Özel Ege Lisesi bir vakıf okulu mu?

 Özel Ege Lisesi, İzmir Eğitim İşletmeleri Anonim Şirketinin sahibi olduğu bir K-12 (ana sınıfı, ilköğretim ve lise sınıflarını bünyesinde bulunduran) okuldur. Okulun yerli veya yabancı herhangi bir vakıf veya sivil toplum kuruluşuyla doğrudan veya dolaylı bağı bulunmamaktadır. Özel Ege Lisesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucularına minnet duyan, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini benimsemiş ve içselleştirmiş kişiler tarafından yönetilmektedir. Çocuklarımız bu felsefe dışında herhangi bir dünya görüşüne yatkınlığın bulunmadığı ve siyasi bir görüşün baskın olmadığı bir eğitim-öğretim ortamında yetişmektedir.

Okulunuzda düzenlenen yarışmalar var mı?

Okulumuz bünyesinde Matematik, Edebiyat ve Fen alanında gelenekselleşmiş yarışmalar bulunmaktadır. Amaç temel ve uygulamalı bilimlerde gençleri araştırmaya özendirmek, bilime ve edebiyata meraklı öğrencilere kendilerini sınayacakları ve geliştirecekleri ortamlar hazırlamaktır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ulusal ölçekte olmak üzere 14. “Fen Araştırma Projeleri Yarışması”, 18. “Okullar Arası Matematik Yarışması” ve 15. “Günaydın Edebiyat Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması” düzenlenmiştir.

Anasınıfında okul kıyafeti zorunlu mu?
Okulumuzun kıyafet uygulaması ana sınıfı için de geçerlidir. Bu sınıfta bulunan öğrenciler, eşofman altı, kazak (sweatshirt) ve faaliyet önlüğü, altı yaş öğrencileri ise badi, jile, hırka, pantolon, süveter ve koyu renk ayakkabı ile okul logolu rahat ürünler serisinden  giymektedir.

 

Mezunlar için herhangi bir dernek var mı?

 Özel Ege Lisesinin Mezunlar Derneği bulunmaktadır.

Mezunlarınız üniversitelerin hangi bölümlerine yerleşiyor?

Mezunlarımızın 2000 yılından bu yana tercih edip yerleştiği bölümler şu şekilde sıralanmaktadır: Tıp, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk.

Mezunlarınız hangi üniversitelere yerleşiyor?

Özel Ege Lisesi 2000 yılından bu yana 879 mezun vermiştir. 2016 yılı itibarıyla mezunların %99,65’i üniversitelere yerleşmiştir. Bu öğrencilerin %37,4’ü Bilkent, Boğaziçi, Galatasaray, İTÜ, Koç, ODTÜ ve Sabancı’ya (vakıf üniversitelerine yerleşenlerin 88’i burslu olmak üzere); %24,3’ü Ankara, İstanbul ve İzmir’deki diğer devlet üniversitelerine; %11,1’i üç büyük il dışındaki illerin devlet üniversitelerine; %24,8’i Bilkent, Koç ve Sabancı dışındaki vakıf üniversitelerine (97 öğrenci burslu olmak üzere) ve %2,4’ü yurt dışındaki üniversitelere (4 öğrenci burslu olmak üzere) yerleşmiştir.

Akademik izleme programı nedir?

 Öğretim başarısında istenen yerde olmayan öğrenciler için başlatılan ve uzun yıllardan bu yana sürdürülen bir uygulama olup başka ülkelerin eğitim sistemlerinde de var olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla okulun, ailenin ve öğrencinin neler yapması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Öğrencinin başarı durumu, velisi ve öğretmenleri tarafından düzenli olarak izlenmekte ve işbirliği yapılmaktadır. Diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında, akademik başarısı düşük kalan öğrencilerin seviyesinin anlamlı bir şekilde yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Sınıf mevcutlarınız kaç kişidir?

 Sınıf mevcudumuz en fazla 24 kişidir.

Okulunuzun yurtdışı işbirlikleri var mı? Bu çalışmalar hangi kapsamda sürdürülmektedir?

Harvard Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler (MUN) çalışma grubu, Harvard Üniversitesi Model Kongre Avrupa (HMCE) çalışma grubu, Global Genç Liderler Konferansı (GYLC), Boston Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler (MUN), Yale Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler (MUN) Princeton Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler (MUN), Dünya Bilgi Yarışması (World Scholar’s Cup), Çin Değişim Programı, ENO Dünya Çevre Çalışma Grubu, Avrupa Birliği Gençlik Programı (Comenius) çalışmaları yapılmaktadır.

Ara sınıf kayıtlarında, yabancı dil açısından olası düzey farklılıklarını telafi edici çalışmalarınız var mı?

Okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler Ağustos ayında 4 haftalık yabancı dil kurslarına katılırlar.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine uygun ortamlar ve çalışmalar var mı?

