ÖZEL EGE’DE YABANCI DİL: SMART*

 

*Specific-Measurable-Active-Reflective-Technological English Language Curriculum

 

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul İngilizce dersleri için kendi öğretim programımızı geliştirdik. İngilizce öğretmenlerimiz, program geliştirme uzmanlarımız, okul yöneticilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla oluşturulan SMART adlı öğretim programı, 21. yüzyıl becerilerine odaklanıyor.

 

SMART ile öğrencilerimizin yabancı dilde sorgulama, araştırma, sorumluluk alma, iş birliği içinde çalışma, problem çözme ve liderlik becerilerini geliştiriyoruz.

 

Ana sınıfı ve ilkokuldan itibaren yabancı öğretmenler eşliğinde yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına göre öğretim planı hazırlıyoruz. Çoklu zekâ kuramı uyguladığımız bu süreçte öğrencilerimize İngilizce ve sınıf öğretmenleriyle birlikte eş zamanlı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler kazandırıyoruz.  Öğrencilerimiz,  ikinci yabancı dil dersleri olan Almanca ve Fransızcada da aynı temaları işleyerek kavramları üç dilde öğrenme fırsatı yakalıyor.

 

Disiplinler arası bu yaklaşımla, bir temada öğrenilen bilgi ve becerileri, diğer bir temada daha geniş bir kapsamda farklı etkinlikler ve öğretim yöntemleri kullanarak pekiştiriyoruz. Tüm paydaşları öğrencinin dil edinimi hakkında uygun aralıklarla bilgilendiriyoruz.   

 

SMART ile öğrencilere gerçek yaşam problemleri üzerinde yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırıyoruz.  Program dâhilinde, gerçekçi ve öğrenen merkezli öğretim yöntem ve teknikleri uyguluyoruz.

 

Doğal, iletişimsel, seçmeli, işitsel-görsel yaklaşım, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, drama ve rol oynama tekniklerini kullanıyoruz. 

 

Karar verme, problem çözme ve aktif öğrenme becerilerini geliştiren SMART, medya ve teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin bilgi çağına uygun bir dil eğitimi almasını sağlıyor.

 

Öğrencilerimizin dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımız. Kendi kültürel kimliğinin farkında olan öğrencilerimiz,  öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyor. Böylece çokkültürlülük bilinci kazanan öğrenciler, diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteriyor, başkalarıyla iş birliği yapıyor,  bu becerilerini kullanarak kendilerini ifade edebiliyor.   

 

Özel Ege ana sınıfı ve ilkokulundan itibaren yabancı dil donanımları gelişen öğrencilerimiz, ortaokul ve lise sıralarındayken dünyanın saygın üniversitelerinde düzenlenen MUN konferanslarına katılarak dünya sorunlarına çözüm arıyor.  Lise eğitimlerinin ardından yurt dışındaki üniversitelerden kabul alıyor. Yurt içindeki üniversitelerin hazırlık sınıflarını rahatlıkla atlarken yurt dışında ise zorluk çekmeden yükseköğrenimini sürdürüyor.

 

İyi okul, iyi bir yabancı dil donanımıyla öğrencilerini akademik hayata uğurlayan okuldur. Özel Ege olarak sadece başarılı değil aynı zamanda iyi bir okul olmanın gururunu yaşıyoruz.