Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin planlamış olduğu seminerler ile sınıf ve veli söyleşileri devam ediyor.

 

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin ihtiyaçları ve yaş grupları dikkate alınarak planlanan sınıf söyleşileri kapsamında 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik “Verimli Çalışma Yöntemleri ve Test Çözüm Teknikleri” konulu sunum gerçekleştirildi. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize etkili ve kalıcı öğrenme için gerekli yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi aktardı.  Bu sayede öğrencilerimiz daha verimli çalışmanın püf noktalarını öğrendi.  Çalışmalar çerçevesinde 4. sınıf öğrencilerimizle de “Test Teknikleri” konusu paylaşıldı. Okulumuzda uygulanan ortak sınav süreciyle bu yıl tanışacak 4. sınıf öğrencilerimizle birlikte çoktan seçmeli ve birden fazla dersin yer aldığı testlerin çözümünde dikkat edilmesi gereken konular sınıf ortamında ele alındı. Sınav süreçlerinin zaman, konsantrasyon ve teknik açıdan nasıl yönetilebileceği öğrencilerimize anlatıldı. 

 

Konferans salonumuzda 5. sınıf velilerimize öğrencilerimizin ortaokullu olma sürecinde karşılaşacakları durumlar hakkında “Ortaokula Merhaba” konulu sunum yapıldı. Sunumda öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimleri üzerinde duruldu.