Okuldaki sağlık hizmetlerini öğrenmek istiyorum.

 Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının sağlıklarının korunması, dolayısıyla toplum sağlığının kalitesinin yükseltilmesi, okulun sağlıklı nesiller yetiştirmek adına koyduğu hedeflerinden biridir. Okulumuzda sağlık hizmetleri profesyonel bir sağlık şirketi tarafından yürütülmektedir. Sağlık ünitemizde tam gün bir acil servis hekimi ve hemşire görev yapmaktadır. Öğrencilerimize önerilecek ilaçlar ve yapılacak müdahaleler büyük önem taşıdığından her kayıt döneminde velilerimizin “Öğrenci Sağlık Formu”nu güncellemeleri gerekmektedir.

Revirin acil müdahale kapasitesi var mı? Böyle bir durumda ne yapılmaktadır?

 Acil müdahale konusunda 20 yıllık tecrübesi olan hekimler sağlık ünitemizde hizmet vermektedir. Ayrıca teknik donanım olarak O2, aspiratör, airway, laringoskop, sütür seti, resusitasyon seti ve acil müdahalede kullanılan IV ilaçlar okul sağlık ünitesinde ilk müdahaleyi yapmak için yeterlidir.

Yıl içinde öğrencilere yönelik olarak yapılan herhangi bir sağlık taraması mevcut mu?

 Okulun açık olduğu dönem boyunca sağlık ünitemiz aracılığıyla diş taraması, göz taraması (MEB kanalıyla), mantar taraması ve saç biti taraması yapılmakta; ayrıca akan musluklarda ve havuz suyunda tetkikler gerçekleştirilmektedir. Bu yıl bir firma ile ortaklaşa kulak işitme taraması yapılması planlanmaktadır.

Revirde tedavi hizmeti de veriliyor mu?

 Öncelikle travma, düşme, acil durumlar için ilk müdahale yapılan revirimizde ayrıca rahatsızlığı tesbit edilen öğrencilerin ailelerine bilgilendirme evrağı doldurularak tedavilerine başlanmaktadır.

Düzenli olarak bir ilaç kullanması gereken öğrenciyi sağlık birimine bildirmem gerekiyor mu?

 Öğrencilerimizin tedavilerinin devamında sağlık ünitesi bilgisayar kayıtlarına işlenip olası bir durumda müdahale edilebilmesi için mutlaka öğrencinin sağlık durumu ve kullandığı ilaçların sağlık personeline bildirilmesi gerekmektedir.