ÖZEL EGE LİSESİ

 

Özel Ege Lisesi var oluş sebebini “… dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek, ulusal değerlerine bağlı, geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirmek” misyonu ile ifade eder. Okulumuz 2000 yılından 2013 yılına kadar mezun ettiği 542 öğrenciden 541’ini üniversiteye yerleştirmiştir. Bu tarihler arasındaki yerleştirme oranı %99.82 olarak gerçekleşmiştir. Öğrencilerin %34.8’i Bilkent, Boğaziçi, Galatasaray, İstanbul Teknik, Koç, Orta Doğu Teknik ve Sabancı Üniversitelerine; % 27.9’u Ankara, İstanbul ve İzmir’deki diğer devlet üniversitelerine; %22.9’u Bilkent, Koç ve Sabancı dışındaki vakıf üniversitelerine; %12.8’i üç büyük il dışındaki illerin devlet üniversitelerine ve %1,7’si da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’deki üniversitelere yerleşmiştir.

 

Özel Ege Lisesinden 2009 yılından bu yana mezun olan öğrencilerin en çok yerleştiği bölümler ise sırasıyla tıp, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve hukuktur.

 

Özel Ege Lisesi, pek çok kez olduğu gibi 2010, 2011 YGS ve LYS’de okullar sıralamasında İzmir ve Türkiye genelinde en üst dilimlerde yer almıştır. 2011 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) İzmir’de 48 resmî ve 22 özel olmak üzere 70 anadolu lisesi içinde YGS-3, YGS-4 ve YGS-5 puan türlerinde ilk sırada yer alırken YGS-6 puan türünde ikinci, YGS-1 ve YGS-2’de ise üçüncü olmuştur. Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) Türkçe-Matematik (TM) ve Türkçe-Sosyal (TS) puan türlerinde İzmir anadolu liseleri arasında birinci, Matematik-Fen (MF) puan türünde ise ikinci sırada yer almıştır. Özel Ege Lisesi, Türkiye özel anadolu liseleri listesinde YGS’de 334, LYS’de 329 okul arasında tüm puan türlerinde ikincilik ile altıncılık arasındaki sıraları elde etmiştir.

 

2013 Mart ayında ÖSYM tarafından açıklanan 2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre Özel Ege Lisesi bir kez daha İzmir anadolu liseleri birincisi oldu. Toplam 78 resmî ve özel anadolu lisesinin sıralandığı listede Özel Ege Lisesi, 2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 yılında da ilk sıraya yerleşti.

 

Mezunlarımız üniversite sınavlarında en üst dilimlerde yer almaktadır. 2001 yılından bu yana mezun olan her dokuz öğrenciden birisi ülke genelinde ilk 1.000 öğrenci arasında yer almıştır.

 

Özel Ege Lisesi öğrencileri akademik yaşamlarının yanında zengin bir kültürel, sportif ve sosyal yaşamın içinde kendilerine yer bulur. Öğrencilerimiz, uluslararası değişim programları, Model Birleşmiş Milletler çalışmaları, TÜBİTAK proje çalışmaları, toplum hizmeti çalışmaları, yabancı dil tiyatro, halk oyunları, münazara, kişisel gelişimlerine çeşitli katkıları olan diğer sosyal etkinlikler ve seçmeli derslerle renkli bir lise yaşamı sürer. Hangi mesleği seçerse seçsin, Özel Ege’den mezun olan bir öğrencinin toplumda bir lider, bir kanaat önderi olarak var olması hedeflenir.

 

Okulumuz için proje üretmenin anlamı, bilimi seven ve anlayan, buluş yapma heyecanını yaşamış ve hayatı boyunca bu heyecanı kovalayacak yüksek profilli ve donanımlı bireyleri ülkenin geleceğine kazandırmaktır. Bilim alanında üretilen nitelikli projelerin çokluğu lisemizde bilime verilen önemin bir göstergesidir. Bilimsel anlayışımız aynı zamanda eğitim-öğretim sistemimizin omurgasını oluşturmaktadır.

 

Bu yaklaşımın bir sonucu olarak 2009 yılında okulumuzda Bilim Kurulu Başkanlığı oluşturulmuştur. Bilim kurulunda matematik ve fizik alanlarında uzmanlığı olan iki tam zamanlı bilim doktoru görev yapmaktadır. Öğrencilerin akademik ve bilimsel çalışmalarına yön veren bilim kurulu, lisemizdeki bilimsel çalışmaların niteliğini ve niceliğini yükseltmiştir. Öğrencilerimiz TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının yürüttüğü ulusal proje yarışmaları ve olimpiyatların yanı sıra pek çok üniversite ve lise tarafından düzenlenen bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmakta, dereceler almakta ve okulumuzu başarıyla temsil etmektedir.

