Nursel Başyiğit

Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Enstitüsü mezunu. Öğretmenlik yaşamına 1979 yılında başlamış, başarılı çalışmalarından dolayı üç kez kademe ilerlemesi almış, aylıkla ödüllendirilmiştir. Pek çok kez takdirname ve teşekkür belgesi ile de ödüllendirilen Başyiğit, yirmi dört yıl resmi okullarda çalıştıktan sonra 2004-2005 öğretim yılında Özel Ege Lisesi’ne katılmıştır.