Skip Navigation LinksAna Sayfa Özel Ege Lisesi Veli-Okul İlişkileri

Veli toplantılarında okulun sistemi ve uygulamaları hakkında velilere bilgi verilmekte, okulun genel kuralları ve birimlerin nasıl çalıştığı anlatılmakta, veli-okul ilişkileri konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.  Sonrasında sınıflara göre eğitim süreçleri hakkında bilgi aktarılmakta ve öğrencilerin insani ve akademik durumlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasıyla toplantılar son bulmaktadır.  Ara karnelerin dağıtıldığı veli toplantıları ise diğerine oranla yoğunluğu daha az şekilde gerçekleşmektedir.  Ara karneler, ilköğretim 4. sınıf ve daha üst sınıflara verilmektedir. 

 1. Özel Ege Lisesi’nde öğrencilerin okula cep telefonu getirmelerine izin verilmemektedir. 


Yabancı üniversitelerde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, cep telefonunun öğrencilerde öğrenmeye yardımcı olmadığı, aksine zihni yorarak öğrenmeyi engellediği ortaya konmuş ve çocukların cep telefonuyla ilgilenmelerinin, fiziksel ve zihin sağlığı açısından olumsuz sonuçları olacağına dikkat çekilmiştir.

Konuyla ilgili görüş bildiren diğer uzmanlar da çocuklara cep telefonunun ancak yardım gerektirecek bir durumda kullanması için verilebileceğini, okulların güvenli olması nedeniyle öğrencilerin cep telefonu taşımalarına gerek olmadığını belirtmektedirler.  Bu kişilere göre, cep telefonu kullandıkları için sürekli ailelerinden talimat alan çocukların, kendi kendilerine karar verme yeteneklerini kaybedebilecekleri ciddi şekilde göz önünde bulundurulmalıdır.

Cep telefonlarının günümüz gençleri için abartılı bir bağımlılık yaratması bir yana özendirme yoluyla çocuklarımızın birbirlerine üstünlük sağlama endişesi de göz ardı edilmemelidir.  Maddi değerlerin giderek ön plana çıkmaya başladığı bir dönemde ailelerin çocuklarına cep telefonu vermelerinin pedagojik olarak çok doğru bir seçim olmadığını düşünüyoruz.  Doğru zamanda, doğru yerde, doğru amaçlar için kullanılmaması yanında gerek telefonun edinimi, gerekse kullanımı sırasındaki maddi boyut da önemsenmelidir.

Okulumuzda herhangi bir konuda öğrenciyi ilgilendiren çok önemli bir gelişme olduğunda veli haberdar edilmektedir.  Öğrencilerin dışarıyı aramaları için ise okulda kartlı telefon makinası bulunmaktadır.  Okul idaresi, okulda güvenlik sorunu yaşamayan, sorumlu eğitimcilerle iç içe olan öğrencilerin cep telefonu taşımalarına gerek olmadığını düşünmektedir.

İstisnai gerekçelerle öğrencisine cep telefonu vermek zorunda olan ailelerin, konuyu ayrıntısıyla vurgulayarak ilgili müdürlükten yazılı başvuruyla izin almaları gerekmektedir.  Örnek vermek gerekirse, okul dışında ve okul saatleri haricinde sportif, sanatsal, vb. etkinliklere gitmek durumunda olan ve ailesine akşam saatlerinde ulaşması gereken öğrenciler için izin alınmalıdır.  Ancak bu öğrenciler, okul saatlerinde ve okul sınırları içinde cep telefonu kesinlikle kullanamazlar.  Aksi yönde tutumu belirlenen öğrencilerin izni iptal edilir.

