Bu ay davranış eğitimi çalışmalarımız kapsamında “israftan kaçınmak ve tutumlu olmak” konusunu ele alacağız.

Bireyden yola çıkarak aile, çevre, toplum ve evren boyutuna kadar israfın yarattığı ve yaşattığı sorunlara mercek tutmaya çalışacağız. Tutumlu olmanın cimrilikten ayrılan özelliklerini ele alacağız. Parada, malda, sağlıkta, zamanda tutumlu olmanın üzerinde konuşacağız. Sevgi, saygı ve hürmette israfın insan ilişkilerine ve toplum yaşamına nasıl etki ettiğini tartışıp, yorumlayacağız.

İsraftan kaçınmak ve tutumlu olmak konusuna yönelik sürdüreceğimiz çalışmalara ilişkin detaylar için tıklayınız.