ÖZEL EGE ORTAOKULU

 

Özel Ege Ortaokulu 5., 6., 7. ve 8. sınıfları kapsamaktadır.  Okulumuza öğrenci kayıtları sınavla yapılmakta olup bu sınıflardaki kayıt yenileme okulun yayınladığı kayıt takvimine göre gerçekleşmektedir.

 

Bu yaş grubundaki öğrenciler bir birey, bir genç olmanın bilincini kazanmaya başlar. Öğrencilerimiz için planlanan uygulamalar ve etkinlikler misyonumuzda da ifade edilen “… geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirmek ...” amacına hizmet eder.

 

Okulun eğitim felsefesi, lider vasıflı ve yöneten insanlar yetiştirmektir.  Özel Ege, öğrencinin kişisel sahasını ve hareket özgürlüğünü yok etmeyen ancak belli bir disiplin anlayışını da içeren bir atmosfere sahiptir.  Sadece okul sınırları içinde değil, özel ve sosyal hayatlarında da öğrencilerden Özel Egeli olmanın bilinci ile hareket etmeleri beklenir.  Bu anlayış Özel Ege’nin felsefesini yansıtmaktadır.

 

Okul, bireysel gelişimin sürekliliğini ve artarak devam etmesinin gerekliliğini esas alır. Bireysel faydanın yanında toplumsal faydanın da gözetilmesinin önemi öğrenciye verilmeye çalışılır.  Öğrencilerin üretkenliği, fikirleri ve eleştirileri ciddiye alınır.  Öğrenciden başlayan ve ailelere uzanan iletişim zincirinde Özel Ege’nin katılımcı bir ruhu ve paylaşımcı bir eğitim modeli vardır.

 

Özel Ege Lisesi, yetiştirdiği genç nesillere yaşam boyu gerekli olacak faziletleri, değer yargılarını ve kişilik donanımını kazandırmanın mücadelesi içindedir.  Özgüven, girişkenlik, sosyal olabilme, beşeri ilişkiler, yaşanan toplumun gerçekleri, ulusal duyarlılık, millî değerler, yurttaşlık bilinci kazandırma önceliği esas alınır.  Kurumda düzenlenen pek çok sosyal, kültürel ve akademik çalışmalar bu amaca hizmet eder.  Sosyal etkinlikler, kültürel ve sportif çalışmalar, akademik becerilerin yükseltilmesini amaçlayan TÜBİTAK ve bilim kurulu çalışmaları öğrencilerimize erken yaşlarda farklı ve nitelikli donanımlar kazandırmak anlayışıyla yapılmaktadır.

 

Ortaokul bölümümüzde düzenlenen etkinlikler her öğrenciye katılım olanağı sunmakta ve onların kültürel, sosyal, sanatsal ve fiziksel gelişimini destekleyen ortamlar sağlamaktadır. Çalışmaların tamamı okul saatleri içinde ve alanlarında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.  Öğrenciler dramadan satranca, yüzmeden basketbola, Scrabble’dan fotoğrafçılığa, stratejik bir oyun olan Go’dan dansa kadar 35 değişik branşta etkinliğe katılabilir.  Öğrencilere ilgi ve istekleri doğrultusunda fırsat eşitliği sunularak kendilerini keşfetmelerine olanak sağlanır.

 

Tüm bu etkinliklerin gerçekleşmesi için fiziksel koşullara ve donanıma da sahip olunması gerektiğini bilen okulumuz yatırımlarını yıllarca sürdürerek yerleşkesini her türlü ihtiyaca cevap verecek düzeye getirmiştir.  Spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu spor sarayı, İzmir’in en kapsamlı ve nezih salonlarından biri olan Yüksel Eraslan Kültür Merkezi, ayrıca açık ve kapalı spor alanları öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

 

Ortaokul bölümünde yabancı dil dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından haftada 10-16 saat arasında yürütülür.  Öğrencilerimiz, birinci yabancı dilleri olan İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı seçmeli ders olarak Almanca veya Fransızca dersi görür.

 

Her yıl İngiltere’de düzenlenen yurt dışı yaz okuluna ortaokul öğrencilerinden yoğun katılım olmaktadır.  Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde üç hafta süreyle İngilizcelerini geliştirme ve farklı kültürleri tanıma olanağına sahip olur.

 

Son iki yıldır ortaokul öğrencilerinden oluşan bir grup, öğretmenleri liderliğinde Fransa’da işbirliği yapılan okullara ziyarette bulunmaktadır.  2012 yılında Fransa Provence Bölgesi Marcel Massot İlköğretim Okuluna giden öğrencilerimiz, seyahat öncesi mektuplaştıkları arkadaşlarıyla buluşmuştur.  Gittikleri okulda yoğun bir ders programına katılan öğrenciler, yaptıkları kültürel gezilerle hem yabancı dillerini geliştirme, hem de farklı bir ülkeyi tanıma fırsatı yakalamıştır.

