Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

 

Dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinden biri olan Toronto Üniversitesi, eğitimini Kanada’da sürdürecek bir aday öğrenci için okulumuzu listesine aldı.  

 

Toplam 165 farklı ülkeden öğrencisi bulunan Toronto Üniversitesi, tam burslu okumaya aday olabilecek bir öğrenci için ilk daveti okulumuza 2016-2017 öğretim yılında gönderdi. Başvuruda bulunan 2017 mezunlarımızdan Zeynep Sezer, Toronto Üniversitesinin Matematik-Fen Bilimleri Bölümünden kabul aldı ancak ÖSYS ile yerleştiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü tercih etti.

 

Okulumuza bu öğretim yılında tam burslu okumaya aday olabilecek bir öğrenci için ikinci kez davet gönderen Toronto Üniversitesi, uluslararası üniversitelerin derecelendirildiği Şanghay Listesine göre ülkesinde birinci, dünyada 25. sırada bulunmaktadır.

 

Özel Ege Lisesi Müdürlüğüne gönderilen davette, Nobel Barış Ödülü almış olan Kanada Eski Başbakanı Lester Bowles Pearson adına her yıl dünyada sadece 37 kişiye verilen tam burs için bir aday öğrenci gösterilmesi istendi. Haziran 2018’de okulumuzdan mezun olup Eylül 2018’de üniversite eğitimini Toronto Üniversitesinde sürdürmeye aday 12. sınıf öğrencimizi belirlerken bazı kriterlerin dikkate alınacağını belirtmek isteriz. Aday öğrencilerin sıra dışı akademik başarı, üst düzey yabancı dil bilgisi, yaratıcılık, etkinlik gibi özelliklerinin yanı sıra küresel topluma liderlik yapabilecek potansiyele sahip kişiler arasından seçilmesi beklenmektedir.

 

Burs için başvuracak aday öğrencilerimizin, varsa TOEFL ve IELTS skorlarını müdürlüğümüze bildirmeleri, bu skorlar ellerinde yoksa okulumuzda yapılacak İngilizce sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

Seçilen okullardan sadece bir öğrencinin aday gösterilebildiği bursun başvuru sonuçları 2018 yılının Nisan ayında açıklanacaktır. Aday öğrenci, burs aldığı takdirde Toronto Üniversitesindeki 700 lisans programından birini seçebilecek ve üniversite eğitimi süresince konaklama, yemek, kitap, eğitim giderlerinden muaf olacaktır.

 

Bir bilim ve liderlik okulu olan Özel Ege Lisesinin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü uluslararası iş birlikleri ve öğrencilerimizin sahip olduğu liderlik vasıflarının bu önemli daveti almamızda etkili olduğu kanısındayız. Model Birleşmiş Milletler (MUN) çalışmaları, katıldığımız uluslararası akademik sınavlar, festivaller, yaz okulları gibi iş birliklerimizin yanı sıra ülkemizdeki yüksek puanlı üniversitelerin en çok tercih edilen bölümlerine yerleşen mezunlarımızın da bu başarıda etkisi büyüktür.

 

Başvuru Şartları

 

1. 12. sınıfta okuyor ve lisans eğitimini Kanada’da devam etmeyi planlıyor olmak,

 

2.  Çok iyi derecede İngilizce bildiğini (TOEFLE-IBT veya IELTS ile ) belgelendirmek,

 

( TOEFLE-IBT’den en az 100 puan veya IELTS’den en az 7,5 puan almış olmak ya da okul sınavında belirtilen TOEFL ya da IELTS skorlarını elde edebilecek şekilde başarı sağlamak.)

 

3. Diğer başarılarını belgelendirmek (bilim olimpiyatları, proje yarışmaları, uluslararası eğitim programlarına kabul gibi),

 

4. Okulundaki bir önceki yıllara ait başarı notu ve başarı sıralamasında %10’da yer almak,

 

5. Öz geçmiş (CV) sunmak,

 

6. Hayattan beklentilerini, hedeflerini ve neden Toronto Üniversitesi Pearson bursuna talip olduğunu açıklayan İngilizce bir metin sunmak. (Öğrencilerin bu metni ve özgeçmişlerini İngilizce olarak 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar sirin.akdeniz.ege@analysis.com.tr, ahmed.mehta.ege@analysis.com.tr adreslerine göndermeleri gerekmektedir.)

 

Değerlendirme Yöntemi

 

Değerlendirme, öğrencinin dil başarısı, okul ve bilim derslerindeki başarısı, ülkeye ve öğrenciye sağlayacağı yararlar ve öğrencinin diğer bilimsel ve sosyal başarıları dikkate alınarak yapılacaktır.

 

Değerlendirme Özel Ege Lisesi Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından iki kademeli olarak yapılacaktır. İlk değerlendirmeler form ve yazılı metin üzerinden yapılacak ve yapılan puanlama neticesinde öğrenciler mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılan öğrenciler başvuru esnasında kendilerinden istenen belgelerin asıllarını dosya hâlinde yanlarında bulunduracaklardır.

 

Mülakat İngilizce yapılacaktır. Mülakat neticesinde belirlenen bir öğrenci Kanada Toronto Üniversitesi Lester B. Pearson bursu için aday gösterilecektir.

 

Öğrenimini yurt dışında sürdürmek isteyen ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlayan 12. sınıf öğrencilerimizin başvurularını 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar lise müdürlüğümüze yapmalarını rica ederiz.

 

Başvuru yapan öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

ÖZEL EGE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