Okula Giriş Sınavı Bilgilendirme

2019-2020 Yılı Okula Giriş Sınavı Banner (1200x627).jpg
1200X627.jpg

Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler

9 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Özel Ege Lisesi Okul Giriş Sınavı (OGS) ve Lise Giriş Sınavı (LİGES) için bazı hatırlatmalar yapmakta fayda görüyoruz.

Sınavın birinci oturumu saat 10:00’da, ikinci oturumu 14:00’te yapılacaktır.  Her öğrenci, ancak ön kayıt yaptığı oturuma katılabilir.

Her iki oturum da Özel Ege Lisesinde yapılacak; sonuçların, sınavı izleyen birkaç gün içinde açıklanması için azami özen gösterilecektir

·Ön kayıt sırasında belirtilen “sınıf grubu” bilgisinin, öğrencinin 2019-2020 öğretim yılında öğrenim göreceği sınıf olduğundan emin olunuz Her öğrenciye sınavın ardından aşağıdaki sonuçlardan birisi ulaşmış olacaktır

“Kayıt hakkı kazandı” :  Bu, belli bir oranda burs sağlanmış şekilde olabileceği gibi burs olmaksızın ücretli kayıt hakkı şeklinde de olabilir.

Burslar ortaokulda %20-%40-%60 ve lisede %20-%40-%60-%80-%100 aralığında olup, ilkokul öğrencilerine burs verilmemektedir.  Üst dilimlerdeki burslar çok az sayıda öğrenciye sağlanmaktadır.

“Kayıt hakkı kazanamadı” :  Öğrencinin elde ettiği sonucun Özel Ege Lisesine kayıt için yeterli olmaması durumudur

Her öğrenciye 2019-2020 öğretim yılı başlamadan önce 1 kez, 2019-2020 öğretim yılı başladıktan sonra ilgili sınıf grubunun kontenjanında yer kalması durumunda 1 kez olmak üzere toplamda 2 kez OGS/LİGES’e  girme hakkı tanınır.

 Sınavda bir öğrencinin umduğu oranda burs almamasının veya kabul hakkı elde edememesinin öğrencide ve ailesinde abartılı bir üzüntü oluşturmaması kurumumuzun samimiyetle ümit ettiği bir durumdur.  Uzun vadeli bakıldığında bir insanın yaşamında tek bir sınavın sonuçlarının zannedildiği kadar önemli yer tutmadığının bilinmesinde yarar görüyoruz

Ülkemizde iyi insan yetiştirme vizyonu olan pek çok kurum vardır.  Özel Ege Lisesine kayıt hakkı kazanamayan öğrencilerin başka kurumlarda da fevkalade yetişebileceklerini hatırda tutmalarını isteriz.

Burs kazanan öğrencilerin ailelerinin kayıt sırasında bir burs taahhütnamesi imzalamaları gerekmektedir.  Bu belgede sadece okullar açılana kadar bir başka kuruma nakil olunmayacağına dair bir taahhüt alınmakta olup, Eylül ayında okullar açıldıktan sonra herhangi bir sebeple nakil işlemi yapılabilir.  Nakillerde uygulanacak esaslar Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer almaktadır

Ücretli kabul hakkı kazanan öğrenciler için burs taahhütnamesi imzalanmasına gerek yoktur. Özel Ege Lisesi, OGS ve LİGES sonrasında okul ve burs kontenjanlarını dikkate almaksızın sonuç açıklamaktadır.  Başka deyişle, bir öğrenci hakkında karara ulaşılırken yalnızca sınavda ne düzeyde başarı gösterdiği dikkate alınmaktadır.

Verilecek burslardan çok daha fazla sayıda öğrencinin bir burs oranı için düşünülen puan aralığında yer alması veya alınabilecek öğrenci sayısından çok daha fazlası için kayıt hakkı verilmesi mümkündür.  Ancak alınan bir sonucun, okul ve burs kontenjanıyla birlikte değerlendirileceği göz önüne alınmalıdır.  İlgili sınıf grubundaki kontenjan veya burs kontenjanı sona erdiğinde kayıtlar veya burslar sonlandırılacaktır.  Bu nedenle burslu veya ücretli kayıt hakkı kazanan öğrencilerin mümkün olan en kısa zamanda kayıt işlemi yapmasını özellikle öneririz.

Bir hatırlatma notu olarak 06.03. 2019 akşamı itibarıyla OGS ve LİGES’e katılmak üzere ön kayıt yapan öğrenci sayısının 4.650’yi aştığını belirtmek isteriz.  Muhtemelen bu sayının içinde burslu veya ücretli olarak kayıt hakkı kazanacak öğrenci sayısı, okulun toplam kontenjanından ve burs kontenjanından daha fazla olacaktır.

Tereddüt ettiğiniz hususlar için Özel Ege Lisesi Öğrenci İşleri birimiyle iletişime geçebilirsiniz.  (E-posta : evrim.nural@egelisesi.k12.tr veya eranda.isbilir@egelisesi.k12.tr.  Telefon : 0232 375 28 28 / dâhili 199 veya 200.)

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz.

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EGE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tayfun Delice