Özel Ege Lisesi seminer dönemi çalışmaları kapsamında International House Dil Okulları tarafından yabancı bölümü öğretmenlerimize bir seminer verildi. Konuşmacı Anette Igel üç gün süren seminerde çeşitli oturumlarda ‘Sınıf Yönetimi’, ‘Konuşma ve Dinleme Eğitimi’, ‘Proje Çalışmaları’, ‘Yaratıcı Gramer Eğitimi’, ‘Okuma ve Yazma Eğitimi’, ‘Yaratıcı Yazma’, ‘Hikaye Anlatımı ve Drama’, ‘Ders Kitabı ile Çalışma’ ve ‘Değişik Materyallerle Ders Anlatımı’ konularında bilgi paylaşımında bulundu.