Okul kütüphanesi, öğrenciyi bilgiyle tanıştıran, bilgiyi analiz etme ve eleştirisel düşünme becerisini kazandıran bir araştırma kütüphanesidir. Okul içinde kurulması zorunlu bir mekan olarak yer almasından çok, çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

Özel Ege Lisesi Kütüphanesi'nin amacı; bilimsel bilgiyi, dünyanın her yerinden yaşayabilecek, geleceğin liderleri olarak yetişecek öğrencilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin, velilerimizin, okulumuzda görevli personelimizin ihtiyaçları doğrulturunda en sağlıklı biçimde seçmek, sağlamak, sınıflamak ve hizmete sunmaktır. 

 

Çağdaş eğitimin gereği olarak okul kütüphanemiz, kullanıcılarımıza modern bir çalışma ortamı sağlayarak kitaplar, ansiklopediler ve süreli yayınlar yanında bilgi teknolojileriyle de hizmet vermektedir. 

 

Her yaş grubundan kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olan kütüphanemizde açık raf sistemi kullanılmaktadır. Grup çalışma odaları ile birlikte yaklaşık 600 metre kare alan üzerine kurulmuş olan kütüphanemizde kullanıcılara yönelik olarak; Oryantasyon (kütüphane kullanımı konusunda verilen eğitim) hizmeti, rehberlik hizmeti, danışma hizmeti, ödünç verme hizmeti, çıktı hizmeti ve fotokopi hizmeti verilmektedir.

 

Kütüphanemiz hafta içi 08:30-16:45, Cumartesi günleri 09:00-13:45 saatleri arasında hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

Kütüphanemizde 71842 adet basılı materyal bulunmaktadır. Eser sayısı aşağıdaki gibidir.
1.105 adet Atatürk Koleksiyonu 98 adet İngilizce
23.648 adet Edebiyat 6.972 adet İngilizce
9.027 adet Tarih, Coğrafya, Biyografi 1082 adet İngilizce
920 adet Bilgisayar Bilimi 56 adet İngilizce
3.138 adet Sanat 356 adet İngilizce
9.025 adet Dil Bilim-Dil Bilgisi Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca
5.398 adet Fen Bilimleri ve Matematik 1.325 adet İngilizce
11.200 adet Toplum Bilimi (Hukuk, Ekonomi, Siyasi Bilimler, Halk Bilim) 678 adet İngilizce
4.028 adet Felsefe-Psikoloji-Mantık 272 adet İngilizce
595 adet Referans Kaynağı 197 adet sözlük, 78 takım ansiklopedi
762 adet Din 32 adet İngilizce
1.827 adet Spor, eğlence ve özel ilgi alanlarına yönelik kitaplar. 249 adet İngilizce
1.136 adet CD-VCD-DVD 158 adet İngilizce
33 adet

Altyazı,  Socrates Düşünen Spor Dergisi, Atlas Tarih, Atlas Coğrafya,

Chip, PC Net, Ekonomist,Güncel Hukuk, Pozitif, Evim, Maıson Françaıs,

Psikeart, Populer Science, Cogito, Kitaplık, Sanat Dünyamız, National Geografi US-TR,

Time, Bilim Çocuk,Bilim ve Gelecek, Bilim Ve Teknik, Meraklı Minik,

Artı Eğitim, Eko IQ, Insight Turkey, Milliyet Sanat, Roman Kahramanları, Sözcükler, Varlık, Ed., Türk Dili, Arkeoloji Ve Sanat.

