Özel Ege Lisesinde 10. ve 11. sınıf öğrencilerine, ilgi alanlarına uygun olarak seçim yapabilecekleri 17 farklı seçmeli ders sunulmaktadır. Zorunlu derslerin dışında Almanca, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bilgi Kuramı, Demokrasi ve İnsan Hakları, Diksiyon ve Hitabet, Ekonomi, Fransızca, Görsel Sanatlar, İngilizce, İngilizce Güzel Konuşma ve Yazma, İşletme, Müzik, Nesne Tabanlı Programlama, Psikoloji, Sanat Tarihi,  Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimi ve Liderlik dersleri alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

2016-2017 öğretim yılında Özel Ege Lisesinin Advanced Placement (AP) ders programının kabulüne ilişkin karar Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlandı.  Bu program kapsamında öğrencilerimiz; AP Matematik, AP Fizik, AP Kimya, AP Biyoloji, AP Bilgisayar Bilimi, AP İngilizce Dil ve Anlatım, AP Alman Dili ve Kültürü, AP Fransız Dili ve Kültürü  derslerini seçebilmektedir.

Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu Eş Başkanı (Matematik) Dr. Gizem Günel Açıksöz’e AP derslerinin öğrencilere neler kazandırdığını sorduk, içerikle ilgili bilgi aldık. Dr. Açıksöz Amerika’da birçok lisede yaygın olarak uygulanan ve lise öğrencilerinin yurt dışındaki üniversitelere kabullerinde etkin rol oynayan AP Programının, Amerikan yüksek öğretim kurumu olan ve SAT gibi Amerikan üniversitelerine giriş sınavlarını düzenleyen College Board tarafından organize edildiğini ifade etti.

Dr. Açıksöz “AP Programı, akademik mükemmeliyeti hedefleyen lise öğrencileri için üniversite düzeyinde dersler ve sınavlardan oluşan bir eğitim programıdır. Lise öğrencileri aldıkları AP dersleriyle lisans düzeyinde bilgi ve beceri kazanmaktadır. Üniversiteye kabul sürecinde ise AP sınavlarından alınan puanlar önemli bir referans olmakta, yüksek puanlar süreci kolaylaştırmaktadır.  AP sınav sonuçlarıyla yurt içindeki bazı üniversitelerde, Amerika ve Kanada’da bulunan birçok üniversitede görecekleri bazı derslerin kredilerini lisede iken alma şansına sahip olmaktadır. Böylece gençler, üniversiteyi daha kısa sürede bitirebilmekte veya ilgi duyduğu alanlarda başka dersler alabilmektedir. AP dersleri okulumuzda İngilizce olarak verilmektedir. Bu boyutuyla da öğrencilere başka bir kazanım da sunmaktayız.” dedi.

2007 yılında Özel Ege Lisesi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kuruluna başvurarak uluslararası ilişkiler dersinin liselerde seçmeli ders olarak okutulmasına öncülük etmiştir.  Öğrencilerimizin dünyadaki ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerden haberdar olan, uluslararası dengeleri az çok kavrayabilen, kısacası küreselleşen dünyayı daha iyi algılayabilen insanlar olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.  10 ve 11. sınıflarda ağırlıklı olarak üniversitelerden gelen akademisyenlerden alınan bu derslerin öğrencilerimizi, toplum hayatına ve profesyonel hayata daha yetkin bir şekilde hazırladığına inanmaktayız. Bu nedenle okulumuzda seçmeli derslere ayrı bir önem verilmekte, seçmeli dersler gençlerin kendilerine farklı kazanımlar sağladığı alanlar olarak öne çıkmaktadır.