Kurum çalışanlarını acil durumlarda neler yapabileceği konusunda eğitmek, nerede, nasıl davranacağı konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Yaşadığımız İzmir’de, İzmir’in birinci derecede deprem bölgesinde olması nedeniyle içinde bulunduğumuz riski anlayarak önceden hazırlıklı olmakla olası can ve mal kaybını en aza indirebiliriz. Bu nedenle yapılacak ilk şey, kurumun tüm iç paydaşlarını 

(öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve veliler, genel idari ve yardımcı hizmetler, kütüphane, revir, yemekhane, kantin ve kafeterya) bilgilendirmek,  birlikte yapılacak çalışmalarla hem psikolojik, hem de fiziksel olarak hazırlıklı olunmasını sağlamaktır.

Kurum Afet Planı indirmek için tıklayınız.