Lise Felsefe Kulübü öğrencileri yıllık etkinlikler çerçevesinde “Ahlak Üzerine Karşıt Görüşler; Neitzsche ve Kant Karşılaşması” konulu bir oturum gerçekleştirdi. Toplumların gelişmesinin özgür ve yaratıcı düşünebilmeye bağlı olduğunun vurgulandığı oturumda ahlak yargılarının kişiden kişiye toplumdan topluma bölgeden bölgeye değişebileceğine değinildi. Buna rağmen felsefenin insan hakları çerçevesinde her zaman evrensel iyiyi arama peşinde olduğu, bunun da karşıt fikirlerin açıkça ifade edilebilmesi ve tartışılabilmesi ile gerçekleşeceği vurgusu yapıldı. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin interaktif olarak katıldığı oturum öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.