Nasıl Bir Okul?

Okul öncesinde soru sormayla başlayan serüvenimiz, bilimin ve liderliğin ışığında dünyaya uzanan bir yolculuğa dönüşüyor. Özel Ege'de öğrencilerimiz okul öncesinden itibaren yüksek olanaklarla büyüyor, soru soruyor ve keşfediyorlar.

Biliyoruz ki merak eden çocuk öğrenir.

 

Nasıl Bir Eğitim Anlayışı?

Bireysel farklılıklara dayalı bir öğrenme ortamında okulu, yaşamın bir simülasyonu olarak görüyoruz. Fiziksel ve duygusal olarak güvende, akademik ve kültürel olarak donanımlı, bedensel ve sanatsal olarak gelişen öğrencilerimizle Özel Ege'de yaşam: Hayatın ta kendisi. 

Nasıl Bir İnsan?

Dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek donanımda, başarmayı mutluluğun bir getirisi olarak gören, güvenilir bir lider. Ancak her şeyden önce ülkesinin insanı. Özel Ege'de okul öncesinden itibaren aldığı eğitimin karşılığını topluma verebilen nesiller yetişir.

 

Öğrenme merkezlerİ

Özel Ege'de okul öncesi eğitiminin temelinde bireysel farklılıklar yer alır. Öğrencilerimiz okul içerisinde yer alan öğrenme merkezlerinde kendi planlarına uygun olarak oyunlar tasarlar ve yine kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bu oyunları oynarlar. Bu eğitici oyun köşeleri sayesinde öğrencilerimizin doğal gelişimlerini ve bireysel farklılıklarını gözlemler ve değerlendiririz.

Öğrencilerimizin fiziksel ve duygusal olarak güvende olmaları için oyunu eğitimin merkezine yerleştirdik. Öğrencilerimiz oyun diliyle hem hareket gereksinimlerini hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Hayatın akışıyla özdeşleştirdiğimiz eğitici oyunlarımızda öğrencilerimizin, gerçek hayatta karşılaştıkları engellerle baş etme yöntemlerini gözlemleriz.

Okula MUTLU Bir Başlangıç
Oyun oynamak bir çocuğun yaptığı
en iyi iştir.

Bu yüzden Özel Ege Okul Öncesinde kazanımlar ve göstergeler ele alınırken oyunu temel yöntem olarak kullanırız.

DSC_0927.JPG

Okul öncesi öğrencilerimizin aylık aktivitelerini incelebileceğiniz “ÇITIR PITIR” bültenimiz her ayın başında velilerimizle dijital olarak paylaşılır, öğrencilerimizin akademik ve sosyal kazanımlarının veli iş birliği ile takibi sağlanır.

 

okul öncesİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Özel Ege'de 2009 senesinden bu yana eğitimde kalite süreçleri konulu güncellemeler yapmaktayız. Bu güncellemeleri öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yaparken bir yanda da öğrencilerimizin kazanımlarını değerlendirir, duygu gelişimlerini gözlemler, gün sonu değerlendirmeleriyle gözlemlerimizi aileleriyle paylaşırız.

Özel Ege'ye özgü bu değerlendirme sisteminde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını görebilir, her öğrencimize yönelik farklı yaklaşımlar uygularız. Bu sayede öğrencilerimizin kazanımlarında kalıcılığı yakalar, gelişimlerine en verimli şekilde katkı sağlarız.

sınıf İÇİ UYGULAMALAR

Resimli akış diyagramı

Neden-sonuç ilişkisi diyagramı

Artı delta tekniği

Lotus tekniği

performans değerlendİRMELERİ

Kazanım değerlendirme

Duygu gelişim anketi

Gelişimsel özelliklerim anketi

Gün Sonu Değerlendirme (GSD)

 

 

SMART - ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

Dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek bireyler yetiştirmek adına 21. yüzyıl becerilerini merkezinde tutan bir program geliştirdik. Bu program öğretmenlerimiz, program geliştirme uzmanlarımız, okul yöneticilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla ortaya çıktı.

SMART, okul öncesi öğrencileri için bireysel farklılıklara dayalı bir eğitim sunarken, öğrencilerimizin yabancı dilde sorgulama, araştırma, sorumluluk alma, iş birliği içinde çalışma, problem çözme ve liderlik becerilerini de geliştiriyor.

16.jpg

Okul öncesinden itibaren Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde eğitim alan öğrencilerimiz, çoklu zekâ kuramıyla bireysel farklılıklarına uygun kazanımlar elde ediyorlar. Öğrencilerimiz derste öğrendikleri konuları Türkçe, İngilizce ve ikinci yabancı dilleri olan Almanca veya Fransızca dillerinde eş zamanlı işliyor, bu sayede aynı temayı farklı dillerde ve farklı etkinliklerle daha iyi pekiştiriyorlar.

