Özel Ege: Bilim ve Liderlik Okulu

BİLİM VE ARAŞTIRMA

Özel Ege’de eğitim yolculuğuna keşfetmenin ilk adımıyla, yani hayal gücümüzle başlıyoruz. Öğrencilerimizin heyecanı ve merakı en büyük güç kaynağımız, çünkü biliyoruz ki merak eden çocuk öğrenir.

Araştırma, yaratıcılık, problem çözme gibi zihinsel becerileri okul öncesi ve ilkokuldan itibaren geliştiriyoruz. Bilim Kurulumuzun desteğini alarak yaptığımız çalışmalarla bilimsel öğrenmenin ilk adımlarını atıyoruz. Sorgulama, bilimsel incelemenin ve anlayışın merkezinde yer alıyor. İyi bir fen okur-yazarı olmalarını istediğimiz öğrencilerimiz,  bilgilerini yaşama aktarabilecek yeterlilikte ve bunun verdiği özgüvenle yetişiyor. Bilim adına şenlikler düzenliyor, öğrencilerimizi bilimin eğlenceli yüzüyle tanışıyoruz.

Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenme hevesini artıracak ve besleyecek doğal ortamlarda fırsat eğitimine sıkça yer veriyoruz. Okul öncesinde “Bilimi seviyorum çünkü çok eğleniyorum” temasıyla bilimsel tasarımlar yaptırıyor, Çocuk Belgeselciliği ve Okul Öncesi Bilim Şenliği etkinliklerinde özgün projelerle yaratıcılıklarını ürün haline getiriyoruz.

Öğrencilerimize içinde bulunduğumuz bilgi çağının gelişmelerine paralel donanımlar kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Ana sınıfı ve ilkokul ders programlarımızda yer alan Akıl Oyunları dersinde bir problemi çok yönlü değerlendirmeyi öğreniyoruz. Böylece basitten karmaşığa doğru ilerleyebiliyor, yapacağımız hamlelerin sonuçlarını öngörebiliyoruz. Bu sistem sayesinde güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerimizi fark edip kendimize gerçekçi ve doğru hedefler koyabiliyoruz. 

Özel Egede geleceğin dili olan teknolojiye hâkimiz. Bunu aktif olarak kullanan öğrencilerimiz kodlama derslerinde algoritmik düşünmeyi öğreniyorlar. Yıl boyunca gerçekleştirdikleri proje çalışmalarında ve sunumlarında iyi birer hikâye anlatıcısı olarak yetişen öğrencilerimiz, iletişim becerilerini artırıyor;  geleceğin lider adayları olarak okul sıralarındaki yerlerini alıyorlar.

Öğrencilerimiz TÜBİTAK çalışmalarına ortaokuldan itibaren başlıyor. Lisede bilim dünyasının dikkatini çeken projelerin sahibi oluyor. Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında birbiri ardına dereceler alıyor. Mezunlarımız dünyanın dört bir yanında bilim adına değerli çalışmalar yapıyorlar.

İyi bir okulun, iyi bir yabancı dil donanımıyla öğrencilerini akademik hayata uğurlaması gerektiğine inanıyoruz.

sMART DİL PROGRAMI

Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileri kazanmalarını amaçlayan bir dil programı geliştirdik. Bu program öğretmenlerimiz, program geliştirme uzmanlarımız, okul yöneticilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla ortaya çıktı.

SMART, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bireysel farklılıklara dayalı bir eğitim sunarken akademik mükemmeliyeti hedefleyen lise öğrencilerimiz için de lisans düzeyinde dersleri barındırıyor. Bu sayede SMART, Özel Egelilere uluslararası kapıların açılmasını sağlıyor.

Okul öncesi ve ilkokuldan itibaren yabancı öğretmenler eşliğinde dil eğitimi alan öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına göre öğretim planı hazırlıyoruz. Çoklu zekâ kuramı uyguladığımız bu süreçte öğrencilerimize İngilizce ve sınıf öğretmenleriyle birlikte eş zamanlı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler kazandırıyoruz.  Öğrencilerimiz,  ikinci yabancı dil dersleri olan Almanca ve Fransızcada da aynı temaları işleyerek kavramları üç dilde öğrenme fırsatı yakalıyor.

Disiplinler arası bu yaklaşımla, bir temada öğrenilen bilgi ve becerileri, diğer bir temada daha geniş bir kapsamda farklı etkinlikler ve öğretim yöntemleri kullanarak pekiştiriyoruz. Programın tüm uygulayıcıları belirli aralıklarla bir araya gelerek öğrencinin dil edinimi konusunda değerlendirme yapıyor.

