Okulumuzda sağlık hizmetleri profesyonel bir sağlık şirketi tarafından yürütülmektedir. Tam gün görev yapan bir doktor ve hemşire sorumluluğunda günlük sağlık hizmetlerinin  yanı sıra öğrencilerin göz ve diş taramaları da revirde yapılmaktadır. 2014 yılında yenilenen okul revirinde üç hastanın aynı anda yatabileceği ayrı yataklı bölümler oluşturuldu.  Acil sağlık ihtiyaçlarına yönelik merkezi oksijen gaz sistemi kuruldu.

Okul doktoru belirlediği konularda veli - öğrencilere  yönelik bilgilendirme  seminerleri  düzenlemekte, bu amaçla sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır. Tıp alanında uzman kişiler okulumuzda konuşmacı olarak konuk edilmektedir. Okulun sağlık birimi, acil durumlarda müdahale edebilecek ilk yardım kapasitesine sahiptir. Okulumuzun  sağlık hizmetlerinin kalitesi Sağlık Bakanlığı tarafından verilen teşekkür belgesi ile değerlendirilmiştir. 

  

 

 

 

 

{ Geri }
Online : 213     Günlük Ziyaretçi : 33