Öğretim kadrosu oluşturulurken belirleyici kriterler nelerdir?

Okulların öğrenci kadar öğretim elemanı yetiştirme görevi de olduğundan hareketle, öğretim kadrosunu oluştururken hem kıdemli, hem de -kısıtlı sayıda olmak üzere- genç öğretmenlerin bir arada bulunacağı bir eğitim-öğretim atmosferinin oluşması hedeflenmektedir. Böylece deneyim, enerji ve yeni yöntemlerin en rasyonel şekilde kaynaşması sağlanmaktadır. Öğretmen istihdamında kıdemli kişiler için geçmiş tecrübesi ve görev yaptığı kurumlar öne çıkmakta; genç öğretmenlerde ise -varsa- görev yaptığı kurumlar ve bitirdiği okul(lar) özellikle not edilmektedir. Her iki grupta yer alan öğretmen adaylarında da -özellikle yazılı olan- referanslar dikkatle incelenmektedir. 

Özel Ege Lisesi’nin öğretim kadrosu deneyimli ve genç öğretmenler açısından nasıl bir dağılıma sahiptir?

Özel Ege Lisesinde 110 tam zamanlı, 7 ders saatli öğretmen görev yapmakta olup öğretim yılı içinde yapılan akademik ve sosyal çalışmalarda duyulabilecek ihtiyaca bağlı olarak, özellikle yarım zamanlı ilave öğretmenler görevlendirilebilmektedir.  Özellikle yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen olimpiyat ve proje çalışmalarında öğrencilerimize katkı sağlamak üzere üniversitelerden çok sayıda öğretim elemanı gelmektedir. 

Tam zamanlı öğretmenlerden yüksek lisans yapan veya tamamlamış olanların sayısı 36, doktora yapan veya tamamlamış olanların sayısı ise 5’tir.  Başka deyişle, yüksek lisans veya doktora seviyesinde öğrenim görmüş veya hâlen görmekte olan tam zamanlı eğitimcilerin oranı %37’dir. 

Görev yapan tam zamanlı eğitimcilerin mesleki tecrübeleri ve genel öğretmen kadrosu içindeki yüzdesel payları şu şekilde özetlenebilir: 

·          0 yıl - 4 yıl                   :  15 kişi (%13,64) 

·          5 yıl - 9 yıl                   :  29 kişi (%26,36) 

·          10 yıl - 14 yıl               :  29 kişi (%26,36) 

·          15 yıl - 19 yıl               :  10 kişi (%9,09) 

·          20 yıl ve daha fazla    :  27 kişi (%24,55) 

Öğretmenlerin 2015-2016 öğretim yılı bitimi itibarıyla edinmiş oldukları mesleki tecrübelerinin ortalaması 13,9 yıl olup, kısa özgeçmişlerine okulun internet sayfasında bulunan <Akademik Bölümler> sekmesinden ulaşılabilir.

 

Her yıl öğretmen ihtiyacı oluyor mu? Yılda ortalama kaç öğretmen alınıyor?
Eğitim kadromuz içinde emekliye ayrılan, başka şehirlerde veya ülkelerde ikamet etmek zorunluluğu doğan öğretmenlerimizin olması durumlarında öğretmen ihtiyacı oluşabilmekte ve her yıl bu ihtiyaca göre farklı branşlarda yeni öğretmenler Özel Ege Ailesine katılmaktadır.

 

Öğretmen başvuruları ne zaman yapılabilir?

Öğretmen veya idari personel olarak Özel Ege Lisesinde çalışmak isteyen herkes okulumuz internet sayfasından on-line başvuru yapabilir veya bizzat okulumuza gelerek CV doldurabilir. CV’ler ilgili bölümlerde muhafaza edilir. İhtiyaç halinde kurumumuza başvuru yapan kişilerin CV’leri öncelikli olarak incelenir.

Eğitim-öğretim kadrosu dışındaki İdari Birimler için iş başvuru süreci nasıl işlemektedir ?

  İdari birimleri için iş başvurularında okulumuzun iş başvuru formu doldurulduktan sonra İdare Amirliğine teslim edilir. Personel ihtiyacı oluştuğunda başvurular değerlendirilir. İhtiyaca ve aranan kriterlere uygun kişilerle yapılan sözlü mülakatlardan sonra işe alınacak kişi belirlenir ve sözleşme yapılır.