ÖZEL EGE LİSESİ

Özel Egeli Olmak

 

okula gİRİŞ SINAVI

Geçen yıl 1153 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavı 9 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecektir.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’nci sınıfa geçecek öğrenciler, Okula Giriş Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanabilecek ve 5. sınıftan itibaren sınav sonucuna göre akademik başarı bursundan yararlanabilecektir.

Liseye geçiş yapacak olan 8. sınıf öğrencileri Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavı veya Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği LGS sınavı ile başvuru yapabilirler.

Okula Giriş Sınavı ile Özel Ege’ye başvuran 9. sınıf öğrencilerine kontenjan ve burs önceliği verilecek, LGS sınavı ile kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

Okula Giriş Sınav sonuçları, sınavı takip eden hafta internet sayfamızda yayınlanacaktır.

Sonuçların açıklandığına dair bilgi, ailelere e-posta ve SMS yoluyla gönderilecektir.

Yukarıda yer alan Okula Giriş Sınavı butonuna tıklayarak sınava kayıt olabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruları öğrenci işleri birimi ile paylaşabilirsiniz.

+90 232 375 28 28

evrim.nural@egelisesi.k12.tr

eranda.isbilir@egelisesi.k12.tr


OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1, 2, 3. SINIF ÖĞRENCİLERİ

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3. sınıfa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler rehberlik ve sınıf öğretmeni ile yapılan ön görüşmenin ardından okula kayıt hakkı alır.

Kayıt görüşmeleri randevulu ve öğrenci katılımlı olarak gerçekleşir.

Okul öncesine 36 ay itibariyle öğrenci kabul edilmektedir.

Yukarıda yer alan Kayıt Görüşme Randevusu butonuna tıklayarak kayıt görüşmesi için randevu alabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruları öğrenci işleri birimi ile paylaşabilirsiniz.

+90 232 375 28 28

evrim.nural@egelisesi.k12.tr

eranda.isbilir@egelisesi.k12.tr


Bursluluk

Geride bıraktığımız öğretim yılına kadar Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları okul öncesi ile ilkokul öğrencilerini, Özel Ege Lisesi bursları ise ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktaydı.  Ayrıca az sayıdaki lise öğrencisine de vakıf kanalıyla burs verilmekteydi.  Okulumuzda 2019-2020 öğrenim yılı itibarıyla yeni bir burs sistemine geçilecektir.

Yeni sistemde hiçbir burs kategorisi için velilerden burs başvurusu talep edilmeyecek; yalnızca burs komisyonunun gerekli gördüğü hallerde gelir durumuna dair belge talep edilecektir.

Yeni Burs Sistemi Nasıl Olacak?

Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları - Okul Öncesi ve İlkokul: Bu burs kategorisi kaldırılmış olup artık yeni burs verilmeyecektir.  Ancak halen ihtiyaç bursu alan son öğrencimiz ilkokulu bitirene kadar bursu sürecektir.  Başka bir deyişle ilk kez burs hakkı kazandığı günün koşulları geçerli olacaktır.

Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları - Lise: Kısıtlı sayıda öğrenciye verilen yüksek oranlı burslar (genellikle %80) sürdürülecektir.

Özel Ege Lisesi Bursları - Ortaokul: Bu burslar için öğrencilerin sene içinde girecekleri ilk üç ortak sınavın sonuçları belirleyici olacaktır.  Öğrencinin bir ya da daha fazla ortak sınava girmemesi durumunda bursluluk durumunun belirlenmesine -burs verilmesine veya verilmemesine, bursun bir kademe eksik uygulanmasına- ait inisiyatifler burs komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Öğrenci sayısının yüzdesel olarak belli bir kısmına belli oranlarda burs sağlanacak, böylece tüm öğrenciler hangi dilimde yer aldıklarında burs kazanacaklarını önceden bileceklerdir.  Verilecek burslara ait tablo yaklaşık olarak aşağıdaki gibi olacaktır:

Kademelere Göre Burs Oranları (Oranların artırılması/düşürülmesi inisiyatifi burs komisyonuna aittir.)