SMART ile öğrencilerimize gerçek yaşam problemleri üzerinde yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırıyoruz.  Program dâhilinde, gerçekçi ve öğrenen merkezli teknikler uyguluyoruz. Doğal, iletişimsel, seçmeli, işitsel-görsel yaklaşım, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, drama ve rol oynama tekniklerini kullanıyoruz.

Öğrencilerimizin dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımız. Kendi kültürel kimliğinin farkında olan öğrencilerimiz, öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyor. Böylece çok kültürlülük bilinci kazanan öğrencilerimiz, diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteriyor, iş birliği yapıyor ve becerilerini kullanarak kendilerini ifade edebiliyor.   

 
 

SMART*

*Specific-Measurable-Active-Reflective-Technological

English Language Curriculum

 
 

Özel Egede; okul öncesi ve ilkokulundan itibaren yabancı dil donanımları gelişen öğrencilerimiz, ortaokul ve lise sıralarındayken dünyanın saygın üniversitelerinde düzenlenen MUN Konferansları'na katılarak dünya sorunlarına çözüm arayan öğrencilerimi, lise eğitimlerinin ardından yurt dışındaki üniversitelerden kabul alıyor. Yurt içindeki üniversitelerin hazırlık sınıflarını rahatlıkla atlarken yurt dışında ise zorluk çekmeden yükseköğrenimini sürdürüyor.

PROJE TABANLI EĞİTİM

Bilim ve liderlik okulu olan Özel Egede öğrencilerimiz, okul öncesinde itibaren araştırmaya ve keşfetmeye başlar. Bilim Kurulumuzun yönlendirmeleriyle yapılan çalışmalar, okul öncesinde sözlü sunumlarla başlar; ilkokulda yıllık proje ödevlerine dönüşür.

Ortaokulda TÜBİTAK çalışmalarıyla devam eden araştırma serüvenimiz, lisede bilim dünyasının dikkatini çeken buluşlara yer verir.

Öğrencilerimizin 5 yaşından itibaren öz güven sahibi ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen bireyler olması için çalışırız. Proje tabanlı bu eğitim anlayışı sayesinde öğrencilerimiz bilgiyi kullanışlı hale getiriyor ve topluma katkı sağlıyorlar.

Geleceğin liderlerini yetiştirdiğimiz Özel Egede yıl boyunca düzenlediğimiz kurumsal yarışmalar ve sergilerle Türkiye'nin dört bir yanından bilim sevdalısı gençleri okulumuz çatısında buluşturuyoruz.

Fen Araştırma Projeleri Yarışması, Okullar Arası Matematik Yarışması, Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası ve Günaydın Edebiyat Öykü yarışmalarıyla ülkemizin gençlerini araştırmaya özendirmek ve topluma kalıcı bir nitelik kazandırmak için çalışıyoruz.

 

tıpkıbasım

Özel Ege Lisesinin kültür ve sanat dergisi Tıpkıbasım, 2019 Ocak ve Haziran sayılarıyla yayımda. İyi birer okuryazar olarak yetişen Özel Egeliler, fikirlerini profesyonel bir anlayış ile bu dergide bir araya getiriyorlar.

Yazmak; düşüncenin somutlaşmış en güzel hali.

 

Yeni buluşlara kapı aralayan, bilgileri derleyerek her öğretim yılının sonunda bilimsel bir kaynak haline getiren öğrencilerimizin projelerinden oluşan “Yıllık Projeler” kitabımız 1999 yılından bugüne hazırlanmaktadır.

 

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

2002 yılında Harvard Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'yla başlayan uluslararası çalışmalarımız bugün Harvard, Yale ve Princeton Üniversitelerinin düzenlediği konferanslara katılan öğrenci gruplarımızla devam ediyor. Birleşmiş Milletler gündemindeki konuları tartışan öğrencilerimiz, akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullanarak dünya problemlerine çözüm arıyorlar.

ABD'de başlayan, sonrasında Avrupa ve Çin ile genişleyen Global Genç Liderler Konferansı'na (GYLC) ilk kez 2003 senesinde davet alan öğrencilerimiz, yıllardan bu yana uluslararası liderlik çalışmalarına katılıyorlar.

Avrupa ve Asya ülkeleriyle yaptığımız öğrenci ve öğretmen değişim programlarıyla ise öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, 2008 senesinden itibaren uluslararası okulların değişim programlarına katılıyorlar.

Dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek güvenilir liderler yetiştirme yolunda attığımız adımlara, 2013 senesinde bir tanesini daha ekleyerek Amerikan Yükseköğretim Kurumu olarak bilinen College Board'a üye olduk. Türkiye'deki üçüncü, İzmir'deki ilk üye okul olarak lise öğrencilerimize lisans düzeyinde fizik, kimya, biyoloji ve calculus dersleri veriyoruz. Uluslararası geçerliliği olan bu AP (Advanced Placement) sistemi sayesinde öğrencilerimiz lise çağında, üniversite kredileri almaya hak kazanıyorlar.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle de Harvard ve Yale gibi saygın Amerikan üniversiteleri ile dünyada 2.000'den fazla üniversiteye kabul aşamasında önemli rol oynayan SAT Sınav Merkezi olduk.

Dünyada 80 ülkede, 100'den fazla akademik alanda 4 milyon sınav deneyimi mevcut bir program olan Edexcel İngilizce programı ile öğrencilerimizin yabancı dil bilgilerini uluslararası alanda sertifikalandırıyoruz.

2013 senesinden bu yana ise her yıl 100'den fazla öğrencimiz Cambridge sınavlarına katılarak Türkiye ortalamasının üzerinde başarıyla seviyelerini koruyorlar.

17. Harvard Model United Nations'a katılan öğrencilerimiz, mülteci krizi, gelir eşitsizliği, casusluk ve uluslararası bilgi toplama gibi küresel sorunlara uluslararası platforma çözümler getirdiler.

17. Harvard Model United Nations'a katılan öğrencilerimiz, mülteci krizi, gelir eşitsizliği, casusluk ve uluslararası bilgi toplama gibi küresel sorunlara uluslararası platforma çözümler getirdiler.

 

SPOR EĞİTİMİ

Özel Egede yaşam boyu spor ilkesini benimsiyoruz çünkü biliyoruz ki aktif beden, aktif beyin demektir. Öğrencilerimizin yaşam boyu spor alışkanlığı kazanması ve sporu içselleştirmeleri için yaptığımız çalışmalar sonucunda, İzmir'de en çok okul takımı olan eğitim kurumlarından biri olduk.

2014-2015'te 40 okul takımında 377, 2015-2016'da 42 okul takımında 440, 2016-2017'de ise 42 okul takımında 442 lisanslı öğrencimiz yer almıştır.

Atletizm, basketbol, binicilik, eskrim, futbol, futsal, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, ritmik jimnastik, satranç, tenis, voleybol ve yüzme takımlarımız; ülke çapında yapılan müsabakalarda okulumuzu, uluslararası müsabakalarda ise ülkemizi temsil etmektedir.

Çok yönlü gelişimi hedefleyen ve öğrencilerin gelişim raporlarının hazırlanmasına kaynaklık eden gün sonu değerlendirme uygulamasıyla okul öncesinden itibaren öğrencilerimizin sporda eğilimleri olan branşları belirliyoruz.

Temiz havuz sertifikasına sahip okulumuzda, yüzmeyi öğreniyor; atletizm, voleybol, basketbol, futbol, tenis ve masa tenisi ile tanışıyoruz. Öğrencilerimizin ilkokulda kazanılmış olan teknik, taktik ve motorsal becerilerini sürekli geliştiriyor, fair-play kazanımlarını destekliyoruz.

DSC_1704.JPG

Akademik başarıyla sportif başarıyı bir arada yürüttüğümüz sistemli bir çalışma uyguluyoruz. Spor salonları ve açık sahalarımızda yaptığımız antrenmanlarla okul takımlarımızda yetişiyor, hiçbir kulüp desteği almadan millî takıma kadar yükseliyoruz.

 

SANAT PROGRAMI

 

Estetik algı eğitimi, görsel ve sahne sanatları, enstrüman çalışmaları gibi birçok farklı sanat dalıyla okul öncesinden itibaren tanışan öğrencilerimiz, hayatın ritmini kendilerine özgü bir şekilde yorumluyorlar. Bu farklı ritimleri keşfetmek ve beslemek adına okul öncesinden itibaren müzik ve ritim eğitimiyle öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.

Halk oyunlarıyla dans ve yerel kültürü birleştiriyor, öğrencilerimizin yöresel oyunları, hikâyeleri ve dansları tanımalarına olanak yaratıyoruz.

İzmir’in saygın kurum ve kuruluşlarında Özel Egelilerin eserli yıl boyunca yer alıyor, öğrencilerimiz sahne gösterileriyle kentin en büyük kültür merkezlerinden birinde yıl boyunca performanslarını sergiliyorlar.

Yurt dışında çeşitli festivallere katılan öğrencilerimiz, bir lider olmanın getirisiyle yabancı dilde tiyatro oynuyor, kendilerini coğrafya fark etmeksizin rahatlıkla ifade edebiliyorlar. 

 Bir bilim okulu olan Özel Egede sanatın akademik yaşama olan katkılarının farkında olarak öğrencilerimize bilimi, sanatı ve sosyal etkinlikleri ayrılmaz birer bütün olarak sunuyoruz.