Gülçe Şık

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2009 mezunu. Aynı üniversitede Psikiyatri Anabilim Dalı Bağımlılık Danışmanlığı alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Özel eğitim merkezlerinde ve anaokullarında çocuklara ve ebeveynlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürüttü. Çeşitli kurumlarda, yetişkinlere yönelik memnuniyet düzeylerini belirleme, performans değerlendirme ve mesleki danışmanlık süreçlerini yönetmiş, eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda hizmet içi ve hizmet dışı eğitimler vermiştir. Yaratıcı Drama Liderliği, Transaksiyonel Analiz alanlarında eğitimler almakla beraber, Deneysel Oyun Terapisi Kullanıcı sertifikasına sahiptir. 2015 yılında Özel Ege Ailesine katılmıştır.