Gülümser Girit

İzmir Kız Lisesi ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. 1984 yılında başladığı öğretmenliği süresince alanıyla ilgili çeşitli kurslara ve seminerlere katılmış, görev aldığı okullarda çalışmalarıyla teşekkür ve takdirle ödüllendirilmiştir. 2006 yılında Alman Kültür Merkezinden kazandığı eğitim bursu ile Almanya’da bir ay eğitim almıştır. 2009 yılında Fransa, İrlanda, Almanya ve Türkiye’nin ortaklaşa yürüttüğü “The Keys To The Past Open The Doors To Our Future” adlı Comenius Okul Projesi çalışmalarında görev alarak Fransa ve Almanya’ya gitmiştir. 2010 yılında Almanya’nın Göttingen kentinde “Deutsch für Deutschlehrer” kursunu başarıyla tamamlamıştır. Özel Ege Lisesi ile Şanghay’da bulunan Fudan International School arasındaki kültürel değişim projesi kapsamında 2012 yılının Haziran ayında Çin’in Şanghay ve Pekin şehirlerine gitmiştir. Uluslararası düzeyde geçerliliği olan C2 seviyesi Dil Pasaportuna (Grosses Deutsches Sprachdiplom) sahip olan Girit, branşı Almancanın yanı sıra İngilizce ve Fransızca bilir. Özel Ege ailesine 2005-2006 öğretim yılında katılmıştır.