1. Özel Ege Lisesi’nde öğrencilerin okula cep telefonu getirmelerine izin verilmemektedir. 

Yabancı üniversitelerde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, cep telefonunun öğrencilerde öğrenmeye yardımcı olmadığı, aksine zihni yorarak öğrenmeyi engellediği ortaya konmuş ve çocukların cep telefonuyla ilgilenmelerinin, fiziksel ve zihin sağlığı açısından olumsuz sonuçları olacağına dikkat çekilmiştir.

Konuyla ilgili görüş bildiren diğer uzmanlar da çocuklara cep telefonunun ancak yardım gerektirecek bir durumda kullanması için verilebileceğini, okulların güvenli olması nedeniyle öğrencilerin cep telefonu taşımalarına gerek olmadığını belirtmektedirler.  Bu kişilere göre, cep telefonu kullandıkları için sürekli ailelerinden talimat alan çocukların, kendi kendilerine karar verme yeteneklerini kaybedebilecekleri ciddi şekilde göz önünde bulundurulmalıdır.

Cep telefonlarının günümüz gençleri için abartılı bir bağımlılık yaratması bir yana özendirme yoluyla çocuklarımızın birbirlerine üstünlük sağlama endişesi de göz ardı edilmemelidir. Maddi değerlerin giderek ön plana çıkmaya başladığı bir dönemde ailelerin çocuklarına cep telefonu vermelerinin pedagojik olarak çok doğru bir seçim olmadığını düşünüyoruz.  Doğru zamanda, doğru yerde, doğru amaçlar için kullanılmaması yanında gerek telefonun edinimi, gerekse kullanımı sırasındaki maddi boyut da önemsenmelidir.

Okulumuzda herhangi bir konuda öğrenciyi ilgilendiren çok önemli bir gelişme olduğunda veli haberdar edilmektedir.  Öğrencilerin dışarıyı aramaları için ise okulda kartlı telefon makinası bulunmaktadır.  Okul idaresi, okulda güvenlik sorunu yaşamayan, sorumlu eğitimcilerle iç içe olan öğrencilerin cep telefonu taşımalarına gerek olmadığını düşünmektedir.

İstisnai gerekçelerle öğrencisine cep telefonu vermek zorunda olan ailelerin, konuyu ayrıntısıyla vurgulayarak ilgili müdürlükten yazılı başvuruyla izin almaları gerekmektedir.  Örnek vermek gerekirse, okul dışında ve okul saatleri haricinde sportif, sanatsal, vb. etkinliklere gitmek durumunda olan ve ailesine akşam saatlerinde ulaşması gereken öğrenciler için izin alınmalıdır.  Ancak bu öğrenciler, okul saatlerinde ve okul sınırları içinde cep telefonu kesinlikle kullanamazlar.  Aksi yönde tutumu belirlenen öğrencilerin izni iptal edilir.

2. Okulun yeni uygulamaları, işleyişi, kararları, etkinlikleri, ortak sınavları ve sonuçları gibi çeşitli konulardaki duyurularının velilere ulaştırılmasında okulun izlediği yollar şu şekilde özetlenebilir:

a. Öğrenciler aracılığı ile duyuru yapılması: Öğrencilere gerekli hatırlatmaların veliler tarafından yapılması gerekmekte olup velilerin, öğrencilere okul tarafından iletilen herhangi bir duyurunun olup olmadığını dönem dönem sormaları beklenir.  Böylece, beklemekte olabilecek bir duyurunun zamanında alınıp cevaplanmasına yardımcı olunacaktır.

b. Normal veya iadeli taahhütlü postayla duyuru yapılması: Zaman zaman geri gelen mektuplar olduğundan hareketle adresi değişen velilerimizin, duyurunun içeriğinden habersiz olmalarından dolayı mağdur olmamaları için adres ve telefon numaraları değişikliklerini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

c. İnternet ve telefon ile duyuru yapılması: Okulun her türlü basın duyuruları, etkinlikleri, Aile Birliği ile ilgili çalışmalar internet sayfasında duyurulmaktadır.  Yanı sıra, çok az sayıdaki veliye iletilmesi gereken özel durumlar telefonla aktarılmaktadır.

3. Öğrencilerin not ve devamsızlık durumları, öğretmenlerin kendileri ile ilgili kişisel görüşleri okulun internet sayfasından izlenebilmekte; bu sayede yalnızca bu bilgileri öğrenmek üzere okula gelmek durumunda olan internet kullanıcısı velilerimize kolaylık sağlanmaktadır.  Okulun bilgi-işlem bölümü tarafından her veli için verilen özel bir şifre yardımıyla veliler, sadece kendi öğrencilerinin durumunu internetten güncel şekilde izleyebilir.

İnternet şifreleri kapalı bir mektupla ve öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılmaktadır.  Öğrencisinin durumunu izlemek üzere kendisine internet şifresi ulaşmamış olan velilerimizin, durumlarını bilgi-işlem bölümüyle paylaşmaları önerilir.

4. Öğrencilerin haberdar olmaları gereken konularda A, C ve E blokların girişlerindeki panolar kullanılmaktadır.  Okuma-yazma bilmeyen veya yeni öğrenen anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri dışındaki tüm öğrenciler bu panolarda belirtilen duyurulardan sorumludur.

Başka bir deyişle, öğrencilerin, panolara asılan ve kendilerine ait olan duyurulardan haberdar olduğu varsayılmaktadır.  Bu konunun önceden bilinmesi, herhangi bir mağduriyet karşısında okul yönetimine başvurulmaması gerekmektedir.