Nisan ayı davranış eğitimi çalışmalarımızda uzlaşma konusunu ele alacağız. Sorunların, anlaşmazlıkların ve çatışmaların insanın olduğu her yerde ve her zaman olabileceğini yorumlayacağız. Bu süreçlerin uygun yöntemlerle aşılabileceğini, sorunların her zaman çözülemese de doğru yönetilebileceğini öğrencilerimizle birlikte değerlendireceğiz. Ön yargı ve suçlamalardan uzak birbirini dinleyebilmenin, anlamaya çalışmanın uzlaşma için bir adım olduğunu konuşacağız. Birbirini anlamakla birbirine hak vermenin aynı şey olmadığını tartışacağız.

Sorun ve anlaşmazlıkların çözüm listesini oluştururken, saldırganlık ve şiddetten arınmış bir yol haritası çizebilmenin önemini paylaşacağız.

Uzlaşma konusuna yönelik sürdüreceğimiz çalışmalara ilişkin detaylar için tıklayınız.