Öğrencilerin TÜBİTAK çalışmalarına katılma koşulları nelerdir?
TÜBİTAK çalışma grubunu oluşturacak öğrenciler kendi istekleri ile 5. sınıftan itibaren matematik öğretmenlerinin hazırladığı seçme sınavına girmektedirler. Sınavda başarılı olan öğrenciler çalışmalarına başlar. Bir ay sonunda grup belirleme sınavı yapılır. Ortalamanın üstünde kalan öğrenciler gruba devam eder ve 11. sınıfa kadar TÜBİTAK çalışma grubunun içinde yer alır. Ara sınıflarda okulumuza katılan öğrenciler, ara sınıflar için yapılan sınav sonucuna göre gruba dahil edilir.

 

TÜBİTAK çalışmaları için okul dışından (özellikle üniversite camiasından) gelen öğretim elemanları var mı?

 TÜBİTAK proje yarışmasına hazırlanan öğrenciler kendi ürettikleri fikirleri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alırlar. Bu destek bilgi alma, laboratuvarlardaki gelişmiş cihazları ve çeşitli araçları kullanmayla sınırlıdır. TÜBİTAK bilim olimpiyatlarına hazırlanan öğrencilerimize ise okul öğretmenlerimiz dışında üniversitelerden öğretim görevlileri de yardımcı olmaktadır.

Herhangi bir alanda TÜBİTAK ödülü kazanan öğrenci için üniversite giriş sisteminde avantaj var mıdır?

 Ankara’da düzenlenen yarışma sergisinde projeler jüri tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrencilere, danışman öğretmenlere ve okullarına başarı belgeleri; ayrıca, öğrenciler ve danışman öğretmenlere para ödülleri verilir. Ek olarak, final sergisinde derece alan öğrenciler YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere, yarışmada aldıkları dereceyle orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanırlar. 2010 yılı için katsayılar, ulusal proje yarışmasında birinci olanlara 0,05, ikinci olanlara 0,04, üçüncü olanlara ise 0,03 olarak belirtilmiştir. Yurtdışında proje yarışmalarında derece alan öğrenciler, ek katsayı ve doğrudan yerleştirme uygulaması ile TÜBİTAK Lisans Burs Programı’ndan yararlanabilirler. Bu öğrencilerin 2010 yılı için katsayı puanları birinci olanlara 0,07, ikinci olanlara 0,06, üçüncü olanlara 0,05 olarak belirtilmiştir. Ulusal olimpiyatlarda birinci aşama sınavında başarı gösteren öğrenciler yaz hazırlık kurslarına katılma hakkı kazanırlar. İkinci aşamada dereceye girenlere madalya ve para ödülü verilmektedir. Ayrıca Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına hazırlanmak üzere kış hazırlık kurslarına katılmaya hak kazanırlar. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk üniversite giriş sınavında bir kereye özgü olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar. Dereceye giren adayların ortaöğretim başarı puanları, derece aldıkları alanlarla ilgili bir yükseköğretim programını tercihleri arasında gösterdikleri taktirde, ayrı bir katsayı ile çarpılarak yerleştirme puanlarına katılacaktır. 2010 yılı için belirlenen katsayılar birinci olanlara 0,07, ikinci olanlara 0,06, üçüncü olanlara ise 0,05 şeklinde belirlenmiştir. Bu sınavlara lise öğreniminin son sınıfında katılarak derece alan ve lise öğrenimini bitirdiği yılın YGS sonucunda üniversitelerin temel bilimler bölümünden birini kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı bursu hakkı kazanır. Uluslararası olimpiyatlarda derece alan öğrencilere ise plaket ve pano ödülü verilmektedir. Ayrıca bu takımlarda yer alarak üniversitelerin temel fen, uygulamalı fen ve sağlık bilimlerinden birine kayıt olan öğrenciler, TÜBİTAK üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanırlar. Olimpiyat takımlarına seçilen öğrenciler üniversite sınavına girdikleri yıl, bir defaya mahsus olmak üzere, uluslararası yarışmada aldıkları derecelerle orantılı ek katsayı uygulamasından, bu olimpiyatlarda altın, gümüş ve bronz madalya kazananlar ise üniversiteye sınavsız yerleştirme olanaklarından yararlanırlar. 2010 yılı için belirlenen katsayılar altın madalya alanlara 0,10, gümüş madalya alanlara 0,09, bronz madalya alanlara 0,08, uluslararası bilim olimpiyatlarına katılan fakat derece alamayanlara ise 0,07 olarak belirlenmiştir.

