Öğrencilerimizin farklı bakış açılarını geliştirmek, interaktif bir ortamda beyin fırtınası yapmalarına olanak sağlamak amacıyla yaptığımız salon dersleri 2017-2018 öğretim yılında da tüm heyecanıyla  başladı.

 

Konferans salonumuzda yapılan salon derslerinin ilki 25 Ekim 2017 Çarşamba günü Sosyal Bilimler Bölümü tarafından gerçekleştirildi.  Tarih öğretmenlerimiz Ersun Balcılar ve Özlem Vural tarafından 9. sınıf öğrencilerimize “Tarihsel İnsanın Ortaya Çıkışı” başlıklı Homo sapiensin (düşünen insan) etkinlikleri anlatıldı. Derste, tarih biliminin konusu olan insan faaliyetlerinin ne zaman başladığıyla ilgili Paleolitik (Eski Taş) çağdan Neolitik (Cilalı Taş) çağın özelliklerine kadar birçok bilgi paylaşıldı.

 

Tarih öğretmenimiz Betül Ernas tarafından 3 Kasım 2017 Cuma günü 8. sınıf öğrencilerine 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu ve 1. Dünya Savaşı konulu ders anlatımı yapıldı. Derste özellikle 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nu sarsan savaşlar ve sonrasında yaşanan siyasal gelişmeler ele alındı.

 

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği salon dersleri sorular ve görsel sunumlarla tamamlandı.