Skip Navigation LinksAna Sayfa 1. Dönem TEOG Sınavı Sonuçlarının Değerlendirmesi

 

 

Değerli Aileler, Sevgili Öğrenciler,                                                                                                                                               Ocak 2017

 

Birinci dönem yapılan TEOG sınavı sonrasında öğrencilerimizin aldığı sonuçların özeti aşağıdaki gibidir:

 ·          Ortaokul 8. sınıfta okuyan öğrencilerimizin tamamı sınava katılmıştır.  Sınavda altı dersin her birinden 20 adet soru sorulmuş ve toplam 120 soru üzerinden değerlendirme yapılmıştır.  Bilindiği üzere TEOG sınavlarında yanlış cevapların doğru cevapları götürmesi (eksiltmesi) söz konusu değildir.

 ·          Okulumuzun ortalaması 120 soruda 108,63 olarak gerçekleşmiş olup, yüzdesel başarı yaklaşık %90,53’e karşılık gelmektedir.

 ·        Öğrencilerimizin %72’si %90 ve üstü başarı göstermiştir.  En üstte yer alan -en fazla 10 yanlış yapan- öğrencilerimizin durumu şu şekildedir:

Tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı   :  1

119 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  1

118 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  3

117 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  5

116 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  5

115 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  3

114 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  9

113 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  5

112 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  4

111 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  6

110 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  1

Değerli Özel Egeliler,

Bizler çocuklarımızı yetiştirirken onların akademik alandaki gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. En küçük sınıflardan itibaren Özel Ege’ye devam eden öğrencilerimizin gerek sportif, sanatsal, sosyal çalışmaların içinde yer almalarının, gerekse derslerine verdikleri önemle elde ettikleri başarıların bizler için çok kıymetli olduğunu paylaşmak isteriz.  Amacımızın çok yönlü insan yetiştirmek olmasından yola çıkarak “okul olmanın” temel gerekliliklerini hiçbir zaman göz ardı etmeden yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 8. sınıfa devam eden öğrencilerimizin ulusal sınavda gösterdikleri başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Ayrıca bir hatırlatma yapmayı da eğitim kurumu olmanın gereği olarak görüyoruz.  Sadece doğru cevaplanan soruların puan değeri kazandığı TEOG sınavları sıralama mahiyeti taşımamaktadır (iki dönemde yapılan sınavların ardından okul başarı puanlarının katılmasıyla ise ülke sırası değil, sadece dilimi açıklanmaktadır).  Durum böyleyken ve ülke genelinde kimi sınavlarda yüz civarında, bazı sınavlarda da birkaç yüz öğrencinin tüm soruları doğru cevapladığı bilinirken bazı okulların tüm soruları doğru cevaplayan öğrencilerini “Türkiye birincisi” olarak ilan etmesi doğru değildir çünkü sınavın ardından böyle bir sıralama açıklanmamaktadır.  Son üç yılda yapılan TEOG sınavlarında toplam 12 öğrencimiz tüm soruları doğru yapmıştır ancak bu gençlerin bu önemli başarıları sadece “iftihar ettiğimiz sonuçlar” olarak okul kamuoyu ile paylaşılmıştır; “ülke birincisi” oldukları şeklinde değil.  Buradan hareketle okulların bu pırıl pırıl gençleri, var olmayan bir başarı tasnifiyle -reklam adına- vitrine çıkarmaları pedagojik bir yaklaşım değildir.

Yukarıdaki sonuçlarda emeği olan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyor, ikinci dönem yapılacak TEOG sınavlarında da çocuklarımıza başarılar diliyoruz.

 

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

{ Geri }
Online : 76     Günlük Ziyaretçi : 1041