Bir TÜBİTAK grubunda yer alan öğrencinin takip eden öğretim yılında aynı grupta kalacağı kesin midir?
TÜBİTAK proje ya da olimpiyat grubuna seçilen öğrencilerin yıl içindeki çalışma performansı değerlendirilerek gruptaki devamlılığına karar verilir.

 

TÜBİTAK çalışmaları hangi sınıf gruplarında ve hangi derslerde yapılmaktadır?

 Proje yarışması kapsamına giren dallar Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih olarak belirlenmiştir. Okulumuzda Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Tarih alanlarında TÜBİTAK çalışmaları yürütülmekte olup, lise düzeyinde katılım sağlanmaktadır. Her yıl Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında düzenlenen ulusal bilim olimpiyatlarına ortaöğretim kurumlarıyla (lise) ilköğretim kurumlarının 8. sınıflara devam etmekte olan öğrencileri katılabilirler. Ayrıca ülkemiz TÜBİTAK organizasyonu ile uluslararası Bilgisayar (IOI), Biyoloji (IBO), Fizik (IPhO), Kimya (IChO), Matematik (IMO) olimpiyatları ile Genç Balkan Matematik olimpiyatı, Balkan Matematik Olimpiyatı ve Balkan Bilgisayar Olimpiyatı yarışmalarına katılmaktadır. Uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek takımlar Ulusal Bilim Olimpiyatlarına katılmış ve başarılı olmuş öğrencilerin çeşitli sınavlar sonucunda seçilmesiyle oluşturulur.

TÜBİTAK çalışmaları denilince ne anlamalıyız?

 TÜBİTAK - BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından 1969 yılından bu yana düzenlenmekte olan ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasıdır. Amacı öğrencilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkabilmesini sağlamak ve onları bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmektir. Genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya yönlendirmektedir. Projeler okulda farklı derslerde öğretilen yetenek ve bilgileri tek bir fonksiyonel faaliyet içinde bütünleştirir. Yarışma bölge merkez illerde başlayıp Ankara merkezde son bulan bir süreçte tamamlanmaktadır. Üç aşamalı bir yarışmadır. Birinci aşamada öğrencinin hazırlamış olduğu proje raporu üzerinden 12 ayrı bölgede jüriler tarafından değerlendirilir. Sergilemeye uygun görülen projeler bölge merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilir. Öğrenciler ikinci aşamada proje mülakatına alınırlar. Bu mülakatlarda projeler değerlendirilir. Projeler arasından finalist olarak belirlenenler final yarışması için Ankara’ya davet edilir. Üçüncü aşamada ise Ankara’da sergilenen projeler değerlendirmeye alınır. Dereceye giren projeler ülkemizi temsil etmek üzere yurtdışında düzenlenen proje yarışmalarına katılmaya hak kazanırlar. Proje yarışmalarının dışında düzenlenen olimpiyatlar ise TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilgi yarışmalarıdır. Ortaöğretim (lise) ve ilköğretim 8. sınıf öğrencilerini temel bilimlerde çalışma yapmaya özendirmek amacıyla her yıl ülke genelinde yapılır. Okulumuzda bu proje yarışmalarına ve olimpiyatlara katılmak amacıyla öğrencilerimiz için çalışmalar planlanmakta ve yürütülmektedir.