Okulumuzun geleneksel hâle getirdiği “Genç Öğretmenler Paylaşım Toplantısı”nda öğretmenlerimiz ve idari çalışanlarımızla bir araya geldik. Paylaşımda bu yıl “Kurumsal İletişim” ve “Kurumsal İtibar” konularını ele aldık.

 

Paylaşımın ilk bölümünde Özel Egelilere seslenen Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan, kurumsal iletişimin hepimizin hayatını etkileyen bir fonksiyonlar bütünü olduğunu söyledi. Eraslan, halkla ilişkiler kavramının yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, kurumsal iletişimin bunun son 20-25 yılına damgasını vuran yeni bir tanım olduğunu belirtti.  Halkla ilişkiler ile kurumsal iletişimi karıştırmamak gerektiğine dikkati çeken Yansı Eraslan, şunları söyledi:

 

“Kurumsal iletişim, stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm süreçlerin entegrasyonudur.  Strateji ile taktiği birbirinden ayırmak lazım. Taktik müesseselerin gündelik yaşamlarında o anı bertaraf etmek için getirilen çözümler iken strateji içinde daha derinlik mefhumu var.  Bu müessesenin de öğretmenleriyle, çalışanlarıyla, kurucusuyla, müdürleriyle, bölüm başkanlarıyla bir strateji etrafında kümelendiğini söylemek istiyorum. Bu strateji bizim vizyonumuzla da alakalı olsa gerek. Farkındaysanız 20 yıldır hemen hemen hep aynı kavramlar üzerinde duruyoruz. Bizim stratejimiz bu vizyona hizmet edecek araçlar üretmek.  Özel Ege Lisesi bir liderlik kurumudur. Burada görev yapan herkesin istisnasız kendisinin lideri olması gerekiyor. Bunun bir taktik olmadığını, birçok okul açılması nedeniyle rekabet zincirinden ibaret olmadığını, bunun daha üst bir kavram olduğunu öncelikle söylemeliyim. Kurumsal iletişimi ben kişisel olarak şöyle değerlendiriyorum; bizim bir iş kültürümüz var. Görünürde her okul aynı işi yapmaktadır, insan yetiştirmektedir. Fakat her kurumun bir iş yapma kültürü vardır. Bir tören kültürü okuldan okula çok değişir, dokümantasyon kültürel hadisedir, internet sayfasının dizayn biçimi iş yapma biçimidir, sosyal medyada paydaşlarınızla iletişim kurma biçiminiz iş yapma biçiminizdir. Eğer bir müessesenin iş yapma kültürü varsa, bu daha derinlerde kalan, içtihat halini alan geleneklerle oluşturulur. Kurumsal iletişim de bunun ete kemiğe bürünmüş, vitrin hâlidir.”

 

Özel Ege’de göreve başladığı 20 yıldan bu yana bir strateji çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden Eraslan, “Buradaki en genç eğitim yöneticimiz 20 yıllık Özel Egeli. Bazı departmanların mümkün olduğunca çok stabil olmasına çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin yaş ortalaması 39 yıl 4 ay. Bir müessese çok gençse, genç öğretmenler yeni öğretim metotları, enerji ve dinamizm getiriyor ama deneyim problemi yaşarsınız. Yaşınız çok ilerlerse de insanların tahammül güçleri azalır, yeni eğitim öğretim yaklaşımlarından uzak kalırsınız.  Bizim kadromuzun üçte biri yüksek lisans ve doktoralıdır. Bu da Türkiye ortalamasının epeyce üzerinde bir kurum olduğumuzu gösteriyor. Gençler ve eski gençler arasında bir denge kurmak istersiniz. Yaklaşık 20 yıldır bu dengeyi kurmaya çalışıyoruz.  İçinde bulunduğumuz öğretim yılının bitiminde mesleki deneyimimiz 15,1 yıl olacak. Bu kendi kendine olmadı,  20 yıldır dizayn ediyoruz.”

 

İtibarlı olmakla şöhretli olmayı da ayırmak gerektiğine değinen Eraslan, “Şöhret kavramsal olarak genişliği ifade eder; itibar ise derinliği. Şöhretli olanlar da itibarı yerle bir eden şeyler yapıyor. Sanırım hiçbirimizin itibarımızı yönetmekten daha önemli bir işi yok.  İtibar yönetiminin iki tane kriteri var: Biri nitelikli insanlarla çalışmak, diğeri finansal sürdürülebilirlik.” diye konuştu.

 

Toplantının ikinci bölümünde konuşan Ortaokul Müdür Yardımcısı Betül Ernas ise kurumsal kimlik, imaj, kurum içi iletişim, algı yönetimi ve kriz konularında örnekler vererek çalışanlarımızın sorularını yanıtladı.