Salon Derslerimize Başladık

Özel Ege’de öğrenciler her hafta Çarşamba günleri bir branştan 9. ders saatinde salon ders alır. Bu yıl tarih dersi ile başladık. Bu dersler sayesinde öğrencileri zaten ders saatleri içerisinde öğretmenleriyle işledikleri konuları salon dersinde tekrar ele alıyor ve tüm 8. Sınıflar katıldığı için konuya farklı açıdan bakıp değerlendiriyorlar. Öğrenciler topluluk içinde düşünceleri dile getirip başkalarının düşünceleri dinleme ve yorumlama fırsatı buluyor. Bu da öğrencinin düşünme becerilerini geliştirip belli bir konuda neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini sağlıyor

Tayfun Delice