Sonuçlarının yol açtığı gelişmelerle 21. yüzyılı şekillendiren 2. Dünya Savaşı üzerine konuştuk. Lise öğrencilerimiz Kutay Öztürk, Eren Kepenek, Diren Aydoğdu, Kübra Özpoyraz 2. Dünya Savaşı dönemindeki savaş teknolojileri ve insan hakları ihlalleri konularına ayna tuttu. 

 

Sosyal Bilimler Bölümü ve Çağdaş Tarih Kulübünün hazırladığı ve öğrencilerimizin konuşmacılığını yaptığı söyleşi, lise konuk salonunda gerçekleşti.   Söyleşide öğrencilerimiz 2. Dünya Savaşı’nın ekonomik çıkarlar, yayılmacılık, ırkçılık, kabilecilik, dinsel farklılıklar, dizginlenemez hırs, dünyayı kontrol etme  isteği gibi nedenlerini anlattı.  Savaşın yol açtığı sonuçlar ve savaş sırasında yaşanan insan hakları ve uluslararası anlaşma ihlallerine dikkat çeken öğrenciler,  özellikle Almanya, SSCB ve Japonya  üzerinden örneklerle konuya açıklık getirdi.  Savaş esirlerine ve sivillere yönelik kötü muamele, yargısız infaz, askerî neden olmaksızın yakıp yıkma gibi faaliyetleri anlatan öğrenciler,  savaş suçu kavramını vurguladı. Ayrıca öğrencilerimiz 2. Dünya Savaşı’nda,  bilimin,  bir yandan insanlığın gereksinimleri  için bir yandan da silah sanayisine yeni aygıt ve teknolojiler üreterek savaş/istila ve insanlık dışı eylemlerin emrinde  nasıl  kullanıldığı üzerinde durdu.