Özel Ege Lisesi Müdürü Aylin Musluoğlu 2016-2017 öğretim yılında uygulanacak yabancı dil çalışmalarını bir sunumla velilere tanıttı. Okulumuzda uygulanacak olan Edexcel İngilizce programı ile öğrencilerin yabancı dil bilgilerini uluslararası alanda sertifikalandırmayı amaçladıklarını belirten Musluoğlu, Edexcel yabancı dil programının dünyada 80 ülkede, 5.400 merkezde, 100’den fazla akademik alanda, 1200 çalışan ve 15.000 uzmanla 4 milyon sınav deneyimi olan bir program olduğunu ifade etti. Musluoğlu yeni programla ilgili şu bilgileri verdi.

Ana Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Ders Saatleri Artırılıyor

İlkokul 2. sınıftan başlayan programa alt yapı oluşturmak amacıyla 2016-2017 öğretim yılından itibaren İngilizce dersi ana sınıfında haftada 15 saat, ilkokul birinci sınıfta ise haftada 14 saat olarak planlanmıştır.   İngilizce derslerine resim, müzik, drama, seramik alanlarında dersler eklenerek dersin yabancı öğretmenler ve branş öğretmenlerinin birlikteliğiyle yapılması sağlanacaktır. Bu sınıf grubundaki öğrencilerin sanat derslerindeki becerilerini yabancı dil eğitiminin temeli olan dört beceri (konuşma, duyma, okuma-anlama, yazma) ile buluşturmaları hedeflenmektedir.  Böylece öğrenciler ürettikleri çalışmaları yabancı dilde ifade ederken, kelime bilgilerini de zenginleştireceklerdir.

İlkokul 2. sınıf düzeyinden ortaokul ve lise düzeyine kadar olan öğrenciler için tasarlanan Edexcel programı, öğretimi kolay ve sunulması esnek olmasının yanında, çok değerli öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Uluslararası profile sahip okulların uyguladığı program, İngilizce olarak gerçekleştirilmekte olup Fen ve Matematik dersleri için de kullanılabilmektedir.

5. ve 8. Sınıfın Sonunda Denklik Sınavı

Öğrenciler 5. ve 8. sınıfın sonunda Achievement Test’e girerek  uluslararası okullara denklik sağlayacak, uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyona sahip olacaklardır. Ayrıca her öğretim yılı sonunda da İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında girecekleri yıllık sınavla programın kazanımları ölçülebilecektir.

Uluslararası okullar için özel olarak tasarlanan Edexcel Ortaokul Eğitim Programı, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri için yapılandırılmıştır. Bu ortaokul programı öğrencilerin lisede Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikaları (IGCSE) ve Genel Eğitim Sertifikaları A Seviyesi’ne (GCE- A Level) eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır.

Küresel ölçekte tanınırlığı olan Edexcel Uluslararası IGCSE,  GCE (Genel Eğitim Sertifikası) A Level, iş hayatı dâhil olmak üzere öğrencilerin gelecekteki çalışmalara hazırlanmaları için tasarlanmıştır. Dünyanın her yerindeki öğrenciler için gelişim ve sertifikasyon olanakları yaratmaktadır.

14 - 16 yaş arası öğrencilerin etkin katılımını sağlayan öğrenme ortamına olanak vermesi ile bilinen 40'a yakın Edexcel Uluslararası IGCSE ders yeterlilikleri sınavlarına lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerimiz de girebileceklerdir. IGCSE bazı yabancı üniversiteler tarafından dil yeterliliği olarak da kabul edilmektedir.   

Üniversitede öğrenim görmek üzere seçilen alana yönelik eğitim almak veya belli bir sektörde çalışmak amacıyla geniş ölçekli bir eğitim altyapısı sağlamak için tasarlanan Edexcel GCE AS / A Level ve International Advanced Levels yeterlilikleri ise lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için uygulanabilecektir. İki yıllık çalışmanın sonunda kazanılan bu prestijli yeterlilik dünya çapında geçerliliğe sahiptir. Başta İngiltere Kanada, ABD ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerde eğitim alma fırsatı sağlamaktadır.

Lisede AP Programı Dersleri Çeşitlendi

Ayrıca Amerika’da birçok lisede yaygın olarak uygulanan ve lise öğrencilerinin yurt dışındaki üniversitelere kabullerinde etkin rol oynayan Advanced Placement (AP) programına 2013-2014 yılında dâhil olan Özel Ege Lisesinde 4 ders kategorisinde verilen AP Matematik, AP Fizik, AP Kimya ve AP Biyoloji derslerine 2016-2017 öğretim yılından itibaren AP İngilizce Dil ve Anlatım, AP Fransızca, AP Almanca, AP Makro Ekonomi ve AP Bilgisayar Bilimi dersleri de eklenmiştir.

Bu dersleri seçen öğrencilerimiz, Mayıs ayının ilk haftasında yapılacak olan AP sınavlarına hazırlanmakta ve burada elde ettikleri skorlar ile yurt dışındaki seçkin üniversitelere başvuruları sırasında öncelikli olma imkânını yakalamaktadır. Ayrıca öğrenciler üniversiteye kabul sürecinden sonra da ilgili dersten muaf olabilmekte böylece girdikleri üniversiteyi daha kısa sürede bitirebilmekte veya ilgi duydukları alanlarda başka dersler alabilmektedir. AP sonuçları sadece yurt dışında değil Türkiye’deki bazı üniversitelerin bazı bölümlerinde de tanınmaktadır.

Yabancı Dil Ortak Sınavı Yerine “Özel Ege Progress Test” Uygulaması

Ana sınıfından lise mezuniyetine dek planladığımız yabancı dil eğitimi programımızla öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere farklı yol haritaları çizme olanağı sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerini; yazma, okuma ve anlama, konuşma ve dinleme  becerileri ile birlikte dilbilgisi ve kelime bilgisini de ölçmeye yönelik “Özel Ege Progress Test” uygulamasını oluşturmanın heyecanı içindeyiz.  Önümüzdeki öğretim yılından itibaren uzun yıllardır yılda iki kez uyguladığımız Yabancı Dil Ortak sınavlarının yerine 4. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz için olan uluslararası dil yeterliliği sınavları formatında tasarlanmış “Özel Ege Progress Test” uygulanacaktır. Progress Test, dilin gündelik yaşamda kullanıldığı biçimiyle öğrenciyi test edecek ve bilgisayar laboratuvarlarımızda yapılacaktır.   Öğrencilerin yabancı dildeki kazanım ve ilerlemelerine yönelik somut sonuçlar gösteren “Özel Ege Progress Test”, öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda olmak üzere üç kez gerçekleşecektir.