Lale Zeynep Boyacıgil

Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden pedagojik formasyon belgesini almıştır.

Etkili iletişim, Sınıf Yönetimi ve İletişimsel Aktiviteler, Etkin Öğretim Sempozyumu, Güzel Konuşma Sanatı, Diksiyon, 21. Yüzyıl Becerileri, Sınıfta Hikâye Anlatma Sanatı, Yaratıcı Düşünme, Sınırlarımızın Ötesinde Düşünebilmek, Sonuçları Yorumlamak için Performans Değerlendirme Araçları ve Kriterleri, Portfolyo Yolculuğunda Kendini Keşfetmek, Çoklu Becerilere Sahip Sınıflar, Küçük Yaş Gruplarında İngilizce Eğitim Prensipleri ve Pratikleri, Küçük Yaş Gruplarında İngilizce Eğitim Prensipleri ve Pratikleri, İlk ve Orta Öğretim Gruplarında İngilizce Eğitim Prensipleri ve Pratikleri eğitimlerine katılarak sertifika almıştır. INGED Drama Festivalleri’nde öğrencileriyle birlikte başarı ödülleri kazanmıştır.

Çeşitli özel eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışmış olup, 2017- 2018 öğretim yılında Özel Ege Lisesinde çalışmaya başlamıştır.