Türkiye’nin en köklü eğitim kongresi olan 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu ve Pegem Akademi işbirliğiyle Antalya’da gerçekleşti. Ana teması “Küreselleşen Dünyada Eğitim” olarak belirlenen kongrede  Görsel Sanatlar Bölüm Başkanımız Şule Kaya Atça "Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimine İlişkin Görüşleri" başlıklı  bildirisiyle okulumuzu temsil etti. Araştırmasını sözlü bildiri olarak sunan öğretmenimizin bu çalışması aynı zamanda kongre kitapçığında da yer aldı. Öğretmenimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.