğrencilerin burs olanaklarının korunması ve daha da yüksek miktarlarda burs verilmesi başlıca hedeflerimiz arasındadır. Belirtmeliyiz ki bu hedef okul ücretleri üzerinde azımsanmayacak bir baskı oluşturmaktadır. Ülkemizdeki gelir dağılımı göz önüne alındığında daha fazla sayıda kişinin nitelikli eğitim kurumlarında öğrenim görmesi için okullara da görev düştüğünün ve burs imkânlarının en son noktaya kadar zorlanması gerektiğinin bilincindeyiz.

Okula başvurularda küçük sınıflara yönelik yapılan ön görüşme uygulaması, bir seçme ve eleme niteliğinde mi yapılmaktadır?

Ön görüşmeler öğrenciyi tanıma amaçlı yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişim alanları göz önünde bulundurularak öğrencinin küçük kas gelişimi, dil gelişimi ve kendini ifade etme becerisini anlamaya dayalı bir tanıma sistemi vardır.

Ön kayıt işleminde sorulan “Ön Kayıt Sınıfı” sorusuna nasıl cevap vermeliyim?

Öğrencinin devam eden öğretim yılı için kayıt yapması düşünülüyorsa devam ettiği sınıf, gelecek öğretim yılı için kayıt yapması düşünülüyorsa gelecek yıl okuyacağı sınıf seçilmelidir.

Ön kayıt işlemi dışında burs başvurusunu ayrıca yapmak zorunda mıyım?

Burs talebi söz konusu ise mutlaka ayrı bir burs başvurusu gerekmektedir.  Burs başvurusunda bulunmayan öğrencilere burs verilmemektedir.

Ön kayıt işlemi ile neyi kastediyorsunuz?

Ön kayıt; okul öncesi, ilkokul 1., 2., ve 3. sınıf gruplarında öğrenciyle ön görüşme yapılması, daha üst sınıflarda Okul Giriş Sınavına katılım için işlem yapılmasıdır.

Özel Ege Lisesinin burs sistemi pek çok okuldan farklı. Sebebini öğrenebilir miyim?

Özel Ege Lisesi, ülkemizdeki gelir dağılımı eşitsizliğini, ailelerin içinde bulundukları sosyal durumu, aile bütçelerinde ortaya çıkan beklenmedik koşulları burs kararlarında bir kriter olarak dikkate almaya ve çocuklarının en iyi şartlarda eğitim alması için çaba gösteren aileler için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye çalışmaktadır.

Okulun kendi öğrencileri için burs başvuruları ne zaman yapılıyor ve sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Öğretim yılı içinde okula devam eden öğrencilerin burs başvurularının, kayıt takviminde belirlenen tarih aralığında Okul Yönetim Sistemi (OYS) üzerinden on-line olarak yapılması gerekmektedir. Kayıt takviminde yer alan kesin kayıt tarihi öncesinde burs sonuçları OYS üzerinden açıklanmaktadır.

Şehit ve gazi çocukları için burs olanakları var mı?

Özel Ege Lisesi Burs Yönetmeliği’nde de yer aldığı üzere şehit ve gazilerimizin çocuklarının burs için başvuru yapmalarını özellikle öneriyoruz. Başvuruların sonuçlandırılmasında burs kontenjanının göz önüne alındığını hatırlatmak isteriz.

Burslu bir öğrencinin her yıl burs başvurusu yapması gerekiyor mu?

Evet. Burs alan bir öğrenci, bursluluk durumunun devamı ve bir sonraki yıl için yeniden başvuru yapmalıdır. Burs başvurusunda bulunmayan öğrenciler burs hakkından daha sonra kesinlikle yararlanamayacaklardır. Burs başvurusunun zamanında yapılması ön şarttır.

Verilen burslarda oranların sayısal dağılımı nasıl oluyor?

Bursların sayısal dağılımında en büyük ağırlık en küçük burs oranına aittir. Sonrasında azalan sayılarda olmak üzere daha yüksek oranlı burslar verilmektedir. Her sınıf grubunda en üst dilimdeki burs oranları çok kısıtlı sayıda öğrenciye verilmektedir.

Burs talebim var. Burs başvurusunu nasıl yapabilirim?

İlk önce ön kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir. Sonrasında sistemin sizinle paylaştığı şifreyle burs başvurusunu yapabilirsiniz. Bu işlemlerin tamamı okul sayfası üzerinden çevrim içi (on-line) yapılabilmekte ve çok kısa sürmektedir.

Burs kriterleri nelerdir?

Özel Ege Lisesi, burs kararının akademik liyakat ile ekonomik ve sosyal durumun bir bileşeni olduğuna inanmaktadır. 

