6. ve 7. Sınıflar Matematik ve Bilgisayar Olimpiyat Çalışmaları

OKUL YAZILI.png

Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz

Okulumuz Matematik Bölümü ve Bilim Kurulu tarafından TÜBİTAK Ulusal İlköğretim Matematik ve Bilgisayar Olimpiyatları’na, ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerimizi hazırlamak amacı ile hazırlık kursları düzenlenmektedir. 6. sınıftan başlayıp 11. sınıfa kadar devam eden bu kurslarımıza 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için 6. ve 7. sınıf öğrencileri belirlemek amacı ile 10.09.2019 Salı günü 8. ve 9. ders saatlerinde okul yemekhanesinde (2. kat) TÜBİTAK grup seçme sınavı yapılacaktır (Bilgisayar grubu için de aynı sınav uygulanacaktır).

Gruba katılacak öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puanların yanı sıra matematik (bilgisayar) ders notları ve ders öğretmenlerinin görüşleri de değerlendirilmeye alınarak belirlenecektir. Bu değerlendirmeden sonra TÜBİTAK matematik ve bilgisayar grubuna katılacakların kesin listesi 11 Eylül 2019 Çarşamba günü ilan edilecek ve çalışmalar 16-20 Eylül haftası başlayacaktır.

Grupta çalışan öğrenciler

1.    Başka bir branştan olimpiyat ve proje çalışmasında yer almamalıdırlar.

2.    Bölüm ve okul yönetimince kabul edilen mazeretler dışında çalışmalara düzenli olarak katılmalıdırlar. (Ardarda üç çalışmaya özürsüz katılmayanlar ile yapılan sınavlarda ardı ardına üç sınav sonucu grup ortalamasının altında kalarak gereken performansı göstermeyen öğrenciler bu çalışma grubuna devam edemezler.)

3.    Önerilen çalışmalarda kullanılacak olan kitap ve dökümanları temin edip gereken zamanlarda yanlarında bulundurmaları ve verilen ödevleri zamanında aksatmadan yapmalıdırlar.

4.    Okulca düzenlenen yurt içi ve yurt dışı etkinliklerine katılmadan önce matematik bölümü ile görüşerek değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucu katılacak öğrenciler grup içinden seçilir.

5.    Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen matematik ve bilgisayar yarışmalarına grupta yer alan öğrencilerden sınavlarda başarılı olanlar ders öğretmenlerinin de görüşü alınarak katılırlar.

Seçme sınavına katılmak isteyen öğrencilerin en geç 10 Eylül 2019 Salı günü saat 12:00’ a kadar İlköğretim Matematik  Bölüm kapısında asılı olan listelerde isimlerinin yanına hangi ders için sınava katılmak istediklerini yazmaları gerekmektedir.

Sınava girecek olan bütün öğrencilere başarılar dileriz.

 

                                                                                                                            MATEMATİK BÖLÜMÜ        

                                                                       BİLİM KURULU EŞ BAŞKANI (MATEMATİK)

…………………………………………………………………………………………………………

TÜBİTAK çalışmaları ve seçme sınavı hakkında bilgi edindim.

Veli Adı Soyadı:                                                                  Tel:

İmza:

 

Tayfun Delice