Ön Söz

Günümüz dünyasında toplumların küresel anlamda söz sahibi olabilmeleri için bilim ve teknolojide yaşanan baş döndürücü hıza ayak uydurmaları büyük önem taşımaktadır. Tüketim değil üretim alanlarını geliştirmek ise ancak bilimsel eğitime yapılan yatırımla sağlanabilmektedir. Toplumsal gelişimimizin yetiştireceğimiz bilim insanları ile günden güne hız kazanacağını bir gerçektir.


Özel Ege Lisesi olarak biz de bu gerçekten hareketle öğrencilerimizin okul öncesinden başlayarak, ilk ve ortaöğretim hayatları süresince bilimsel, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımı benimsemeleri için çaba gösteriyoruz. Bilimsel bilginin ışığında yetişen öğrencilerimizin yükseköğrenim hayatlarını takiben ulusal ve uluslararası ses getirecek bilimsel çalışmalarda yer almaları ise en büyük arzumuz.


Bu anlayışın bir sonucu olarak okulumuzda 2010 yılında kurulan Bilim Kurulu rehberliğinde ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında birbiri ardına başarılar elde ediyoruz. 2016-2017 öğretim yılında TÜBİTAK çalışmaları kapsamında yaklaşık 90 öğrencimiz ile farklı alanlarda 52 bilimsel proje ürettik. Olimpiyat sınavlarına hazırlık çalışmalarında yaklaşık 140 öğrencimize ise matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında eğitim verdik.

 

Ön sözün tamamı için...

İlköğretim Kurumu Projeleri

 

Lise Projeleri