2. Okulun yeni uygulamaları, işleyişi, kararları, etkinlikleri, ortak sınavları ve sonuçları gibi çeşitli konulardaki duyurularının velilere ulaştırılmasında okulun izlediği yollar şu şekilde özetlenebilir:

a. Öğrenciler aracılığı ile duyuru yapılması: Öğrencilere gerekli hatırlatmaların veliler tarafından yapılması gerekmekte olup velilerin, öğrencilere okul tarafından iletilen herhangi bir duyurunun olup olmadığını dönem dönem sormaları beklenir.  Böylece, beklemekte olabilecek bir duyurunun zamanında alınıp cevaplanmasına yardımcı olunacaktır.

b. Normal veya iadeli taahhütlü postayla duyuru yapılması: Zaman zaman geri gelen mektuplar olduğundan hareketle adresi değişen velilerimizin, duyurunun içeriğinden habersiz olmalarından dolayı mağdur olmamaları için adres ve telefon numaraları değişikliklerini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

c. İnternet ve telefon ile duyuru yapılması: Okulun her türlü basın duyuruları, etkinlikleri, Aile Birliği ile ilgili çalışmalar internet sayfasında duyurulmaktadır.  Yanı sıra, çok az sayıdaki veliye iletilmesi gereken özel durumlar telefonla aktarılmaktadır.

3. Öğrencilerin not ve devamsızlık durumları, öğretmenlerin kendileri ile ilgili kişisel görüşleri okulun internet sayfasından izlenebilmekte; bu sayede yalnızca bu bilgileri öğrenmek üzere okula gelmek durumunda olan internet kullanıcısı velilerimize kolaylık sağlanmaktadır.  Okulun bilgi-işlem bölümü tarafından her veli için verilen özel bir şifre yardımıyla veliler, sadece kendi öğrencilerinin durumunu internetten güncel şekilde izleyebilir.

İnternet şifreleri kapalı bir mektupla ve öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılmaktadır.  Öğrencisinin durumunu izlemek üzere kendisine internet şifresi ulaşmamış olan velilerimizin, durumlarını bilgi-işlem bölümüyle paylaşmaları önerilir.

4. Öğrencilerin haberdar olmaları gereken konularda A, C ve E blokların girişlerindeki panolar kullanılmaktadır.  Okuma-yazma bilmeyen veya yeni öğrenen anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri dışındaki tüm öğrenciler bu panolarda belirtilen duyurulardan sorumludur.

Başka bir deyişle, öğrencilerin, panolara asılan ve kendilerine ait olan duyurulardan haberdar olduğu varsayılmaktadır.  Bu konunun önceden bilinmesi, herhangi bir mağduriyet karşısında okul yönetimine başvurulmaması gerekmektedir.

 Azımsanmayacak sayıdaki okulda yıllardır bir yanlışlık yapıldığını düşünüyoruz. Aynı sınıf grubundaki arkadaşlarının durumuyla karşılaştırıldığında ders durumu üstün olan öğrencilerin ilerleme kaydetmesi için harcanan zamandan daha fazlası, akademik durumu vasat olan öğrencilerin ilerlemesi için harcanmaktadır.  Bu durumda sistem, başarılı öğrencinin mutsuz olmasına sebep olmaktadır.

Her öğrencinin ders başarı durumu çok yüksek olmayabilir.  Kaldı ki, üstün başarısı olmayan öğrenciler de ilgiyi ve ilerleme kaydetmeyi haketmektedirler.  Zaten okullar da bunun için değil midir?  Ancak burada bir konunun çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz:  Genel strateji…

Özel Ege Lisesi’nin genel stratejisi, akademik seviyesi henüz istenen durumda olmayan öğrencilere, ders dışı zamanlarda (örneğin hafta içi okul bitiminde ve hafta sonlarında) ücretsiz takviye kursları da vermek suretiyle destek olmak ve onları da sistem dışına kesinlikle itmemek koşuluyla, “ders durumu iyi olan öğrencileri ders durumu iyi olmayan öğrencilerin seviyesine indirmek değil, tam tersi bir anlayışla ders durumu istenen seviyede olmayan öğrencileri durumları iyi olan arkadaşlarının seviyesine çıkarmak”tır.  Okulun inancı, öğrenmeye dayalı özel bir problemi olmayan her öğrencinin, kendisi de istediği takdirde akademik olarak daha iyi bir performans gösterebileceğidir.

Derslerin kendi sınavları ve okuldaki ortak sınavların sonucunda ortalama başarı seviyesinin altında kalan öğrencilerin ailelerine bu durum iletilmektedir.  Sonucun neden istendiği gibi olmamasından, daha iyi sonuç elde etmek için neler yapılması gerektiğine ve daha verimli çalışma yöntemlerinin önerilmesine kadar geniş yelpazede görüşler ve öneriler paylaşılmaktadır.