Okulumuz eğitim ve öğretimi bir bütün olarak kabul edip öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da ileriye gidebilmesini sağlayacak koşulları oluşturmaktan kendini sorumlu tutan bir yaklaşıma sahiptir. Yerleşkemizdeki kültür merkezi, spor sarayı, salonlar, halka açık araştırma kütüphanesi bu bakış açısının ürünleridir. Okulumuzda voleybol, basketbol, atletizm, ritmik jimnastik, tenis, satranç, masa tenisi, futsal ve yüzme takımları bulunmakta; bu takımlar her yıl ilçe, il veya Türkiye dereceleri almaktadır. Ayrıca Cumartesi günleri spor kursları düzenlenmektedir. Okulumuzun kültür merkezinde sanat kurumlarının gösterileri yapılmakta, öğrencilerimiz kendi kurdukları tiyatro gruplarında rol almakta, toplum hizmeti yapmakta, kısaca pek çok sosyal etkinliğe katılmaktadır.

Okulunuzun isminde Fen ya da Anadolu Lisesi ibaresi geçmiyor. Okulunuzun türü nedir?

 Özel Ege Lisesi bir anadolu lisesidir.

Yabancı dil derslerine yabancı öğretmenler de giriyor mu?

Yabancı dil derslerine Türk öğretmenlerin yanı sıra yabancı öğretmenler de girmektedir. Yabancı öğretmenler ana sınıfından 11. sınıfa kadar her sınıf seviyesinde farklı olmakla beraber 2 ya da 4 saat arasında yabancı dil derslerini yürütmektedir. Yabancı öğretmenler yazma ve konuşma çalışmaları ile öğrencilerin yabancı dil pratiklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2011-2012 öğretim yılından itibaren ana sınıfı ile 1. sınıfta, İngilizce’de ve ikinci yabancı dilde (Almanca veya Fransızca) derslerin tamamına yabancı öğretmenler girmektedir. İlerleyen sınıflarda da 2 ila 6 saat yabancı dil dersi, yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir.

Yabancı dil dersleri hangi sınıf grubunda, haftada kaç saat veriliyor?

Okulumuzda yabancı dil dersleri ana sınıfında başlamaktadır. Ana sınıfı 1. ve 2.sınıfların tamamında İngilizce’nin yanı sıra Almanca veya Fransızca ikinci seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulmakta, sözü geçen bu sınıf gruplarında yabancı dil derslerinin tamamı yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. Yabancı dil dersleri ana sınıfında haftada toplam 12 saat, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda 13 saat olarak verilmekte, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda 13 saatin 5 veya 6 saatine yabancı öğretmenler girmektedir.

5. sınıflarda yabancı dil dersi haftada 16 saat, 6. sınıfta 12 saat, 7. sınıflarda 13 saat, 8. sınıfta 10 saat olarak belirlenmiştir. Yine bu sınıf gruplarında da haftada 3 ila 6 saat derse yabancı öğretmenler girmektedir.

Liseli öğrencilerimiz ise 9. sınıfta haftada toplam 12 saat, 10. sınıfta 8 saat, 11. sınıfta 7 saat ve 12. sınıfta 6 saat yabancı dil dersi almaktadır. 12 sınıflar dışındaki sınıflara yine yabancı öğretmenler haftada 3 ila 4 saat arasında ders vermektedir.

Yıl içinde, her dersin klasik sınavları dışında tüm dersleri bir araya getiren sınavlarınız var mı?

Özel Ege Lisesinde 1998-1999 öğretim yılından beri tüm derslerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “Ortak Sınav” uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ilköğretim 4. sınıftan itibaren başlayan ve lise 12. sınıfları da içine alan bir çalışmadır. Ortak sınavlar dönemde iki, senede dört kez yapılmaktadır. Sınav sonrasında verilen sınav karnelerindeki analizlerden öğrenciler eksik konularını görme ve telafi etme imkânı bulmaktadırlar.

Ortaokulda TEOG’a yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

 Okulumuzda 8. sınıf öğrencilerine sene içinde yabancı dil dışındaki tüm derslerden kurs düzenlenmektedir. Kurslar hafta içinde okul saatlerinden sonra yapılmaktadır. Öte yandan yıl içinde yaptığımız ortak sınavlar ve deneme sınavları ile de öğrencilerin farklı sorular görerek hem sınav deneyimi kazanmaları, hem de başarı seviyelerini yükseltmeleri amaçlanmaktadır.

Akademik başarıya göre seviye sınıfları oluşturuluyor mu?

Okulumuzun herhangi bir kademesinde seviye sınıfı bulunmamaktadır. Öğrenciler mümkün olduğunca homojen bir akademik seviye ile sınıflara dağıtılmaktadır.