Özel Ege Lisesi seminer döneminde birbirinden değerli isimleri konuk etti.  Yazar Nihat Demirkol, Takım Olmanın Müzikal Enerjisi konulu seminerinde Özel Egeli öğretmenlere renkli bir sunum yaptı. Konuşmasının çeşitli bölümlerinde piyanonun da başına geçen Demirkol, müzikle yönetim bilimi birleştirerek takım olmanın inceliklerinden, verimliliğinden ve ritminden söz etti. Büyük bir beğeniyle dinlediğimiz kelimelerin ve notaların ustasına teşekkür ederiz. 

Nihat Demirkol kimdir?

Müzikle olan yakın ve üst düzey ilişkisini insan ilişkilerine de başarıyla taşıyabilen Demirkol, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. Bir süre İdari Yargı’da hâkimlik yaptıktan sonra, çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlerde insan kaynakları yöneticisi ve genel sekreter olarak çalışmıştır. PHOENIX - Değişim Yönetimi Projesi’ni yönetmiştir. Son olarak Prometheus’ta Ege Bölge Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda katılımcı ve yönetmen olarak, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda seminer ve toplantıya katılmış, konferanslar vermiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazıları yazan Demirkol, ayrıca TV programları hazırlamakta ve sunmaktadır.