ÖZEL EGE LİSESİ
 

Özel Egelİ OLMAK

Aday Öğrenciler

Özel Ege Lisesine okul öncesi ile ilkokul 1., 2. ve 3. sınıflar için ön görüşme, ilkokul 4. sınıf ve daha üst sınıflar için yazılı sınav ile öğrenci kabul etmekteyiz.

Eğitim programımız hakkında detaylı bilgi edinmek, eğitim yöneticilerimizle tanışmak, kayıt randevusu almak için ve Okula Giriş Sınavımıza kayıt yaptırmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

 
DSC_8896.JPG

Kayıt

Okulumuza başvuran ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri ön görüşme, ilkokul 4. sınıf ve üstü öğrenciler ise Okula Giriş Sınavı (OGS) sonrası kayıt hakkı kazanmaktadır. 

Ön kayıt; okul öncesi, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf gruplarında öğrenciyle ön görüşme yapılması, daha üst sınıflarda ise Okula Giriş Sınavına katılım için başvuru yapılması anlamına gelir.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren Okula Giriş Sınavı için öğrencilere öğretim yılı başlamadan önce bir kez, öğretim yılı başladıktan sonra da bir kez olacak şekilde sınav hakkı tanımaktayız.


Bursluluk

Geride bıraktığımız öğretim yılına kadar Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları okul öncesi ile ilkokul öğrencilerini, Özel Ege Lisesi Bursları ise ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktaydı.  Ayrıca az sayıdaki lise öğrencisine de Vakıf kanalıyla burs verilmekteydi.  Okulumuzda 2019-2020 öğretim yılı itibarıyla yeni bir burs sistemine geçilecektir.

Yeni sistemde hiçbir burs kategorisi için velilerden burs başvurusu talep edilmeyecek; yalnızca Burs Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde gelir durumuna dair belge talep edilecektir.

Yeni Burs Sistemi Nasıl Olacak?

Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları - Okul Öncesi ve İlkokul: Bu burs kategorisi kaldırılmış olup artık yeni burs verilmeyecektir.  Ancak halen ihtiyaç bursu alan son öğrencimiz ilkokulu bitirene kadar bursu sürecektir.  Başka bir deyişle ilk kez burs hakkı kazandığı günün koşulları geçerli olacaktır.

Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları - Lise: Kısıtlı sayıda öğrenciye verilen yüksek oranlı burslar (genellikle %80) sürdürülecektir.

Özel Ege Lisesi Bursları - Ortaokul: Bu burslar için öğrencilerin sene içinde girecekleri ilk üç ortak sınavın sonuçları belirleyici olacaktır.  Öğrencinin bir ya da daha fazla ortak sınava girmemesi durumunda bursluluk durumunun belirlenmesine -burs verilmesine veya verilmemesine, bursun bir kademe eksik uygulanmasına- ait inisiyatifler Burs Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Öğrenci sayısının yüzdesel olarak belli bir kısmına belli oranlarda burs sağlanacak, böylece tüm öğrenciler hangi dilimde yer aldıklarında burs kazanacaklarını önceden bileceklerdir.  Verilecek burslara ait tablo yaklaşık olarak aşağıdaki gibi olacaktır:

Kademelere Göre Burs Oranları (oranların artırılması / düşürülmesi inisiyatifi Burs Komisyonuna aittir)

%20                %40                 %60                %80                 %100

%20               %15               %5             ------             ------

Örnek vermek gerekirse öğrencilerin %20’sine %20, %15’ine %40, %5’ine ise %60 burs sağlanacaktır.  Sayıların küsuratlı olması ihtimaliyle bunların yaklaşık değerler olacağı dikkate alınmalıdır.

 Özel Ege Lisesi Bursları - Lise: Lise burslarına ayrı bir parantez açmak gerekir.  Öğrencinin 9. sınıfa başlarken sahip olduğu bursluluk durumunun lise yaşamı boyunca aynı şekilde sürmesi okulun yıllardır sürdürdüğü bir politikadır.  Genel anlamıyla lisede öğrencilerin burs oranları aynı kalmakta (artmamakta veya azalmamakta) ve çok nadir durumlarda burs oranı değişebilmektedir.  Öğrencinin akademik durumunda diğer tüm öğrencilerden farklı miktarda bir düşme olması durumunda kendisi ve ailesiyle görüşme yapılarak durumu değerlendirilebilmektedir.  Bu yaklaşım aynı şekilde sürdürülecektir.

Ailelerin Ekonomik Durumu Burs Hakkı Elde Etmede Etkili Mi?

