Güneş Korkmaz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalında lisansını tamamladı. Yüksek lisansını Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında yaptı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. 2009-2010 yıllarında resmî bir ilköğretim okulunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Korkmaz, Comenius projesi kapsamında Bulgaristan ve Romanya’da çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Aynı zamanda 2010-2015 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulunda İngilizce okutmanlığı yapmış ve son üç yıl boyunca kurumda yabancı diller birimi koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Eğitim bilimleri alanında yayımlanmış bildiri ve makaleleri, “Karar Verme ve Problem Çözme” adında bir çeviri kitabı bulunmaktadır. 2016-2017 öğretim yılında Özel Ege Lisesinde göreve başlamıştır.