 

Özel Ege’de öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır.  Bu kapsamda öğrencilerimize sağlam bir akademik zemin oluşturmak, gelişimlerini desteklemek ve eksik oldukları konuları pekiştirmek amacıyla okul sonrası akademik kurslar düzenlenmektedir.  Bu uygulamada öğrencinin kurslara devamlılığı, veli-okul işbirliği önem kazanmaktadır.  Kurumsal olarak amacımız, öğrencilerimizi ortaöğretime en donanımlı şekilde hazırlamaktır.

Okulumuzda edebi eser uygulaması uzun yıllardan beri devam etmektedir.  Ortaokul öğrencilerini de kapsayan bu uygulama her dönem bir tane Türkçe, bir tane İngilizce olmak üzere iki edebi eser okumaya dayalıdır.  Öğrenciler okudukları kitapları Türkçe ve İngilizce eserler için ayrı ayrı hazırlanmış olan standart formlara uygun olmak üzere yazılı olarak tanıtır.  Ayrıca her öğrenci okuduğu kitabı sınıfında sözlü olarak sunar.  Uygulamanın kazanımı, öğrencilerin özgüven duygularının, toplum önünde konuşma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra sorumluluk alma ve zamanı etkin kullanma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaktır.

 

Yıllık proje uygulaması 4. sınıftan başlayarak ortaokulda da devam eden bir çalışmadır.  Yıllık proje, öğrencilerden oluşan grupların bir konu üzerinde ekip çalışması yapmasıdır. Projeler öğrenciler tarafından yazılı olarak hazırlanır.  Aynı proje öğretmen ve sınıftaki diğer öğrencilere sözlü olarak sunulur.  Seçilen projeler her yıl hazırlanan Özel Ege Lisesi Proje Kitabı’nda yer bulur.  Bu çalışmalar öğrencilerin bilimsel düşünme becerisinin şekillenmesine, sorgulayıcı ve araştıran bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar.

 

Okulumuzda “Sınıflar Arası Fen Proje Yarışması” 4. ve 5. sınıfları kapsar.  Her yıl birbirinden özgün projelerin sergilendiği bu yarışmada çevre, enerji, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda ödüller verilmektedir.  Projelerin değerlendirmesi, akademisyenler ve fen bilgisi öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından yapılmaktadır.

 

Okulumuzda bilim kurulumuz ve branş öğretmenlerimiz tarafından bilimsel proje ve TÜBİTAK çalışmaları yürütülür.  Ortaokul düzeyinde fen ve teknoloji ile matematik dallarında Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen “Bu Benim Eserim Proje Yarışması” ve “INEPO Çevre Proje Olimpiyatı” adlı proje yarışmalarına katılım sağlanmaktadır.

 

2011-2012 öğretim yılında “Bu Benim Eserim Proje Yarışması İzmir Bölge Sergisi”ne Ege Bölgesi’nden en fazla projesi kabul alan okul, Özel Ege İlköğretim Okulu oldu. Öğrencilerimizin hazırladığı beş proje üç ön elemeden geçerek sergilenmeye değer bulundu.


Okulumuzda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları 5., 6., 7. ve 8. sınıflar düzeyinde matematik dalında yapılmaktadır.  Bilim kurulu ve branş öğretmenleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına katılacak öğrencilerin belirlenmesi ve hazırlık çalışmalarının yürütülmesini üstlenir.

Özel Ege’de spor sarayı başta olmak üzere okulun açık ve kapalı alanlarında pek çok spor tesisi öğrencilerinin hizmetindedir.  Okulumuzda yüzmeden basketbola, masa tenisinden voleybola, toplam 8 sportif branşta 22 okul takımı bulunmaktadır.  İzmir’de farklı yaş gruplarında ve spor branşında en fazla takımla sahaya çıkan okul olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.  Takım sporlarının dışında seçmeli derslerde öğrenciler, tercih ettikleri spor branşlarında yer alabilmektedir.  Öğrencilerin Özel Ege’de spor yapma alışkanlığını günlük hayatın bir parçası olarak benimsemeleri ve bir yaşam tarzı olarak sürdürmeleri amaçlanır.

 

Okulumuzda öğrencilerin toplumsal duyarlılık kazanmaları ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları önemsenir.  Bu nedenle çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidilir.  Bu işbirliklerinde özellikle öğrencilerin kendi emekleriyle ürettiklerinden elde edilen gelirlerin kurumlara aktarılması esas alınır.  Böylece gençler, toplumsal bir fayda ortaya çıkarmanın hazzını yaşar.  KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Merkezi), Ege Orman Vakfı, LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı), EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı), TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı), Türk Eğitim Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yıl içinde çalışmalar planlanır.

 

Geleceğin temellerinin atıldığı ilköğretim döneminde, çocuklarımıza verdiğimiz eğitimi, donanımı, onlara sağladığımız olanakları, düzenlenen etkinlikleri öğrencilerimizin geleceklerine yapılmış önemli yatırımlar olarak görmekteyiz.