Disiplinler arası bu yaklaşımla, bir konuyu üç dilde öğrenen Özel Egelilerin dil gelişimini düzenli olarak takip ediyor, aileleriyle paylaşıyoruz.

“SMART” Nedİr?

 
 
14.jpg

SMART ile öğrencilerimize doğal, soru-cevap ve neden-sonuca dayalı tekniklerle dil eğitimi veriyoruz. Sıkça başvurduğumuz beyin fırtınası, yaratıcı drama ve rol oynama teknikleriyle ise öğrencilerimizin hayal güçlerini harekete geçiriyor, merak duygularını pekiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımız. Kendi kültürel kimliğinin farkında olan öğrencilerimiz,  öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyor.

Böylece çok kültürlülük bilinci kazanan öğrencilerimiz, diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteriyor, başkalarıyla iş birliği yapıyor, bu becerilerini kullanarak kendilerini ifade edebiliyorlar.   

BİLİM, MATEMATİK VE KODLAMA

Özel Ege'de öğrencilerimizin merak etme duygularını harekete geçirmek için bilimden faydalanıyoruz. "Merak eden çocuk öğrenir" düşüncesiyle çıktığımız bu eğitim serüveninde müzikten sanata, spordan genel kültüre kadar birçok donanımı öğrencilerimizin merak duygularını harekete geçirerek kendilerine sunuyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz sorgulamayı, eleştirisel düşünmeyi, neden-sonuç ilişkisi kurmayı ve her şeyden önce kararlarının sorumluluğunu almayı öğreniyorlar.

Bilim derslerimizde yer alan tüm kazanımları okul öncesinde her hafta gerçekleştirdiğimiz Deney atölyesinde pekiştiriyoruz. Farklı fikirler atölyesinde ise öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini harekete geçirecek yolculuklara çıkıyoruz. Okul öncesinden itibaren Özel Ege laboratuvarlarında ders yapan öğrencilerimiz, bir üst eğitim basamağına geçtiklerinde proje üreten, araştırma yapan ve bilgiyi üretime çevirebilen bireyler haline geliyorlar.

Analitik ve stratejik düşünme becerileri üzerine çalıştığımız Akıl oyunları atölyesinde öğrencilerimizin akıl yürütme, sabretme, kazanma-kaybetme, karar verme ve planlı hareket etme becerilerini geliştiriyoruz. Matematik atölyesinde ise sayıları tanıma, ritmik sayabilme, ilişki kurabilme, eşleştirme ve gruplama çalışmaları yapıyoruz.

Kodlama atölyesiyle günümüz teknoloji dilini öğrencilerimize anlatırken, teknolojik okur yazarlık ve bilgiyi sentezlemede teknoloji kullanımını hedefliyoruz. Kodlama eğitimimiz kapsamında öğrencilerimiz temel algoritma, fonksiyonlar, şartlar ve yinelemeler üzerine çalışmalar yapıyorlar.

 

5.jpg
 
kare_10.png
 

proje tabanlı eğİTİM

Bir bilim ve liderlik okulu olarak öğrencilerimizi 5 yaşından itibaren özgüven sahibi bireyler olarak yetiştiriyoruz. Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri ve topluluğa hitap edebilmeleri için öğrencilerimize proje tabanlı bir eğitim ortamı sağlıyoruz. Bu sayede Özel Egeliler, 5 yaşından itibaren okuma, araştırma, proje hazırlama ve sunum yapma becerilerini pekiştiriyorlar.

Yıl boyunca sınıf öğretmenleri ve kütüphane uzmanları önderiliğinde dinleme, anlama, izleme ve akıcı konuşma çalışmaları yapan okul öncesi öğrencilerimiz, beyin fırtınası, soru sorma, hikâye oluşturma çalışmalarıyla genç birer lider adayı olarak yetişiyorlar.

İLKOKULA HAZIRLIK

Bir üst eğitim basamağı olan ilkokula hazırlık sürecinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına dayalı değerlendirmeler yapıyor, hazır bulunuşluklarını gözlemliyoruz.

Rehberlik birimimiz ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülen ilkokula hazırlık çalışmalarında öğrencilerimizin kas gelişimi, el-göz koordinasyonu, yönerge algısı ve odaklanmalarını destekleyici Fonolojik Duyarlılık ve Ses Bilgisi Farkındalığı çalışmaları yapıyoruz.

Bu sayede ilkokul çağına gelen Özel Egeliler, okula mutlu bir başlangıç yapıyorlar. 

 

Özel ege'de branş derslerİ

Kodlama

Görsel Sanatlar

Müzik

Almanca veya Fransızca İkinci Yabancı Dil

Spor

Satranç

Drama

Seramik

Halk Oyunları

SİZİ ARAYALIM

Özel Ege okul öncesi eğitim programını yakından tanımak ve eğitim yöneticilerimizle tanışmak için sizi okulumuza davet ediyoruz.