Toplantı Planı

Veli toplantılarında okulun sistemi ve uygulamaları hakkında velilere bilgi verilmekte, okulun genel kuralları ve birimlerin nasıl çalıştığı anlatılmakta, veli-okul ilişkileri konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.  Sonrasında sınıflara göre eğitim süreçleri hakkında bilgi aktarılmakta ve öğrencilerin insani ve akademik durumlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasıyla toplantılar son bulmaktadır.  Ara karnelerin dağıtıldığı veli toplantıları ise diğerine oranla yoğunluğu daha az şekilde gerçekleşmektedir.  Ara karneler, ilköğretim 4. sınıf ve daha üst sınıflara verilmektedir.