 • Özel Ege Lisesi Kütüphanesi öğrenci, öğretmen, veli, personel ve tüm yöre halkına açıktır.
 • Okul çalışanları, öğrenciler ve emekli öğretmenler bir fotoğraf ile kütüphanemize ücretsiz üye olabilirler. Okulumuz lise mezunları yıllık üyelik ücretinin yarısını ödeyerek; dış kullanıcılar (veliler, okuldan ayrılan öğrenciler, çevre kesimden gelenler) yıllık üyelik ücreti karşılığında kütüphanemize üye olabilirler. Yıllık üyelik ücreti 80 TL'dir. Abonelik koşulları her yıl güncellenmektedir.)
 • Kütüphaneye üyelik olsun olmasın tüm kullanıcılar kütüphaneye girebilir ve kütüphanede bulunan kitaplardan faydalanabilir.
 • Kitap ödünç alma sırasında okulumuz öğrencisi, öğretmeni, velisi ve personelinden kesinlikle para talep edilmez.
 • Kullanıcılar değişik türlerden olma kaydıyla bir seferde 3 kitap alabilirler.
 • Kullanıcılara ödünç aldığı kitap/kitaplar için iade tarihi verilir. Bu tarih, kütüphane görevlileri tarafından hem sözlü olarak söylenir hem de yazılı olarak verilir. Verilen tarihte kitap/kitaplarla işi bitmeyen kullanıcılar, süre dolmadan 1-2 gün önce kütüphaneye gelip kütüphanecileri durumdan haberdar ederek süre uzatımı yapabilirler.
 • Kullanıcılar kendilerine verilen sürenin bitiminde kütüphaneden ödünç aldığı kitabı/kitapları iade etmezlerse ya da kullanıcı süre uzatımını talep etmeden kütüphane yönetiminin bilgisi dışında kitabı alıkoyduğunda; diğer kullanıcıların o kitaptan/kitaplardan faydalanma hakkını çiğnemiş olduklarından süresini geçiren kullanıcılardan her getirmediği gün için kitap başına 1,00 lira ceza alınır. Gecikme 30 günü aştığında ceza durdurulur. Gecikme bedeli, kitabın o günkü piyasa değerinin 3 katı kadar veya en fazla 30,00 lira  olarak alınır (öğrenciler akıllı kart ile ödeme yapabilirler). Kullanıcıyı korumak amacıyla bu bedellerden düşük olan tahsil edilecektir. Kullanıcı aldığı kitabı/kitapları iade etmediği ve cezasını ödemediği takdirde üyeliği iptal edilir. Bu kural her tip kullanıcı için geçerlidir.
 • Ödünç alınan kitaba kesinlikle zarar verilmemelidir. Sayfaları kopartılmamalı, karalanmamalı ve yırtılmamalıdır. Aksi takdirde kitabın fiyatı, yenisinin alınması için kullanıcıdan talep edilir.
 • Kütüphane kartı olsun ya da olmasın, kullanıcılar danışma kaynakları dediğimiz ansiklopediler, sözlükler, süreli yayınlar ve de seçilmiş eserleri (Atatürk albümleri, müze kitapları gibi) ödünç alamazlar. 
 • Özel Ege Lisesi Kütüphanesi eserlerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için üyelerin kütüphane materyallerini ödünç alma süresini, eserlerin türüne göre belirlemiştir. Üyelerimiz ödünç aldıkları eserleri verilen süre içerisinde  iade etmekle yükümlüdür. Süre uzatma işlemi aşağıdaki bilgileri telefon veya e-posta üzerinden bildirerek ya da kütüphaneye bizzat gelerek yapılabilir.

Yeter Örgören - E-posta: yeter.orgoren@egelisesi.k12.tr

 

Ayşe Ecem Kubilay - E-posta: ecem.kubilay@egelisesi.k12.tr 

 

Ad Soyad:


Materyal (Kitap) Adı:


Demirbaş No: 

 Kütüphane Kuralları

 • Kütüphaneye; çanta, yiyecek, içecek ile girilmez. 
  Bu gibi eşyalar kütüphane girişindeki dolaplara konur.
   
 • Kütüphaneye girerken cep telefonlarının kapalı tutulması zorunludur 
   
 • Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz, koşulmaz. 
   
 • Kütüphane, öğrencilerin tüm teneffüslerde ve okul sonrasında kullanımına açıktır.Ders saatleri içinde yararlanmak isteyen öğrenciler, ders öğretmenlerinden izin aldıklarını belgelemek zorundadırlar.
   
 • Öğretmenlerin, kütüphane dersleri için randevu almaları gerekmektedir. 
   
 • Kullanıcılar kütüphane kaynaklarından en fazla 10 sayfa fotokopi çektirilebilirler. Fotokopi ücreti 0,50 liradır.  (öğrenciler akıllı karttan ödeyebilirler) 
   
 • Kullanıcılar yaptıkları çalışmalardan printer çıktısı alabilirler. Siyah beyaz 0,50 lira, renkli 1,50 liradır. (öğrenciler akıllı karttan ödeyebilirler) 
   
 • Öğretim yılının bitimine 2 hafta kala ödünç verme işlemi durdurulur. Yıl sonunda tüm kullanıcılar, kütüphane kitaplarını kütüphaneye teslim etmekle yükümlüdür. 
   
 • Kütüphane materyallerinin yeri değiştirilemez, kütüphane içinde başka bir yere konulamaz, kullandıktan sonra masa üzerine bırakılır. 
   
 • Kütüphane haftasında en çok kitap okuyan öğrenciye okuma ödülü verilir. 
   
 • Kütüphane görevlilerine her türlü bilgi ihtiyacı için başvurulur. 
   