 

2012 yılında TÜBİTAK 43. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi’ne öğrencilerimizin hazırladığı yedi proje davet almış; İzmir Bölge Sergisi sonucunda Özel Ege Lisesi öğrencileri Fizik ve Kimya’da üç birincilik elde etmiştir. Okulumuz, İzmir Bölge Sergisi’nden Ankara’daki Ulusal Final Yarışması’na gidecek toplam 19 projenin üçünü alarak Ege Bölgesi’ndeki en başarılı iki okuldan birisi olmuştur.

 

2013 yılında yapılan 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi’ne öğrencilerimizin hazırladığı 13 proje kabul edildi. Sergi sonucunda toplam beş derece elde eden çocuklarımız Ege Bölgesi’nde en fazla derece alan okul olmamızı sağladı. 2012 ve 2013 yıllarında TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi’ne en fazla sayıda proje ile başvuran, en fazla sayıda projesi sergilenen ve en fazla sayıda derece alan okul Özel Ege Lisesidir.

 

Bilim kurulu önderliğinde gerçekleştirilen bilimsel projelere okulumuzda her yıl yayınlanan Bilimsel Projeler kitabında yer verilerek projeler kayıt altına alınmaktadır. Sadece bu yayın bile proje üretmeye verilen değerin farklı bir boyutunu ortaya koymaktadır.

 

Üzerinde önemle durduğumuz bir diğer konu da uluslararası işbirliklerimizdir. Özel Ege Lisesi 2000 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Harvard Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na (Harvard Model United Nations) katılır. 2000’li yıllarda ülkemizi Harvard MUN'da temsil eden iki kurumdan biri olur. Ardımızdan ülkemizdeki pek çok okul bu çalışmaların önemini kavrayarak katılımcılar arasında yerini almıştır. Öğrencilerimiz, her ülkenin başka bir ülkeyi temsil ettiği uluslararası bir konferansa katılarak küresel konularla ilgili bilgi ve deneyim kazanıp yabancı dilde münazara yeteneklerini geliştirir. Konferansın önemi, burada alınan kararların Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na tavsiye kararı olarak gitmesidir.

 

Okulumuzda, düzenlenen bu çalışmalara öğrencilerimizin ilgisi ve talebi son derece yüksektir. 2012 yılından itibaren Harvard Üniversitesinin yanı sıra Yale, Princeton ve Boston Üniversitelerinin de Model Birleşmiş Milletler Konferanslarına katılmaktayız. Her yıl 45-50 öğrencimiz MUN konferansları için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmektedir.Özel Ege Lisesi ülkemizde gerçekleşen Model Birleşmiş Milletler çalışmalarına 2007 yılından bu yana katılmaktadır. Yine 2010 yılından bu yana Harvard MUN’un Avrupa ayağı olan Harvard Model Kongre Avrupa (HMCE-Harvard Model Congress Europe) çalışmalarına dâhil olmaktayız.

 

Bir diğer uluslararası işbirliğimiz ise Global Genç Liderler Konferansı’dır. Öğrenciler, ABD’de düzenlenen konferansa ancak aldıkları bireysel davet üzerine katılabilmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç lider adayları, çeşitli uluslararası kurum yöneticileri ve akademisyenlerle bir araya gelerek ekonomi, politika, diplomasi, kültürler arası iletişim ve global sorunlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaktadır.


2008 yılından bu yana her yıl Çin’deki Fudan Uluslararası Lisesi (International School) ile değişim programı gerçekleştirmekteyiz. Program kapsamında bir grup öğrencimiz Çin’e gitmekte ve orada yaklaşık iki hafta süren bir değişim programına katılmakta; aynı şekilde bir grup öğrenci de Fudan Lisesinden okulumuza gelmektedir. Bu çalışmayla öğrenciler derslere girerek, çeşitli gezi ve etkinliklere katılarak keyifli zaman geçirmenin yanında ulusal ve küresel konularda bilgi ve görgü sahibi olmaktadır. Dil ve kişisel gelişimleriyle ilgili kazanımlar sağlamaktadır.

 

Uluslararası işbirliklerinde öğrencilerimizin gösterdiği başarılı performans onların Özel Ege’de aldığı yoğun yabancı dil bilgisiyle de yakından alakalıdır. Öğrencilerimiz, okul öncesinde başlayan ve sınıf düzeyine bağlı olarak 16 saate kadar çıkabilen İngilizce ve seçmeli ikinci yabancı dil (Almanca veya Fransızca) dersleriyle yabancı dil bilgisi açısından güçlü bir donanımla yetişir.

 

Özel Ege Lisesindeki bir diğer önemli konu da seçmeli derslerdir. Lise 10. sınıfta başlayan bu derslerle öğrencilerimize ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda geniş bir perspektif kazandırarak onların akademik ve iş yaşamlarındaki yetkinliklerinin temelini atmaya çalışmaktayız. Lisemizde Yönetim Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Diksiyon ve Hitabet, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bilgi Kuramı, Demokrasi ve İnsan Hakları, Ekonomi, İngilizce Güzel Konuşma ve Yazma, İşletme ve Sanat Tarihi gibi seçmeli dersler okutulmaktadır. Bu derslerin tamamı çeşitli üniversitelerin akademisyenleri ve alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir.

