Özlem Şimşek Vural

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. 17 yıl boyunca çeşitli dershanelerde görev yapmıştır. YGS ve LYS’ye  yönelik ders kitapları, konu anlatımlı dergiler, soru bankaları, yaprak testler ve deneme sınavları hazırlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri  ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde  hâlen yüksek lisans programına devam etmektedir. 2017-2018 öğretim yılında Özel Ege Lisesi Ailesi’ne katılmıştır.