 •  Kütüphane görevlileri bilgi ihtiyacını imkânlar doğrultusunda giderir ya da ilgili yerlere yönlendirirler.
 

"Anne-baba olmak çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük armağandır..."

Yetişen her yeni kuşakla birlikte, onları yetiştiren anne-babalardan da beklentiler artıyor. Toplumun gelişmesi için öncelikle ailede demokratik bir yapı kurulması şart.  Bunun yolu da, anne ve babaların geçmişten gelen korku kültürü kalıplarından kurtulmaları ve onur eşitliğine inanan sağlıklı gelişmiş bireyler yetiştirmeleri. Geliştiren Anne-Baba olmak için kendimizi ve çocuğumuzu tanımamız, beklentilerimizi, niyetimizi keşfetmemiz; değerlerimizi ve aile ilişkimizi sağlıklı tutmamız önemli. Bilen, anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kendi elimizde Güler yüzlü, sakin, güvenen, hayata, ailesine şükür duygusu içinde bakan bir anne, bir baba olmak çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük armağandır. Çocuklar böyle bir armağanı hak ediyorlar. Çocuğunuz bir kez çocukluk yaşayacak; bu dönemi onunla doya doya yaşayın.

Sevgiyi, dünyadaki tüm kötülüklere karşı bir zırh gibi giy. Bu zırh, hiçbir silahın delemeyeceği tek kalkandır.

   

‘’Bu zamanın ruhunun, içinden geçtiğimiz günlerin romanı…’’

Hayatın altüst olması diye bir şey varsa bunu bizden başkası bilemez. Ama her şeye rağmen hayat dolu, umut eden, direnen Şebnem İşigüzel anlatıyor. Coşkuyla, tutkuyla, hazla. Eşsiz bir hayal gücüyle taçlanan Ağaçtaki Kız unutulmayacak bir hikâye sunuyor. Aklınızın ucundan geçmeyecek bir yerde karşılıyor bizi genç kahramanımız. Sonra başlıyor içtenlikle,tatlı tatlı şakımaya,anlatmaya."Bu bir özgürlük ve aşk hikâyesidir.İki hasta gencin hikâyesi.Birisi benim." Böyle söylemesine rağmen bu aynı zamanda manzaraya hasret kalanların, aşkın, âşıkların, arkadaşlıkların, vicdan sahibi insanların, hayallerin, yere çakılmanın, bu hayatın romanı.

 

Franz Kafka'ya göre bir kitap,"İçimizdeki donmuş denize indirilen bir balta gibi" olmalıdır.

20.yüzyıl edebiyatına damgasını vuran Dönüşüm, Kafka öyle nitelememiş olsa da, tam da böyle bir kitaptır. Dönüşüm'ün, günümüz bireyinin ve toplumunun kâbuslarını etkileyici bir ironiyle sunan, hem dehşet verici hem de grotesk olan kurgusu,yaratılan atmosferle ve Kafka'nın vurucu cümleleriyle birleşir ve Kafka, okuru hem her cümlesinde zorlar,kıskacına alır,hem de onu özgür bırakmayı başarır. İlk yayımlanışının üzerinden yüz yıl geçmesine rağmen Kafka'nın Dönüşüm'ü, olağanüstü öyküsüyle, dili ve derinliğiyle okuru etkilemeye devam ediyor. Kitabı okuyanlar kendi "dönüşüm"lerini bulduğu sürece de devam edecek gibi görünüyor..

 

 

"Ey kardeş! Bu dünya kimseye kalmaz. Gönlünü, her şeyi yaratan Allah'a bağla. Sana bu kâfidir. Dünya mülküne güvenip bel bağlama. Çünkü bu dünyada senin gibi birçokları yaşamış ve sonunda ölüp gitmiştir. Değil mi ki, en sonunda ölüm vardır ve bu can ölüm yolunu tutacaktır. O halde ister taht üzerinde can vermişsin ister toprak üzerinde, ne fark eder!"

Şeyh Sadi Şirazi yazdığı eserlerle İslam dünyasında büyük şöhrete kavuşmuş bir şair ve edebiyatçıdır. Hemen hemen bütün dünya kütüphanelerinde Gülistan'ın yazma nüshaları vardır. Türkçeye ve birçok doğu ve batı dillerine tercümesi yapılmıştır.1651 yılında Latince tercümesi yayınlanmıştır. Sadi'nin bu eseri daha sonra birçok kimse tarafından da taklit edilmiştir.

 

Şermin Çarkacı Dedemin Bakkalı kitabı ile bir bakkal vasıtası ile çocuklara farklı bir açıdan ticareti, yenilikçi olmayı ve insan ilişkilerine dair bilgiler sunuyor.