 

Ayrıca 10. sınıf öğrencilerinin tercih edebileceği atletizm, basketbol, fotoğrafçılık, Fransızca tiyatro, go, masa tenisi, münazara, müzik, sinema, TOEFL, voleybol gibi etkinliklere de yer verilmektedir.

 

Özel Ege Lisesinde spor günlük yaşamın renkli bir unsurudur. Lisede atletizm, masa tenisi, yüzme, tenis, voleybol, basketbol ve satranç okul takımları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin takım hâlinde elde ettikleri başarılı sonuçlara spor sarayındaki onur köşesinde yer verilmektedir.

 

Öğrencilerimizin katıldığı bir diğer etkinlik münazara yarışmalarıdır. Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Ligi ve İzmir Gediz Üniversitesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması ile bazı liselerin düzenlediği yarışmalara katılmaktayız.

 

2012 yılında Özel Ege Lisesi Münazara Takımı, İzmir'de yapılan Gediz Üniversitesi Liseler Arası Münazara Şampiyonası'ndaki karşılaşmalar sonucunda 77 okul takımı arasından İzmir ikincisi, 2013 yılında ise 88 okul arasında İzmir Şampiyonu olmayı başardı. Yaklaşık 200 yıllık tarihi olan münazara, dünyanın tüm büyük üniversitelerinde entelektüel alanda düzenlenen bir etkinlik olarak kabul görmektedir. Öğrencilerimizin bu organizasyonun içinde olması için sene başından itibaren çeşitli eğitimler alınmaktadır.

 

2013 yılında Türkiye Özel Okullar Birliği’nin dördüncüsünü düzenlediği Türkiye Münazara Liginde, yarı finale kalan okul takımımız; 2014 yılında İzmir birincisi olarak yarı finale çıkmıştır. Final maçları Mart 2014’te yapılacaktır.

 

Okulumuzda Türkçe ve İngilizce tiyatro ekiplerinin yanı sıra Fransızca Tiyatro Topluluğu da bulunmaktadır. Bu topluluk İzmir Uluslararası Gros Chantier Fransızca Tiyatro Festivali başta olmak üzere ulusal ve uluslararası festivallere katılarak okulumuzu temsil eder. Genellikle frankofon okulların katıldığı bu organizasyona öğrencilerimiz birinci değil, ikinci yabancı dil yeterlilikleriyle katılmaktadır.

 

Özel Ege Lisesi öğrencilerinin erken yaşlarda farklı çalışmalarla toplum hizmeti algısını kazanmalarını hedefler. Özel Egeli 9. ve 10. sınıf öğrencileri toplum hizmeti çalışması olarak kardeş okuldan gelen öğrencilerin akademik seviyelerini yükseltmek amacıyla belli bir program dâhilinde onlara ders verir. EÇEV ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile 2000 yılından bu yana 9. sınıf öğrencileri hafta sonları dört saatlik programlarla akademik çalışmalarda bulunur. Özel Egeli her 9. sınıf öğrencisinden, ihtiyacı bulunan EÇEV ve TEGV öğrencilerine ders vererek en az 25 saatlik toplum hizmeti çalışmasını tamamlaması istenir. Özel Egeli öğrenciler buralardaki öğrencilerle İngilizce tiyatro çalışması ve bazı eğitim araçlarının temin edilmesi konularında da birlikte hareket eder.

 

Öğrencilerimizin ileride seçmeyi düşündükleri meslekleri tanımalarına ve doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla “Mesleki Gölge Programı” uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz bir tam günlerini tanımak istedikleri meslek sahibi ile birlikte geçirerek mesleğin özelliklerini kendi kişilik özellikleri ve yetenekleriyle karşılaştırma imkânı bulur. Uygulama kapsamında öğrencilerimiz, bilgisayar mühendisinden moda tasarımcısına, arkeologdan kardiyoloji uzmanına kadar pek çok meslek sahibinin yanında mesleği tanımaya çalışır. Öğrenciler, meslekleri uygulama alanı içinde gözlemleyerek tanır.

 

Özel Ege Lisesinin mezunlarıyla olan bağları güçlüdür. “Özel Ege Lisesi Mezunlar Derneği” ve her yıl yapılan “Mezunlar Buluşması” ile eski ve yeni öğrenciler bir araya getirilir. Mezunlar, üniversite hayatı, meslek seçimleri, bursluluk gibi öğrenciler için çok önemli olan konularda deneyimlerini liselilerle paylaşır. Özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencileri bu toplantılarda verilen bilgilerden faydalanır.

 

Mezun öğrencilerin kariyerleri veya akademik yaşamlarına ilişkin haberlere de okul internet sayfasında yer verilmektedir.

 

Özel Ege Lisesi, öğrencilerine mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazede olanaklar sunarak başarılı, donanımlı, özgüvenli, sanatla ve sporla ilgilenen, fikir sahibi bireyler olarak yetişmesini hedefler. Bu yönde yapılması gereken hiçbir fedakârlıktan ve mesaiden kaçınmaz.