Okulumuzun servis, yemekhane ve kantin hizmetlerinde çalışan personeline hizmet içi eğitim verildi. Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin verdiği seminerlerde, bir eğitim kurumunun uyum içinde ve eş güdümlü hareket edebilme kabiliyetinin önemi üzerinde duruldu.

Konferans Salonunda yapılan sunumda; iletişim, güvenlik gibi konuların yanı sıra bir eğitim kurumunda çalışmanın personele yüklediği misyon ve farkındalık üzerine bir içerik paylaşıldı. Öğrenci ve velilerle yürütülen süreçlerde, ilişki-iletişim yönetiminde dikkate alınması gerekli hususlar konusunda örnekler üzerinden bilgi verildi.