Seçmeli dersler hangi sınıflarda ne şekilde planlanmaktadır?
Öğrencilerimiz belirlenen seçmeli derleri 10. ve 11. sınıflarda almaktadır. Seçmeli derslerin amacı, öğrencilere ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda geniş bir perspektif kazandırarak akademik ve iş yaşamlarındaki yetkinliklerinin temelini atmaktır. Okulumuzda öğrencilere yönetim biliminden ekonomiye, sanat tarihinden uluslararası ilişkilere kadar 10 farklı alanda seçmeli ders tercih etme olanağı tanınmaktadır.

 

Okul takımları çalışmaları ne zaman yapılmaktadır? Bu çalışmalar öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkiliyor mu?

 Okul takımları için alt yapı çalışmaları; genellikle hafta sonları yapılmakta olup, istenilen seviyeye gelen öğrenciler, hafta içi 16.30 – 18.00 arasında yapılan elit gurubu antrenmanlarına katılmaya hak kazanır. Okul takımı çalışmalarına katılan öğrencilerimiz akademik ve sportif çalışmayı, birlikte götürebileceği sistemli bir çalışma içinde yer alırlar. Öğrencilerin müsabaka günlerinde giremedikleri derslerin ve sınavların telafisi, okul yönetimi tarafından planlanmaktadır. Takımdan sorumlu öğretmenler, öğrencilerin ders durumunu devamlı olarak takip etmekte olup, akademik başarısı düşen öğrenciler önce uyarılır, devam etmesi durumunda gerekirse, okul takımı çalışmalarından çıkarılır. Küçük yaştan itibaren, belirli bir spor disiplini almış öğrencilerimiz, okul takımlarımız haricinde, İzmir’de bulunan çeşitli kulüplerde spor yaşamlarına devam etmektedirler. Halen okul takımlarımızda ve kulüplerde oynayan, akademik seviyesi üst düzeyde birçok öğrencimiz mevcuttur.

Öğrenciler okul takımlarına nasıl ve kaç yaşından itibaren seçilmektedir?

 Seçmeler, sene başından itibaren, beden eğitimi derslerinde, öğrencilerin seçmeli olarak katıldıkları spor kulübü etkinlik saatlerinde ve cumartesi günleri, 09:00 – 10:30 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenen spor okulu çalışmalarında başarı gösteren öğrenciler arasından yapılmaktadır. Okul takımı çalışmalarına seçilme yaşı; yapılan branşın özelliğine göre farklılıklar göstermektedir; yüzme, cimnastik, atletizm gibi branşlarda (1.-2. sınıflardan itibaren) seçmelere başlanırken, toplu sportif branşlarda (basketbol, voleybol, masa tenisi vb.) 3.sınıftan itibaren okul takımı alt yapı antrenmanlarına katılırlar.

Yarışma ekibi öğrencilerinin çalışma saatleri nasıl düzenleniyor?

 Çalışmalarımız hafta içi okul saatleri dışında ve hafta sonları yapılmaktadır.

Halk oyunları yarışmalarına katılıyor musunuz?

 Özel Ege Lisesi minikler kategorisinde ve yıldızlar kategorisinde olmak üzere iki ekiple Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği halk oyunları yarışmalarına katılmaktadır. İzmir’de iki ekiple farklı kategoride yarışmalara katılan tek okul olmakla övünç duyuyoruz.

Neden okulunuzda halk oyunları ders olarak da veriliyor?

 Özel Ege Lisesinde halk oyunları bir ders olarak programda yerini almaktadır. Halk oyunları dersinde öğrencilerimizin psikomotor alanda büyük kas gelişimlerini güçlendirmeleri, grupla hareket edebilme becerisini sağlamaları, yaşadığı çevre dışındaki yörelerin kültürel özelliklerini tanımaları, yöreler arasındaki farklılıkları kabullenmeleri ve hoşgörüyle bakmaları amaçlanmıştır.

Hangi yaş grubuyla halk oyunları çalışması yapılıyor?