%20                %40                 %60                %80                 %100

%20               %15               %5             ------             ------

Örnek vermek gerekirse öğrencilerin %20’sine %20, %15’ine %40, %5’ine ise %60 burs sağlanacaktır.  Sayıların küsuratlı olması ihtimaliyle bunların yaklaşık değerler olacağı dikkate alınmalıdır.

 Özel Ege Lisesi Bursları - Lise: Lise burslarına ayrı bir parantez açmak gerekir.  Öğrencinin 9. sınıfa başlarken sahip olduğu bursluluk durumunun lise yaşamı boyunca aynı şekilde sürmesi okulun yıllardır sürdürdüğü bir politikadır.  Genel anlamıyla lisede öğrencilerin burs oranları aynı kalmakta (artmamakta veya azalmamakta) ve çok nadir durumlarda burs oranı değişebilmektedir.  Öğrencinin akademik durumunda diğer tüm öğrencilerden farklı miktarda bir düşme olması durumunda kendisi ve ailesiyle görüşme yapılarak durumu değerlendirilebilmektedir.  Bu yaklaşım aynı şekilde sürdürülecektir.

Ailelerin Ekonomik Durumu Burs Hakkı Elde Etmede Etkili Mi?

Yeni burs sistemimizde, kayıtlı (eski) öğrenciler için ailelerin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmayacaktır ancak yukarıda da vurgulandığı üzere Burs Komisyonunun uygun gördüğü durumlarda ek bilgi veya belge istenmesi söz konusu olabilir.

Ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak yeni öğrencilere ise OGS (Okul Giriş Sınavı) ve LİGES (Lise Giriş Sınavı) sonuçlarına göre burs kontenjanı dahilinde burs verilecektir.

Özel Ege’de Kardeş / Mezun Bursu Var Mı?

Yeni sistemde iki yenilik daha olacak:

·          Kardeş öğrenciler: Her kardeş için %10 olarak uygulanacaktır.

·          Mezun çocukları: Liseden mezun olan her öğrencimizin çocuğunun %10 oranında burs hakkı olacaktır.

Alınan Burslar Birleştirilebilir Mi?

Burslar yalnızca öğrenim için geçerlidir ve birleştirilerek kullanılamaz.  İki farklı burs oranı söz konusu olduğunda yüksek olan burs oranı geçerli olacaktır.  Özel Ege Lisesi burs sisteminde akademik liyakatin yanı sıra bir öğrencinin burs alabilmesi ve bursunu devam ettirebilmesi için örnek davranışlara sahip olması, okula ve derslere düzenli ve aktif katılımı, herhangi bir disiplin suçu işlememiş ve bu yüzden ceza almamış olması Burs Komisyonu tarafından dikkate alınan önemli kriterlerdir.

*2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Ücretleri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.


Liseye Geçiş Sistemi

Özel Ege Ortaokulundaki öğrencilerimizin liseye geçiş süreçlerinde merkezi sınava girmeksizin 8. sınıfta girecekleri 1., 2. ve 3. ortak sınavlarını ve ilköğretim not ortalamalarını dikkate alacağız. Merkezi sınav sistemi kaygısının öğrencilere yaşattığı olumsuzluklar göz önüne alındığında bu sistemin öğrencilerimiz için daha verimli olacağına inanıyoruz.

Diğer okullardan Özel Ege Lisesine gelmek isteyen öğrencilerimiz için 9 Mart 2019 Cumartesi günü Okula Giriş Sınavı yapacağız.  Liseye geçecek olan 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders konularını içeren ve 100 sorudan oluşan Okula Giriş Sınavı sonucuna göre kayıt ve başarı bursu hakkı kazanacaklardır.

Yeni öğrencilerin Okula Giriş Sınavı sonucunda kayıt hakkı elde edebilmesi için Özel Ege Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin akademik durumlarından daha aşağıda olmamaları gerekir. Okula Giriş Sınavı’na katılamayan öğrencilere ise kontenjanda yer kalması kaydıyla daha sonra yine sınava katılma hakkı vereceğiz.