Özel Ege Lisesi'ne olan ilginiz için teşekkür ederiz. İş başvurusu yaptığınız kurumun, karara ulaşırken baz aldığı bazı prensipleri bilmenizde fayda görürüz. 

 

Okul, istihdam kararlarını bütünüyle liyakat üzerine kuran bir kurum olmakla övünmektedir. Özel Ege Lisesi her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet, etnik köken ayrımcılığına karşıdır ve anılanlar üzerinde yapılan her türlü ayrımcılıkla gücü yettiğince mücadele etmektedir. İş başvurusu yapan kişinin, kurumun bir yöneticisiyle yakınlığı olduğunu düşündüğü kişilerin adlarını kullanması (aşağıda belirtilen kişisel referans yazma durumları hariç), kamu yöneticilerinin okul nezdinde girişimde bulunması ve benzeri ilişkiler ağının devreye sokulması, kurum içi değerlendirmelere olumlu katkı sağlamadığı gibi aksi yönde etki yaratmaktadır. Başvurunun bireysel olmasından hareketle sadece bireyin niteliği esas alınmaktadır. 

 

Başvuru sahibinin hangi okulları bitirdiği, öğrencilik geçmişi, (varsa) mesleki deneyimi, insan ilişkilerinde sergilediği duruş, ekip çalışmasına olan yatkınlığı, iletişim donanımı, Türkçe'yi kullanma kalitesi, sözlü ve yazılı olarak yabancı dil(ler)e olan hâkimiyeti ve teknoloji okuryazarlığı bir bütün olarak ele alınmaktadır. Mesleki deneyimi olmayan genç insanların istihdam edilmesi konusunda kurumun bir önyargısı bulunmamaktadır. 

 

Başvuru formunun tüm sorularının eksiksiz yanıtlanmasına ve bir fotoğrafınızın forma iliştirilmesine özen gösteriniz. Varsa, şahsi özgeçmişinizi formla birlikte iletmenizde hiçbir sakınca yoktur. Başvuru formunda sorulan soruların karşısında vereceğiniz cevaba ayrılan kısmın yeterli olmaması durumunda ek kağıt kullanmakta tereddüt etmeyiniz. Özel Ege Lisesi, başvuru sahiplerinin yazılı şahsi referanslarını başvurularına eklemelerini ve mümkün olan durumlarda iki adet tavsiye mektubu sunulmasını özellikle önermektedir. Lütfen tavsiye mektuplarınızı yazan kişileri akraba veya arkadaşlarınızdan seçmeyiniz. Mesleki kıdeminize göre, sizi öğrencilik yaşamınızdan tanıyan hocalarınızdan ve/ya çalıştığınız kurumlardaki üstlerinizden tavsiye mektubu getirmenizi öneririz. 

 

Özel Ege Lisesi'ne yılın her döneminde başvuru yapılabilmekte ve başvurular iki yıl süreyle muhafaza edilmektedir. Kurumun uzun dönemli istihdam politikasından dolayı son derece kısıtlı sayıda kişiye ihtiyaç duyulmakta, bazı görevler için uzun dönem bir ihtiyaç oluşmayabilmektedir. Pek çok durumda karşılaştığımız üzere, bir görev için kurumun ihtiyaç duyduğundan fazla sayıda nitelikli başvuru gelebilmektedir. Bu durumda, başvurusu beğenildiği halde olumlu sonuçlanmayan adaylara, takip eden iki yıl içinde ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, kuruma olan ilgilerinin devam edip etmediği sorulmaktadır. İlk başvurusu kabul edilmediği halde sonradan göreve başlayan kişiler olabilmektedir. 

 

Sadece mülakat aşamasına gelen başvurulara, okulun olumlu veya olumsuz kararı resmi olarak iletilmektedir. 

 

Öğretmen Başvuru Formu - (Online)

 

Online Personel Başvuru Formu  - (Online)

 

Öğretmen Başvuru Formu

 

Personel Başvuru Formu