Özel Ege Lisesi, başarısızlığı bir kader ve değişmez sonuç olarak görmemektedir.  Buradan hareketle, akademik yetersizliklerde öğrenci ve ailesinin okulun çabalarına destek olduğunu görmek istemektedir.  Yukarıda da belirtildiği üzere, Özel Ege Lisesi, çok özel ve geçerli bir öğrenme problemi olmayan ve ders başarı çıtası düşük her öğrencinin, okul-aile-öğrenci işbirliği sonucunda akademik olarak içinde bulunduğu durumdan daha iyi sonuçlara ulaşabileceğine inanmaktadır.  Ders durumu yetersiz görülen öğrenciler için okulun “akademik uyarı sistemi” şu şekilde tanımlanabilir:

i. Velinin yazılı olarak (mektupla) haberdar edilmesi.

ii. Velinin okula davet edilmesi ve karşılıklı görüşmeyle sözlü yönlendirme yapılması.

iii. Yıl bitiminde, bir sonraki yıl da aynı sıkıntıların yaşanmaması için yaz aylarının etkin değerlendirilmesi konusunda mektupla uyarı yapılması.

iv. Tüm bunların da yeterli kalmaması durumunda, öğrencinin “Akademik İzleme”ye alınması (bu konuda daha ayrıntılı bilgi "Akademik İzleme" kısmında verilmektedir).

Velilerimizden beklentimiz, öğrencilerimizle ilgili uyarılarımız ve önerilerimiz söz konusu olduğunda veli psikolojisi ile tepki vermek yerine bu uyarının evlatlarımızın daha iyi bir duruma gelmesi için yapıldığını düşünerek işbirliği yaklaşımı sergilemeleridir.  Bir özel okulun veli ve öğrencisine mavi boncuk dağıtmak ve suni başarılar göstermek yerine gerçekçi davranarak uyarı yapmak gibi bir tercihte bulunmasını, velilerimizin takdir edeceğine ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

1. Nedir?

Öğretim başarısında istenen yerde olmayan öğrenciler için başlatılan bir uygulama olup başka ülkelerin eğitim sistemlerinde de var olan bir çalışmadır.  Bu çalışmayla okulun, ailenin ve öğrencinin neler yapması gerektiği üzerinde durulacaktır.  Öğrencinin başarı durumu, velisi ve öğretmenleri tarafından düzenli olarak izlenecek ve işbirliği yapılacaktır.

2. Ne amaçlanmaktadır?

Diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında, akademik başarısı düşük kalan öğrencilerin seviyesinin anlamlı bir şekilde yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

3. Okulun yapması gerekenler nelerdir?

Okul, bu çalışmaya konu olan öğrenci için müdürü, eğitim danışmanı, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve rehberlik bölümüyle birlikte öğrenciyi düzenli olarak izleyecek; öğrenci için ilave çalışmalar yapacak (örneğin yetiştirme kursları veya bire bir çalışmalar düzenleyecek); öğrenciye diğer arkadaşlarından farklı olarak ek zaman ayıracak ve öğrencinin durumunu düzenli olarak raporlayacaktır.

4. Ailenin yapması gerekenler nelerdir?

Velilerimizin okul ile mutlak işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.  Aileler, öğrencilerin evdeki çalışmalarını izlemeli, okulun rehberlik bölümü ile yapılacak görüşmeler sonucunda önerilen pedagojik yaklaşımlarla öğrencilere yaklaşmalı, öğrenciyi sürekli motive etmeli ve okul ile kesintisiz bir iletişim içinde olmalıdırlar.  Hazırlanan raporlar okuldaki eğitimcilerle birlikte gözden geçirilmeli ve mutlaka imzalanmalıdır.

5. Öğrencinin yapması gerekenler nelerdir?

Yapılacak tüm çalışmalar, sonuçta öğrencinin katkısıyla hedefini bulabilecektir.  Öğrenci, yapılan çalışmaları destekleyici bir tutum içinde olmalı, yeteri kadar çalışmadan ve emek harcamadan başarılı olmanın mümkün olamayacağını baştan kabullenmelidir.  Başarılı öğrencilerin bu noktaya gelmek için sarf ettikleri çaba gözden kaçmamalıdır.

Online : 194     Günlük Ziyaretçi : 10