Sürdürmekte olduğumuz Davranış Eğitimi çalışmaları kapsamında bu ay “Merhamet ve Vicdan” konusunu ele alıyoruz.

Günümüz dünyasının doymak bilmez arzu ve isteklerle dört bir yanda insanlık suçu işlediği ya da işlenirken ses çıkarmadığı düzeni içinde, “insan” olduğumuzu hatırlamanın ve değerini bilmenin çok daha önemli olduğu bir yüzyılda yaşıyoruz. Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın ve onların yetiştireceği nesillerin, insanlığın en önemli cevherlerinden birisi olan “merhamet” duygusunu bir değer olarak yüreklerinde hissedebilmelerini çok önemsiyoruz. Merhamet duygusunu tanıma, tanımlama ve yaşamlarına transfer etmede siz ailelerin çok ciddi rolü olduğu kanaatindeyiz. Merhamet duygusunu vicdan kavramıyla ele alarak, aklımızı ve yüreğimizi insan olmaya yakışır biçimde kullanabilmenin değerini fark ettirmeye çalışacağız. Ailesine, kültürüne, ülkesine ve tüm insanlığa karşı “merhametli insanlar” yetiştirebilmenin hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyor ve “merhamet”in insan olmanın ve varlığının sebebi olarak gören bir anlayışla çocuklarımızla paylaşılmasının bir gereklilik olduğuna inanıyoruz.

Sürdüreceğimiz çalışmalara ilişkin detaylar için tıklayınız.