Selma Emlek

Denizli Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bölümlerini tamamladı. Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin İş Doyum ve Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu tezi bulunmaktadır. Mesleğinin Özel Ege’den önceki son yedi yılını Bornova Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda müdür yardımcısı olarak geçirdi. Mesleğiyle ilgili çeşitli kurs ve seminerlere katılmış olan ve başarılı çalışmaları sonucunda aldığı çok sayıda ödülü bulunan Emlek, İngilizce bilir.