ÖZEL EGE LİSESİ

“ÖZEL EGELİ OLMAK”

4. sınıf, ortaokul ve lİse ÖĞRENCİLERİ

Özel Egeli olmak isteyen öğrencilerin Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavı’na katılması gerekmektedir. Okula giriş sınavımız her cuma saat 10:00’da 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. ve 12. sınıfa geçecek öğrenciler için (lise 9. sınıf hariç) uygulanmaktadır. Bu sınavın sonucuna göre öğrenciler kayıt hakkı kazanabilecek ve ortaokul 5. sınıftan itibaren sınav sonucuna göre akademik başarı bursundan yararlanabilecektir.  Yukarıda bulunan buton üzerinden sınav kaydınızı oluşturabilirsiniz.  Başarılar dileriz.

+90 232 375 28 28


2019-2020 ÖĞRETIM YILINDA 9. SINIFA KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

9 Mart 2019 tarihinde ve sonrasında okulumuzda yapılan Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavına (ÖEL LİGES) katılarak burslu/burssuz kabul alan öğrenciler bu sınav sonucuna göre kayıt yapabilir.

Ayrıca öğrenciler MEB tarafından merkezi olarak yapılan LGS’deki Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi (T-M-F) derslerinin puanlarıyla da okulumuza burslu/burssuz kayıt başvurusunda bulunabilir.

Özel Ege Lisesi 9. sınıfa kabul aşamasında öğrencinin lehine olacak sınavın sonucu geçerli olacaktır.

LGS puanıyla başvuruda bulunan öğrenciler, belirlenen T-M-F taban puanına göre kabul hakkı alabilecek ve burs kontenjanına göre burs elde edebileceklerdir.

LGS sonuçlarına göre başvuruda bulunacak yeni öğrenciler için Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi derslerindeki doğru sayılarından oluşan taban puanımız 408,333 olarak belirlenmiştir. Bu taban puan Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi (T-M-F) derslerinden oluşan 60 sorunun en az 49’unun doğru olarak cevaplanması anlamına gelmektedir. Burs kontenjanı dâhilinde oranlar aşağıdaki gibi olacaktır.

LGS'ye göre burs oranları.jpg

Sevgili Öğrenciler,

LGS Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi puanlarınızı hesaplamak, çıkan sonuca göre Özel Ege Lisesine kabul hakkı alan öğrencilere sağlanan burslar hakkında bilgi almak ve hangi sınav sonucunun burslandırma aşamasında daha avantajlı olacağını öğrenmek için okulumuzu ziyaret edebilir, randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonuçların siz değerli 2023 mezunları ve kıymetli aileleriniz için hayırlı olmasını dileriz.

+90 232 375 28 28

evrim.nural@egelisesi.k12.tr

eranda.isbilir@egelisesi.k12.tr

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1, 2, 3. SINIF ÖĞRENCİLERİ

Okul öncesi ve ilkokul 1., 2., 3. sınıfa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler rehberlik ve sınıf öğretmeni ile yapılan ön görüşmenin ardından okula kayıt hakkı alır. Kayıt görüşmeleri randevulu ve öğrenci katılımlı olarak gerçekleşir. Özel Ege Lisesi Okul Öncesinde 36 ay itibariyle öğretim başlamaktadır. Yukarıda yer alan butona tıklayarak kayıt görüşmesi için randevu alabilirsiniz.


250 x 250.jpg
 


Sevgili Öğrenciler, 9 Mart 2019 Cumartesi günü girmiş olduğunuz Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavı sonuçlarınızı T.C kimlik numaranız ile görüntüleyebilirsiniz.

Bursluluk

Geride bıraktığımız öğretim yılına kadar Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları okul öncesi ile ilkokul öğrencilerini, Özel Ege Lisesi bursları ise ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktaydı.  Ayrıca az sayıdaki lise öğrencisine de vakıf kanalıyla burs verilmekteydi.  Okulumuzda 2019-2020 öğrenim yılı itibarıyla yeni bir burs sistemine geçilecektir.

Yeni sistemde hiçbir burs kategorisi için velilerden burs başvurusu talep edilmeyecek; yalnızca burs komisyonunun gerekli gördüğü hallerde gelir durumuna dair belge talep edilecektir.

Yeni Burs Sistemi Nasıl Olacak?

Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları - Okul Öncesi ve İlkokul: Bu burs kategorisi kaldırılmış olup artık yeni burs verilmeyecektir.  Ancak halen ihtiyaç bursu alan son öğrencimiz ilkokulu bitirene kadar bursu sürecektir.  Başka bir deyişle ilk kez burs hakkı kazandığı günün koşulları geçerli olacaktır.

Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları - Lise: Kısıtlı sayıda öğrenciye verilen yüksek oranlı burslar (genellikle %80) sürdürülecektir.

