Özel Ege Okul Öncesi İngilizce Portfolyo Sunumu

Özel Egeliler, heyecanlı geçen İngilizce portfolyo sunumlarını ailelerine başarıyla gerçekleştirdi. Okul öncesi ve ilkokulda İngilizce Öğretim Programımız SMART ile yabancı dil kazanımlarını edinen Özel Egeli, portfolyo çalışmaları sayesinde anadilin yanı sıra İngilizce’de de yaratıcı düşünme, problem çözme ve odaklanma becerilerini geliştirir, kendisini ifade edebilme becerisi kazanır.
İyi bir okulun, iyi bir anadil ve yabancı dil donanımıyla öğrencilerini akademik hayata uğurlaması gerektiğine inanıyor, eğitim yolculuğumuza 36. aydan itibaren başlıyoruz .


Tayfun Delice