Önceki kitaplarında çocuk gelişimi üzerine tecrübelerini direk olarak okurları ile paylaşmıştı. Dedemin Bakkalı kitabında ise bu kez yine kendi tecrübelerinden esinlenerek büyüklere kendilerini çocukların gözünden görme şansı tanıyor. Bu yeni kitap hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden güzel bir eser.

 

 

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım, İtalya'da bir kenar mahallede yetişen iki genç kızın çekişmeler, kıskançlıklar ve sırlarla örülü dostluklarını, zorluklarla geçen büyüme ve varoluş serüvenlerini anlatıyor.

"Napoli Romanları"nın ilki 50'lerde, fakir bir mahallede başlıyor. Bu unutulmaz dostluk hikâyesinde fazlasıyla akıllı ve duyarlı iki genç kız, Lenù ile Lila, boğucu erkek-egemen kültür, duyarsız, buyurgan aileleri ve yoksunluklar karşısında birbirlerinde teselli bulur. Ancak bu iki sıradışı arkadaş büyüdükçe, onlara dayatılan değerleri kabule yanaşmayacak, büyük fedakârlıklar da gerektirse, birer kadın olarak tutkularını yaşamak ve yaratıcı olmak için ellerinden geleni yapacaktır…

 

Yirmili yaşlarda hayat daha kolaydı. Özellikle de konu aşk olduğunda.

Biriyle tanışıyordun, sen onları seçiyordun, onlar seni seçiyordu. Birlikte dünyayı fethedebilirdiniz. Paris'e taşınabilirdiniz. Bir sürü çocuk sahibi olabilir veya çiftçilik yapabilirdiniz. Günlük tuttuğunuz zamanlarda yazdığınız her şeyi yapabilirdiniz. Hayaller, parlak, çarpıcı renklerde yaşanacaktı. Hayat sizindi, ikinizindi. Her şeye birlikte göğüs gerip birlikte yaşayabilirdiniz. Hayatınızı birine bağlardınız ve gerisi önemini kaybederdi. Peki ya şimdi?

 

Hayatının aşkının ölümünden sorumlu tuttuğu kabileden intikam almak için Amazon Ormanları'nın en derin ve en karanlık yerine giden filozofun karşı karşıya kaldığı tam da böyle bir dünyadır.

Filozof, karısının ölümüne sebep olanların mutluluğunu elinden almak için onları kıskançlık, rekabet, haset ve hırs gibi hiç bilmedikleri kavramlarla tanıştırır. Modern dünyanın tüm olumsuz duygularını taşıyan bu adama engel olmak ve halkını korumak kabilenin şamanına düşer. Huzurlarınızda şamanın, filozofun ruhuna ulaşıp acısına deva olma ve kabilesini koruma çabasının okuru derinlemesine düşündürecek hikâyesi.

 

Gelişen Teknoloji ile birlikte elektronik bilgi kaynakları kütüphanelerde yerini almaya başlamıştır Elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarına erişim için kütüphanemizde elektronik bilgi kaynakları e-dergi, veri tabanları, arama motorları vb. oluşturulmuştur.

Ulakbim: 1990'ların başından bu yana çeşitli konu alanlarında Türkçe veri tabanları üretilmektedir. Türkçe veri tabanları, bir yandan akademisyenlerin Türkçe bilimsel süreli yayınlarda çıkan makaleleri tek bir arayüzden hızlı bir şekilde tarayabilmelerini mümkün kılmakta, diğer yandan ise yayın niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.

Bilim Çocuk ve Bilim Teknik: Basılı olarak abone olduğumuz dergiye elektronik ortamda erişim sağlanmaktadır Kullanıcı adı ve şifresi kütüphanemizden alınabilinir.

Ulusal Toplu Katalog: TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından geliştirilen aynı anda Türkiye'de bir çok kütüphanede tarama yaparak konunuzla ilgili materyallerin hangi kütüphanelerde olduğunu bulabilirsiniz.

Genel Tarama Motorları: En yaygın olarak kullanılan tarama motorları. Alta VistaYahoo, HotbotGo, Lycos,  Google

Meta tarama Motorları: Aranılan Kelimeyi Birden Fazla, Arama Motorunda Aratarak Sonuç Sayfasında gösterir MetaCrawler,DogpileClusty, MammaSurfaxKartoo

Ansiklopediler

Sözlükler

Almanaklar

Biyografiler

Atlaslar

Öğretmenler İçin

E-Periyodik Yayınlar

Devlet Kurumları

Son eklenen eserlerin tamamını görmek için tıklayınız ...