Yeni burs sistemimizde, kayıtlı (eski) öğrenciler için ailelerin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmayacaktır ancak yukarıda da vurgulandığı üzere Burs Komisyonunun uygun gördüğü durumlarda ek bilgi veya belge istenmesi söz konusu olabilir.

Ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak yeni öğrencilere ise OGS (Okul Giriş Sınavı) ve LİGES (Lise Giriş Sınavı) sonuçlarına göre burs kontenjanı dahilinde burs verilecektir.

Özel Ege’de Kardeş / Mezun Bursu Var Mı?

Yeni sistemde iki yenilik daha olacak:

·          Kardeş öğrenciler: Her kardeş için %10 olarak uygulanacaktır.

·          Mezun çocukları: Liseden mezun olan her öğrencimizin çocuğunun %10 oranında burs hakkı olacaktır.

Alınan Burslar Birleştirilebilir Mi?

Burslar yalnızca öğrenim için geçerlidir ve birleştirilerek kullanılamaz.  İki farklı burs oranı söz konusu olduğunda yüksek olan burs oranı geçerli olacaktır.  Özel Ege Lisesi burs sisteminde akademik liyakatin yanı sıra bir öğrencinin burs alabilmesi ve bursunu devam ettirebilmesi için örnek davranışlara sahip olması, okula ve derslere düzenli ve aktif katılımı, herhangi bir disiplin suçu işlememiş ve bu yüzden ceza almamış olması Burs Komisyonu tarafından dikkate alınan önemli kriterlerdir.


Liseye Geçiş Sistemi

Yeni kayıt sistemine göre Özel Ege Ortaokulundaki öğrencilerimizin liseye geçiş süreçlerinde merkezi sınava girmeksizin 8. sınıfta girecekleri 1., 2. ve 3. ortak sınavlarını ve ilköğretim not ortalamalarını dikkate alacağız. Merkezi sınav sistemi kaygısının öğrencilere yaşattığı olumsuzluklar göz önüne alındığında yeni sistemin hepimiz için daha verimli olacağına inanıyoruz.

Diğer okullardan Özel Ege Lisesine gelmek isteyen öğrencilerimiz için 24 Mart 2018 Cumartesi günü Özel Ege Lisesi Liseye Geçiş Sınavı (LİGES) yapacağız.  Ortaokul 8. sınıf Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders konularını içeren ve 100 sorudan oluşacak LİGES sonucuna göre Özel Ege Lisesine kayıt yapılabilecektir. Sınava başvurular ise okulumuzun internet sayfası üzerinden çevrimiçi (on-line) olarak yapılacak.

Yeni öğrencilerin LİGES sonucunda kayıt hakkı elde edebilmesi için Özel Ege Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin akademik durumlarından daha aşağıda olmadığından emin olmaya çalışacağız.  Mart 2018 sınavına katılamayan öğrencilere ise -kontenjanda yer kalması kaydıyla- daha sonra yine LİGES’e katılma hakkı vereceğiz.

Kayıt takvimimizi 2-20 Nisan 2018 olarak belirledik.  Burs başvuru süreci, okulun tüm öğrencileri için olduğu gibi ortaokul 8. sınıf öğrencileri için de 26 Şubat’ta başlayacak ve 9 Mart’ta sona erecek.  LİGES’e girecek ve burs almak isteyen öğrencilerin de sınavdan önce tamamlanmak kaydıyla burs başvurusu yapması gerekecek.

MEB tarafından yapılacak merkezi sınava girmek isteyen öğrencilerimiz olabilir ancak merkezi sınav sonuçları Özel Ege Lisesinin kayıt bitiş tarihinden bir hayli sonra açıklanacaktır. Merkezi sınava girip daha sonra Özel Ege Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz;

  1. Liseden kabul almışlarsa,

  2. Merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte kontenjanda yer varsa

  3. Herhangi bir burs hakkı olmaksızın okulumuza kayıt yaptırabilecek.

Lise 9. sınıf kayıtlarımız için diğer okullardan gelmek isteyen öğrencilerin de yoğun talebi bulunduğundan kayıt sürecimizin hızlı işlediğini ve kontenjanımızın da çok hızlı dolduğunu belirtmek isteriz.  Geride kalan yaz döneminde lise 9. sınıfa kayıt yapan son öğrenciden sonra liseye gelmek isteyen diğer öğrencileri yedek listeye almak zorunda kaldığımızı ancak ne yazık ki bu öğrenciler için yer açılmadığını anımsatmalıyız.