Ana sınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz haftada bir ders saati halk oyunları dersi almakta; 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz haftada iki ders saati kendi istekleri doğrultusunda halk oyunları kulübüne katılabilmektedir. 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz ise haftada bir ders saati kendi istekleri doğrultusunda yine halk oyunları kulübüne katılabilmektedir.

Sosyal etkinlik-kulüp çalışmalarına öğrenciler nasıl seçiliyor ve çalışmalar ne zaman başlıyor?

 Sosyal etkinlik-kulüp çalışmaları öğrencilerin istekleri doğrultusunda ve gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. Öğrencilerin belirleme aşamasında -bazı etkinliklerin cinsiyet göz önünde bulundurularak planlanması ve çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yaşa uygunluk kriterlerinin uygulanması dışında- tamamen öğrenci isteklerine dikkat edilmektedir. Öğrenciler okulun ilk haftası içinde, açılacak olan etkinlik-kulüp çalışmaları hakkında düzenlenen tanıtım toplantılarına katılırlar. Daha sonra kendilerine dağıtılan formlar üzerinden uygun gördükleri 5 etkinliği istek sırasına koyarak etkinlik yürütme kuruluna iletirler. Kurul etkinlik-kulüp öğrenci dağılımlarını, ilk sıraya yazılan tercihlerden başlayarak ve yaş gruplarını dikkate alarak gerçekleştirir. Kontenjanı aşan talep durumlarında, önceki yıl yerleşimleri geriye dönük olarak dikkate alınarak öğrenciler arasında bir değerlendirme yapılır. Buna rağmen benzer durumlar söz konusu ise aynı koşullardaki öğrenciler kura ile belirlenir. Ancak öncelik tanınan öğrenci, sonraki yıl(lar)da aynı kulüp için bulunacağı tercihlerde kontenjan uygunsa yerleşebilmekte; değilse diğer tercihlerine yönlendirilmektedir. Öğrencilerin yaptığı tercihlerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra (en geç okulun açıldığı üçüncü haftadan itibaren) çalışmalar başlatılmaktadır.

Okulunuzda sürdürülen sosyal etkinlikler nasıl planlanmaktadır?

Okulumuzda sürdürülen sosyal etkinlik çalışmaları (kulüp çalışmaları) ana sınıfından lise sınıflarına kadar her öğrenciye katılım imkânı tanıyan ve öğrencilerin bedensel, sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalardır. Amaç, özel yeteneği ve becerisi olan çocukları seçmek ya da ayrıştırmak değil, öğrencilere farklı sosyal etkileşim ortamları yaratarak çok yönlü gelişimlerine destek verebilmektir. Bir yandan onlara bu desteği verilirken, bir yandan da o güne kadar farkında olmadıkları ilgi alanları, varsa beceri ve yeteneklerini keşfetme şansı tanımaktadır. İlköğretim 3. sınıfa kadar sınıf ve branş öğretmeni rehberliğinde sürdürülen çalışmalar, 3. sınıftan itibaren “Kulüp Çalışmaları” şeklinde haftanın belirli günlerinde planlanarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, öğrencilere geniş bir etkinlik listesinden seçim yapma olanağı vererek ve istekleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Sosyal etkinlikler ilkokul, ortaokul ve lisede öğrencinin yaş grubu, fiziksel becerilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özel Ege Lisesinde yaklaşık 35-40 farklı alanda etkinlik düzenlenmektedir. Almanca Drama, Atletizm, Lego-Robotik, MUN Junior, Basketbol, Blog ve Web Tasarımı, Fransızca Drama, Zeka Oyunları, Gitar, İngilizce Drama, İngilizce Güzel Konuşma ve Yazma, Münazara, Masa Tenisi, Nefesli Çalgılar, Radyo, Resim, Seramik, Su Topu, Takı Tasarımı, Türkçe Tiyatro, Voleybol gibi branşlar ilköğretimde; İngilizce Sinema, Münazara, Resim, Müzik, Basketbol, Masa Tenisi gibi etkinlikler bunlardan bazılarıdır. Planlanan sosyal etkinlikler ve seçmeli derslerin büyük bir bölümü okul dışından gelen uzmanlar, akademisyenler ve alanında özelleşmiş eğitimciler tarafından verilmektedir.