Özel Ege Lisesi Bursları - Ortaokul: Bu burslar için öğrencilerin sene içinde girecekleri ilk üç ortak sınavın sonuçları belirleyici olacaktır.  Öğrencinin bir ya da daha fazla ortak sınava girmemesi durumunda bursluluk durumunun belirlenmesine -burs verilmesine veya verilmemesine, bursun bir kademe eksik uygulanmasına- ait inisiyatifler burs komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Öğrenci sayısının yüzdesel olarak belli bir kısmına belli oranlarda burs sağlanacak, böylece tüm öğrenciler hangi dilimde yer aldıklarında burs kazanacaklarını önceden bileceklerdir.  Verilecek burslara ait tablo yaklaşık olarak aşağıdaki gibi olacaktır:

Kademelere Göre Burs Oranları (Oranların artırılması/düşürülmesi inisiyatifi burs komisyonuna aittir.)

%20                %40                 %60                %80                 %100

%20               %15               %5             ------             ------

Örnek vermek gerekirse öğrencilerin %20’sine %20, %15’ine %40, %5’ine ise %60 burs sağlanacaktır.  Sayıların küsuratlı olması ihtimaliyle bunların yaklaşık değerler olacağı dikkate alınmalıdır.

 Özel Ege Lisesi Bursları - Lise: Lise burslarına ayrı bir parantez açmak gerekir.  Öğrencinin 9. sınıfa başlarken sahip olduğu bursluluk durumunun lise yaşamı boyunca aynı şekilde sürmesi okulun yıllardır sürdürdüğü bir politikadır.  Genel anlamıyla lisede öğrencilerin burs oranları aynı kalmakta (artmamakta veya azalmamakta) ve çok nadir durumlarda burs oranı değişebilmektedir.  Öğrencinin akademik durumunda diğer tüm öğrencilerden farklı miktarda bir düşme olması durumunda kendisi ve ailesiyle görüşme yapılarak durumu değerlendirilebilmektedir.  Bu yaklaşım aynı şekilde sürdürülecektir.

Ailelerin Ekonomik Durumu Burs Hakkı Elde Etmede Etkili Mi?

Yeni burs sistemimizde, kayıtlı (eski) öğrenciler için ailelerin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmayacaktır ancak yukarıda da vurgulandığı üzere Burs Komisyonunun uygun gördüğü durumlarda ek bilgi veya belge istenmesi söz konusu olabilir.

Ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak yeni öğrencilere ise OGS (Okul Giriş Sınavı) ve LİGES (Lise Giriş Sınavı) sonuçlarına göre burs kontenjanı dahilinde burs verilecektir. Bu grupta bulunan ve 9. sınıfa geçecek öğrencilerin LİGES sonuçlarıyla birlikte LGS sonuçları da dikkate alınacaktır.

Özel Ege’de Kardeş / Mezun Bursu Var Mı?

Yeni sistemde iki yenilik daha olacak:

·          Kardeş öğrenciler: Her kardeş için %10 olarak uygulanacaktır.

·          Mezun çocukları: Liseden mezun olan her öğrencimizin çocuğunun %10 oranında burs hakkı olacaktır.

Alınan Burslar Birleştirilebilir Mi?

Burslar yalnızca öğrenim için geçerlidir ve birleştirilerek kullanılamaz.  İki farklı burs oranı söz konusu olduğunda yüksek olan burs oranı geçerli olacaktır.  Özel Ege Lisesi burs sisteminde akademik liyakatin yanı sıra bir öğrencinin burs alabilmesi ve bursunu devam ettirebilmesi için örnek davranışlara sahip olması, okula ve derslere düzenli ve aktif katılımı, herhangi bir disiplin suçu işlememiş ve bu yüzden ceza almamış olması Burs Komisyonu tarafından dikkate alınan önemli kriterlerdir.


Liseye Geçiş Sistemi

Özel Ege Ortaokulundaki öğrencilerimizin liseye geçiş süreçlerinde merkezi sınava girmeksizin 8. sınıfta girecekleri 1., 2. ve 3. ortak sınavlarını ve ilköğretim not ortalamalarını dikkate alacağız. Merkezi sınav sistemi kaygısının öğrencilere yaşattığı olumsuzluklar göz önüne alındığında bu sistemin öğrencilerimiz için daha verimli olacağına inanıyoruz.

Diğer okullardan Özel Ege Lisesine gelmek isteyen öğrencilerimiz için 9 Mart 2019 Cumartesi günü Okula Giriş Sınavı yapacağız.  Liseye geçecek olan 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders konularını içeren ve 100 sorudan oluşan Okula Giriş Sınavı sonucuna göre kayıt ve başarı bursu hakkı kazanacaklardır.

Yeni öğrencilerin Okula Giriş Sınavı sonucunda kayıt hakkı elde edebilmesi için Özel Ege Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin akademik durumlarından daha aşağıda olmamaları gerekir. Okula Giriş Sınavına katılamayan öğrencilere ise kontenjanda yer kalması kaydıyla daha sonra yine sınava katılma hakkı vereceğiz.