Okulumuzda Kasım 2015’ten itibaren yapılacak deprem ve yangın tatbikatları öncesinde, ilkokul, 5.,6.,7. ve  9. sınıf  öğrencilerimize yönelik bir seminer verildi. Konferans salonunda Sivil Savunma Kolu danışman öğretmenleri Tolga Duman ve Necmi A. Buran tarafından ‘Temel Afet Bilinci Bilgilendirme Semineri’nde deprem filmi izletilerek, okulumuzun deprem alarmı, tatbikat esnasında yapılacaklar ve toplanma yerleri hakkında öğrencilere detaylı bilgi verildi, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.