Velilere yönelik ne tür etkinlikler yapılıyor?

Özel Ege Lisesi öğretim yılı içinde velileri için pek çok etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinlikler sanatsal ve kültürel etkinlikler olabileceği gibi, velilerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunacak eğitimler de olabilmektedir. Sanat kurumları ile yapılan işbirlikleri sonucunda pek çok opera, bale, konser ve tiyatro eserleri sahnemizde sergilenmekte; velilerimizin okulumuzda keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Okulumuz rehberlik bölümü “Ana-Baba Okulu” adı altında, kendi alanında uzman kişileri okulumuza davet etmekte ve çeşitli seminerler düzenlemektedir. 2015-2016 yılından itibaren velilerimiz için resim (karakalem, yağlı boya) kursu, seramik kursu, Türk Müziği Korosu çalışmaları, halk oyunları kursu, diksiyon ve hitabet kursu gibi kurslar açılmaktadır. Yerleşkemiz içindeki kütüphane, sağlıklı yaşam merkezi ve yüzme havuzu düşük bir abonelik karşılığında velilerin kullanımına sunularak, okul olanaklarından velilerin de yaralanması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde okulun altyapısı yeterli oluyor mu? Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde nasıl bir fiziksel altyapı kullanılıyor?

 Okulumuzun övünç duyduğu yönlerinden birisi de fiziksel olanaklarının eğitime, öğretime uygunluğu ve yeterliliğidir. Yerleşkemiz içinde her yaş grubunun ayrı binalarda öğrenim gördüğü eğitime ayrılmış blokların dışında yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, sağlıklı yaşam merkezi, kültür merkezi, sergi salonları, kütüphane, oyun alanları, açık spor sahaları bulunmaktadır. İzmir’in en yüksek koltuk kapasitesine sahip salonlarından biri olan Yüksel Eraslan Kültür Merkezi mimari özellikleri ve teknik donanımı ile de dikkat çekmektedir. Yüksel Eraslan Kültür Merkezi her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere, Özel Ege Lisesi Spor Sarayı ise spor salonları ve yüzme havuzu ile yarışmalara ve müsabakalara ev sahipliği yapabilmektedir. Yoğun katılımlarda yeraltı otoparkı veli ve ziyaretçilerimize hizmet vermektedir.

Öğrencilerin bizzat katıldıkları çalışmalar haricinde dışarıdan gelen kurum ve kuruluşların çeşitli etkinlikleri de öğrenciler tarafından izlenebiliyor mu?
Özel Ege Lisesinin bilime, sanata ve spora verdiği önemin derecesi yerleşke içinde yapılan yatırımlara bakılarak rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. 2008 yılında hizmete giren Yüksel Eraslan Kültür Merkezi, sanat dönemi içinde sahnelenen tiyatrolara, konserlere ve müzikallere ev sahipliği yapmakta; öğrencilerimiz sanatsal etkinliklerle buluşturulmakta ve kendi yaş grubu ve pedagojik gelişimine uygun çocuk-gençlik eserlerini çok seçkin bir mekânda takip edebilmektedir. Bu etkinliklerin kaliteli ve periyodik olmasına dikkat edilmektedir.

 

Öğrencilerin Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations - MUN) çalışmalarına katılabilme koşulları nelerdir?

 Model Birleşmiş Milletler çalışma grubuna 8. sınıf ile 9., 10., ve 11. sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Haziran ve Ağustos döneminde açılan ve toplam beş hafta süren kurslara öğrencinin devam zorunluluğu vardır. Yapılan yaz çalışmaları sonucunda öğrenciler yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı sınavdan geçer. Öğrencilerde ayrıca takım çalışmalarına yatkınlık ve temsil yeteneğine sahip olma özellikleri aranmaktadır.