Burs duyurularının sonrasında öğrencilerin arkadaşlarıyla karşılaştırılmaları, diğer öğrencilerin aldıkları bursun oranına bakarak değerlendirmeler ve hesaplamalar yapılması doğru değildir. Belirtmek gerekir ki Burs Komisyonu karar alırken matematiksel bir formül kullanmamakta, not ortalamaları veya okuldaki genel başarı düzeyleri birbirine yakın öğrenciler için mutlaka aynı karara ulaşmak üzere kendisini şartlandırmamaktadır. Gelir dağılımı gerektiği kadar adaletli olmayan bir toplumda, akademik başarının yanında başka faktörlere de dikkat edilmelidir. Öğrencinin sosyal durumu, ders haricindeki özel ilgi alanları, okulu herhangi bir branşta temsil edip etmediği, okulda başka bir kardeşin okumakta olup olmadığı, ailenin ekonomik durumu ve birlikteliği ile aile üyelerinin hayatta olup olmadığı gibi çok değişik kriterlere bakılarak karar alınmaktadır. Bilinmelidir ki bu değişik kriterler içinde model olma ve başarı en önde yer almaktadır. Bir başka deyişle, bir öğrencinin burs alabilmesinin ön koşulu, insani değerlere ve yüksek akademik çıtaya sahip olmasıdır.  Bunların olmadığı veya okulun geneli içinde sıradan görüldüğü durumlarda, ailenin ekonomik, öğrencinin sosyal durumu veya öğrencinin bir spor dalında okul takımında yer alması yeterli olmamaktadır. Ancak sonradan sıralananlar, aranan önceliklerle bir arada olduğunda öğrenciye burs sağlanmakta veya düşünülen burs oranı yükseltilmektedir.

 

İhtiyaç Bursu için geçerli olan alt gelir sınırı ne kadardır ve her yıl yenileniyor mu?

2017-2018 öğretim yılında verilecek olan ihtiyaç bursu için ailenin aylık gelirinin 10.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Alt gelir sınırı her yıl yeniden belirlenmektedir.

Özel Ege Lisesi Bursları ve Eraslan Vakfı Bursları arasında ne fark var?

Özel Ege Lisesi Bursları :  Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan, akademik başarı ve ekonomik ihtiyacın bir arada değerlendirildiği burslardır.  Bu burslar için ailelerin aylık gelirinin belli bir parasal miktarı aşmaması şartı aranmamaktadır. 

Bu sınıf gruplarında akademik başarıya bakarak burs kararı verilmekte, burs oranı belirlenirken ise ailenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmaktadır. 

Eraslan Vakfı Bursları :  İhtiyaç Bursları, okul öncesi ve ilkokulun tüm sınıflarında uygulanan, belli bir sınırın altında aylık geliri olan ailelerin çocuklarına sağlanan ve öğrenim ücretinin %20’si tutarındaki burslardır. 

Ayrıca lise öğrencileri için uygulanan burslarda, Özel Ege Lisesi Burslarında olduğu gibi akademik başarı ve ekonomik ihtiyaç birlikte değerlendirilmektedir.

 

Okula dışarıdan gelmek isteyen öğrenciler burs alabiliyor mu? Bu öğrenciler için burs süreci nasıl işlemektedir?

Evet. Okulumuzda Özel Ege Lisesi Bursları ve Eraslan Vakfı Bursları olarak iki ayrı burs uygulaması bulunmaktadır.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine sadece ekonomik durumun dikkate alındığı “İhtiyaç Bursu” verilirken ortaokul ve lise öğrencileri için sağlanan burslarda akademik başarı ve ekonomik ihtiyaç bir arada değerlendirilmektedir.

İhtiyaç Bursları öğrenim bedelinin %20’si kadardır. Ortaokulda [%20, %40, %60] oranlarla burs verilirken lisede [%20, %40, %60, %80, %100] oranlarla burs sağlanmaktadır. Daha fazla sayıda öğrencinin burs sisteminden faydalanabilmesi amacıyla bursların sayısal dağılımında en büyük ağırlık en küçük burs oranına verilmekte, üst dilimlerdeki burslar çok kısıtlı sayıdaki öğrenciye sağlanmaktadır.

Burs oranları nelerdir?

Her sınıf grubu için burs veriliyor mu?

Evet.

Bursluluk sınavınız var mı?

Özel Ege Lisesinde “Bursluluk Sınavı” olarak adlandırılan bir sınav yoktur. Okulumuz öğrenci kabulünde “Okul Giriş Sınavı” olarak adlandırılan bir sınav uygulamaktadır. Burs talep eden öğrencilerin ayrıca burs başvurusu yapması gerekmektedir.

Özel Ege Lisesinde okumak isteyen öğrencilerin okula kabulündeki şartlar nelerdir?

Özel Ege Lisesi, okul öncesi sınıflarından ilkokul 3. sınıfa kadar olan yeni öğrencileri ön görüşmeyle, ilkokul 4. sınıftan itibaren daha üst sınıflara kadar (lise 9. sınıf hariç) yeni öğrencileri Okul Giriş Sınavı ile almaktadır. Lise 9. sınıf öğrencileri ise TEOG sınavları sonucunda Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri (T-M-F) derslerinden elde ettikleri sonuçlara göre kabul edilmektedir. Öğrencilerin yalnızca T-M-F ham puanları dikkate alınmakta, Okul Başarı Puanları hesaplamada kullanılmamaktadır.