“Türkiye Gençler Su Ödülü” ülkemizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Stockholm Su Enstitüsü arasında imzalanan anlaşma uyarınca Stockholm Gençler Su Ödülü’nde ülkemizi temsil edecek projeyi belirlemek üzere DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir yarışmadır. Bu yarışma kapsamında gençlerin su konularındaki fikirlerinin, vizyonlarının hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu yıl, proje temaları “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup yarışmaya başvuru yapan 54 proje arasından “Doğal Sulardaki Ağır Metal Kirliliğinin Organik Polimer Kullanılarak Uzaklaştırılması” isimli projeleri ile 11 B sınıfından Ezgi Altıntaş ve Aysu Onargan okulumuza üçüncülük ödülü getirmişlerdir.  

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.